کتاب ها و سخنرانی های استاد علی اکبر خانجانی

محل درج آگهی و تبلیغات
نوشته شده در تاريخ يکشنبه 14 مرداد 1397 توسط حسن

عذاب پس از اتمام حجت:


۲- ولی در همه آیاتی که سخن از هلاکت قومی رفته است می خوانیم که قبل از آن رسولی به نزدشان آمده است و با آنان اتمام حجت کرده است: «مردم هیچ شهری را هلاک نکردیم الا اینکه قبلاً رسولی به سویشان فرستادیم.» قصص ۵۹-


استاد علی اکبر خانجانی


کتاب خداشناسی امامیه جلد پنجم ص ۸۲۶


t.me/akharozzaman2برچسب ها : فرستاده خدا ، هلاکت اقوام ، عذاب الهی ،
نوشته شده در تاريخ جمعه 5 مرداد 1397 توسط حسن

دخان و عذاب آخرالزمان


۲- «روزی که با بطش کبیر خود، شما را به اشد گرفتن گرفتار می سازیم.» (یوم نبطش البطشة الکبری) دخان ۱۶- و اما چون به آیات قبلش بازگردیم در می یابیم که چنین روزی که اشد غیرت خدا می جوشد همین امروز است و یا لااقل سرآغاز چنین روزی است: «در آنروز همه مردمان را دود فرا می گیرد و در آن غوطه ورند که این سخت عذابی است و مردمان با خود می گویند: پروردگارا این چه عذابیست از ما دفع کن، ایمان می آوریم. ولی این بیداری و اقرار دیگر سودی ندارد زیرا برایشان رسولی روشنگر آمد و روی گردانیدند و گفتند او دیوانه ای بیش نیست و لذا ما با غیرت شدید یا بطش کبیر خود شما را به اشد گرفتن گرفتار می سازیم.» دخان ۱۶-۱۰- پس می بینیم که این شدت از غیرت خداوند در قبال انکار و تهمت و عداوت با رسولان است و همچنین نسبت به مؤمنان ...


۵- ... و دخان آخرالزمان، ظهور عذاب ناشی از غیرت کبیر خداست که شهرها را در دود و سموم مرگبار غرق نموده است و به همراه طوفانهای خاک سرخ کل منطقه خاورمیانه یعنی جهان اسلام را فرا گرفته است که قلمرو تحریف دین آخرالزمان است و ظهور هزاران دجال حافظ قرآن و مدعی اسلام!


استاد علی اکبر خانجانی 


کتاب خداشناسی امامیه جلد پنجم ص ٨١١


t.me/eshghvaerfan2برچسب ها : عذاب الهی ، تهمت به مومنان ، طوفان خاک ، دجال ،
نوشته شده در تاريخ دوشنبه 11 تير 1397 توسط حسن

قبل از ظهور


۷- ولی قبل از ظهور آخرین مهدی و منجی، دورانی طولانی فرا می رسد که ظلمت و عذابها چنان بشریت را در بر می گیرد که هر کسی برای کاهش عذاب خود و نجات خود از عذابها همه عزیزان خود را فدا می کند و چنین شرایطی امروز است: «و در آنروز گناهکاران فرزندان و همسر و همه اعضای خاندان خود را فدا می کنند تا خود را از عذاب برهانند.» معارج ۱۳-۹-


استاد علی اکبر خانجانی


کتاب خداشناسی امامیه جلد پنجم ص ۸۲۳برچسب ها : ظهور ناجی ، عذاب الهی ، مهدی موعود ،
نوشته شده در تاريخ شنبه 25 آذر 1396 توسط حسن

« سخنان قصار خاتم النبیین حضرت محمد مصطفی ص »

*خداوند دین خود را بدست کافران اشاعه می دھد .

* بر حذر باشید از اینکه نان قرآن بخورید .

*تقیّه دین من است و ھر که از آن خارج شود از من خارج است .

* وای بر زنان از طلا و لباسھای زیبا . *

زنان با اشتغال در خانه ثواب مجاھدان فی سبیل الله را می برند .

* دشمنی خطرناکتر از کسی نیست که با او ھمخوابه می شوی .

* آرایش زن در خانه عبادت اوست و در کوچه زنای اوست.

*خداوند عذاب امّت مرا در دنیا نھاده است .

* اکثر اھل دوزخ زنانند و کمترین ساکنان بھشت نیز زنانند .

* زنا در جامعه باعث زلزله و ظلم حکومت باعث قحطی می شود .

* گرانی نشانه غضب الھی است.

*تب پاک کننده گناه مؤمنان است و سھمشان از دوزخ .

* ھر که از اعمال نیکش خوشحال و از اعمال بد خود ناراحت شود مؤمن است .

* زن مردوار ھرگز بر بھشت وارد نشود .

* اعمال بد در ھمین دنیا مجازات میشود.

* ھر که علمی را پنھان دارد در قیامت در آتش است .

* خداوند ھر که را عاشق باشد مال و فرزندان از او بستاند .

* ھر که علمی را بیاموزاند پاداش عمل کننده به آن علم نیز به او ھم برسد .

*طالب علم ھر گاه که بمیرد شھید است .

* ھر که غریب بمیرد شھید است .

* ھر که بواسطه علم فروشی نان خورد خداوند او را در ھمین دنیا سرنگون ساخته و دوزخ بر او واجب می آید .

* ھر که نزد غیبگو و فالگیر برود کافر است .

* با ھجرت ھمه گناھان گذشته پاک می شود .

* خداوند مؤمنانش را با بیماریھا پاک می کند .

* شیطان بصورت زن می آید و بصورت زن می رود .

* روزگاری بر مردم می رسد که ھر که بخواھد دین خود نگه دارد گوئی که آتشی را در دستان خود حمل می کند .

* مؤمن ھر خصلتی می تواند داشته باشد الا دروغگوئی .

* مرکب قلم علمای دین من از خون شھدا برتر است .

* چون خدا بر قومی غضب کند قحطی و گرانی پدید می آورد و اشرارشان را به حکومت می گمارد .

* چون خداوند بخواھد کسی را ھلاک کند حیا را از او می گیرد .

* راست بگوئید حتی اگر جانتان در خطر باشد .

*شیطان ھمچون خون در بدن آدمی جاری است .

* زین پس فقط رھروان معرفت نفس(عارفان) به حقایق دین من نائل می آیند و رستگار می شوند .

اقتباس از نھج الفصاحه


از کتاب " دایره المعارف عرفانی " استاد علی اکبر خانجانی جلد دوم ص 213
برچسب ها : سخنان پیامبر اسلام ، اشتغال زن ، عذاب الهی ، زلزله ،
نوشته شده در تاريخ سه شنبه 3 مرداد 1396 توسط حسن


امر بمعروف و نهی از منکر در جهنّم

عصر آخرالزمان عصر آشکاری جھّنم است آنگونه که قرآن ھم می فرماید« دوزخ آشکار شد» بنابراین در

عرصه تبھکاریھا و عذابھا و دردھای بی درمان که جملگی عوارض دوزخ زمینی بشرند امر بمعروف و نھی

از منکر و ھمچنین درمان امراض و رفع گرفتاریھا از مردمان کاری بیھوده و ھدردادن نیروست و موجب

عداوت شدیدتر با دین است ھمانطور که شاھدیم .

ھر عذابی را که برداریم عذابی مھلکتر پدید می آید و تلاش برای رفع ھر بدبختی منجر به بدبختی لاعلاجتر

می شود . و این واقعیت است . زیرا عذابھای الھی مطلقاً قابل شفاعت نیستند و باید دورانشان سپری

شود ھمانگونه که قرآن می فرماید . تنھا کاری که می توان کرد معرفت بخشیدن دربارۀ حق و علل این

عذابھاست تا ھر چه سریعتر ایمان آورند و به توبه برسند و آنگاه که عذاب رفع شود دوباره به گناھی

ھولناکتر روی نکنند . بنابراین امر بمعروف و نھی از منکر فقط بمعنای خود آگاھی و معرفت دربارۀ حق

عذاب ، می تواند ثمر بخش و ناجی باشد نه امر بمعروف و نھی از منکر کلامی و اخلاقی وشرعی محض

. این نوع امر و نھی به مثابه نمک به زخم پاشیدن است و اثری معکوس ببار می آورد که آورده است .

امروزه بایستی عذاب شناسی و دوزخ شناسی را ترویج نمود که عین خود شناسی بدبختی ھاست .

خداوند نیز می فرماید که این گونه مردمان را سرزنش مکنید زیرا خودشان مشغول سرزنش خویش

ھستند . بایستی با آنان مھربان بود و معرفت نفس بخشید و معنای عذاب را روشن کرد و این بدبختیھا

را به گردن شرایط و حکومت و اقتصاد و حوادث نگذاشت بلکه معلول راه و روش خطا و گناھکارانه

معرفی نمود . متأسفانه در مملکت دینی ما از این نوع نگرش و معرفت خبری نیست و نگرش ما به

مشکلات تماماً مادی و فنّی ا ست .


از کتاب " دائره المعارف عرفانی " استاد علی اکبر خانجانی جلد دوم ص 144برچسب ها : امر به معروفو نهی از منکر ، آخرالزمان ، عذاب الهی ، جهنم ،
نوشته شده در تاريخ دوشنبه 4 بهمن 1395 توسط حسن

عذاب انکار حق


آنکه آگاھانه حقیقتی را انکار می کند این انکار حق او را جبراً بسوی ارتکاب اعمال بر خلاف میلش می

کشاند و بدینگونه اراده اش انکار می شود . آنکه حقّی را انکار می کند خود را انکار می کند و مجبور می

شود اعمالش را انکار کند و کل سرنوشت خود را منکر خود می سازد و بر علیه اراده اش زندگی میکند

و ضد خود می شود . زیرا ھر حقّی ھمانا حقِّی از وجود انسان است و حق وجود است . آنکه حق را انکار

می کند حیات و ھستی اش را بطرزی جادوئی نفی و باطل می سازد و ھمه زحماتش را جنون آسا بھدر

می دھد و گوئی دشمن خویش است و این حق انکار است .

حق وجود انسان معرفت دربارۀ این حق است و تصدیق آن . انسان به این قصد خلق شده که حق را

بشناسد . آنکه بیشتر می شناسد مسئولتر است . آنکه معرفت خود دربارۀ حق را منکر می شود حق

وجودش را و علت ھستی اش را انکار می کند و لذا به ضلالت و حماقتی ھولناک مبتلا می شود .

ھیچ سرنوشتی ھولناکتر و عبرت انگیزتر از کسانی نیست که حق را شناختند و انکار نمودند و حماقت

عذاب این انکار است . عذابی که ھیچ شفا و شفاعتی نمی پذیرد . وجود چنین کسانی قلمرو سلطه

شیطان است و اینان شیاطین مجسم می شوند و مأمور گمراه سازی دیگران ھستند و این گمراه سازی

از طریق القای یأس از رحمت خدا و دین او صورت می گیرد بواسطه برانگیختن احساس ترحّم در دیگران

آنان را از خدا و دین او باز می دارند و به فساد و کفر تشویق می کنند . اینان ھمچون دیوھای افسرده اند

. اینان از یکسو حق را تأئید می کنند به زبان و از سوی دیگر این راه را غیرممکن معرفی می کنند . اینان

محاق حق ھستند .

وامّا انکار حق خود عذاب بخل نسبت به ھدایت مردم است بر اساس آن حق انکار شده .


از کتاب " دایره المعارف عرفانی " استاد علی اکبر خانجانی جلد چهارم ص 200
برچسب ها : عذاب الهی ، افسردگی ، هدایت ، فساد ،
.: Weblog Themes By Pichak :.


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک | قدرت :   آرام بلاگ
سئو سایت ساخت وبلاگ
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]