کتاب ها و سخنرانی های استاد علی اکبر خانجانی

محل درج آگهی و تبلیغات
نوشته شده در تاريخ شنبه 17 شهريور 1397 توسط حسن

معنای خرافه


۲- از جمله واژه های شدیداً بازیچه و پوچ و بی مفهوم که هر کسی آنرا بر علیه مخالف خود بکار می گیرد واژه خرافه و خرافاتی است که در باره هر نوع اندیشه و باور متافیزیکی بکار می رود و کل مذهب را شامل می شود.


۳- براستی خرافه چیست؟ از نظر منکران خدا و دین، کل مذهب و معارف دینی خرافه است. یعنی هر باوری که زمینه مادی و محسوس نداشته باشد خرافی است....


۴- از منظر علم و فنون مدرن هم هر چیزی که بواسطه این علوم فهم و تصدیق نگردد خرافه است.


۵- در معنای وسیع دیگری هر چیزی که در محدوده فهم کسی نگنجد خرافه محسوب می شود. ...


۶- همین کسانی که دشمن فهم برترند و هر چه را که در فهم آنها نگنجد خرافه می نامند بواسطه گرفتاریها و عذابهائی که لاعلاج هستند به ناگاه مبدل به خرافاتی شدیدی می شوند. یعنی آنگاه که فهم شان از درک مشکلات و حل عذابها بر نیامد همه امور و علل را به جهان ماوراء می افکنند و یک شبه معتقد به بخت و اقبال و جن و از ما بهتران و جادو و چشم زخم می شوند تا به این ترتیب مسئول گرفتاریهای خود نباشند و عذابها را از عوالم غیر بدانند و خود تبرئه شوند و علت بدبختی خود محسوب نگردند.


۷- لذا شاهدیم که در سراسر جهان مدرن و اتفاقاً جوامع پیشرفته و علمی و تحصیل کرده که انواع عذابهای لاعلاج غوغا می کند خرافه پرستی رنگارنگ هم غوغا می کند و هر روز یک باور و دکان خرافه پدید می آید.


۸- یعنی همانهائی که زمانی بی هیچ دلیلی جهان ماورای طبیعی و غیر محسوس و عالم غیب را منکر بودند ناگهان همه امور جهان خود را ماورای طبیعی می خوانند و بکلی طبیعت و عقل را منکرند.


از کتاب پدیده شناسی هویت انسانی استاد علی اکبر خانجانی


t.me/khodshenasi4برچسب ها : خرافات ، جادو ، چشم زخم ، ماورای طبیعت ،
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 19 مهر 1396 توسط حسن
بی پیر مرو ظلمات !!

این ضرب المثل عرفانی در زبان ما حاکی از عمق فرھنگ ماست . ظلمات کجاست ؟
ھمانا جھان تاریک ھزاران لای باطن ماست . و این بدان معناست که بی چراغ راه که ھمان پیر روحانی و
امام ھدایت است نمی توان بر وادی خودشناسی وارد شد و تلاش مذبوحانه در این وادی به یاری برخی
شعائر عرفانی و چله نشینی و اجرای برخی آداب صوفیانه و یا حتّی بکارگیری برخی فرمولھا و تفاسیر
روانکاوی مدرن به خودی خود عواقبی بس وخیم دارد که آدمی را یا به جنون و یا جنایت می کشاند که
شاھد بسیاری از این موارد در مکاتب اروپائی خود – کاوی ھا و عرفانھای کتابی و ادبیاتی به یاری مواد
توھّم زا می باشیم مثل پیروان کریشنامورتی ،اوشو، کاستاندا و شعبات ایرانی آنھا در برخی جریانات
شعبه درویشی و روشنفکر بازیھای عرفانی که جز غول تکبّر و خود فریبی تا سر حد تقدیس گناھان کبیره
و اعتیاد و در برخی موارد جنون کامل و جنایت حاصلی ببار نیاورده است .
براستی که جھان اندرون ما ھمان ظلمت و خرابات و آخرت و غیب و ماورای طبیعت ماست و ورود به این
جھان دقیقاً گام نھادن به وادی آخرت و اسرار الھی است که در طبقات اولّیه آن شیاطین و اجنّه در
انتظارند و لذا گفته اند که از ھزار وادی معرفت نھصد و نود و نه وادی تماماً ابلیس شناسی است و
رویاروئی با شیاطین گوناگون که جملگی در کمین ھستند و جز بواسطه یک عارف خداشناس که ھمه
صور و آداب و مکرھای ابلیس را می شناسد نمی توان ره به سلامت برد .
امروزه در کشورمان شاھد ھزاران جوان سرگردان و مجنون و معتاد و بزھکار در این وادی ھستیم که
جملگی کوس انالحق می زنند .

از کتاب " دایره المعارف عرفانی " استاد علی اکبر خانجانی جلد ششم ص 81برچسب ها : پیر عرفانی ، چله نشینی ، کاستاندا ، ماورای طبیعت ، اعتیاد ،
نوشته شده در تاريخ شنبه 27 آذر 1395 توسط حسن

آخرین آثار

  

نام کتاب

تاریخ تألیف

 فطرت خدا و فطرت بشر      

1394

شیطان شناسی

1394

عرفان امامیه

1394

در جستجوی عقل

1394

آخرالزمان خانواده " تمدن بچه ننه " 

1394

ارض ملکوت و فرج امام زمان " عج " 

1394

علم رحمت مطلقه"خلقت رحمانی و خلقت رجمانی" 

1394

دائرة المشارق و المغارب ربوبی "دیالکتیکهای قرآنی" 

1393

زندگینامه ماورای طبیعی من " نظری بر اسفار سبعۀ زندگانیم"

1386و 1393

دیالکتیکِ دیالکتیک

1393

حدیث وجود

1393

خداشناسی امامیه – امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی – ج 1

1393

خداشناسی امامیه – امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی – ج 2

1393

خداشناسی امامیه – امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی – ج 3

1393

خداشناسی امامیه – امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی – ج 4

1393

خداشناسی امامیه – امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی – ج 5

1393

خداشناسی امامیه – امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی – ج 6

1393

خداشناسی امامیه – امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی – ج 7

1393

مبانی عرفان عملی

1392

راز دهر

1392

سرّ ایمان

1392

عقل الهی

1392

حکمت حکومت

1392

ذکر

1392

فریادِ زن

1392

خضرنامه

1392

بود و نبود

1392

فقط خودِ خودت را بپرست

1392

معاد

1392

کلمة الله

1392

قیامت نامه

1392

قلم خدا

1392

دوستِ دوست

1392
برچسب ها : شیطان شناسی ، فطرت ، امامیه ، آخرالزمان خانواده ، بچه ننه ، تمدن ، زندگی نامه ، ماورای طبیعت ، قیامت ،
.: Weblog Themes By Pichak :.


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک | قدرت :   آرام بلاگ
سئو سایت ساخت وبلاگ
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]