کتاب ها و سخنرانی های استاد علی اکبر خانجانی

محل درج آگهی و تبلیغات
نوشته شده در تاريخ يکشنبه 28 مرداد 1397 توسط حسن

صداقت و تنهائی


۱۳۱- روابط آدمها در هر سطحی از خانواده تا جامعه و حاکمیت، سراسر بر ریا و تزویر و نفاق است و لذا تزویر زدائی و صدق و اخلاص در رابطه اگر یکطرفه باشد جز انهدام رابطه حاصلی ندارد زیرا کسی نمی ماند. بنابر این پشتوانه و در پشت قباله صدق، تنهائی است. فقط کسی می تواند صادق باشد که پیشاپیش تنهائی و حق تنهائی را به عنوان اجر صدق درک و تصدیق کرده باشد. اکثراً می پندارند که تنهائی هزینه و کفاره صدق و اخلاص است در حالیکه اجر آن است و درب رستگاری انسان در جهان است.


استاد علی اکبر خانجانی


کتاب سرگذشت روح من ص ٢٣


t.me/eshghvaerfan2برچسب ها : صداقت ، رابطه صادقانه ، دو رویی ، پاداش ،
نوشته شده در تاريخ شنبه 27 مرداد 1397 توسط حسن

زندگی عرفانی


۳۴- فرق زندگی عرفانی و ظلمانی بسیار ساده است: زندگی جدی و زندگی بازی و شوخی: صداقت با خود و مکر با خود: صدق با خدا و مکر با خدا. همین و بس!


۳۵- همه می دانند که خدا هست و بر روی زمین و در زندگی حاضر و ناظر است و هر چند وقت یکبار با او روبرو می شوند ولی اکثراً به روی خود نمی آورند و روی بر می گردانند و خود را می فریبند. همین و بس!


استاد علی اکبر خانجانی 


کتاب سرگذشت روح من


t.me/eshghvaerfan2برچسب ها : زندگی عرفانی ، زندگی عرفا ، جدی بودن ، شوخی ، صداقت ،
نوشته شده در تاريخ سه شنبه 11 ارديبهشت 1397 توسط حسن

تعریف انسانیت

۵۶۲- انسان یا صادق هست یا نیست. و این طور نیست که بشود گفت هر کسی چند درصد صادق یا کذاب است و یا اینکه در جائی صادق و در جای دیگری دروغگوست. انسان یا در درجات صدق زیست می کند و یا در درجات کذب. معرفت و عقل و دین و سلامت هم شامل همین امر است. هیچ ارزش و صفتی از انسان کمی و مکانیکی نیست. یا انسان هستی و یا نیستی. وارد کردن " نسبیت" در ارزش های انسانی تنها ترفند ابلیس در نابودی انسان است. انسان تنها موجود مطلق در جهان است. پس انسانیت هم تعریف شد.


استاد علی اکبر خانجانی

کتاب هستی بایستی


دانلود کتاب از : 

https://t.me/ensanchist/173
برچسب ها : انسانیت ، صداقت ، نسبی بودن اخلاق ، ابلیس ،
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 1 فروردين 1397 توسط حسن

۳۹۸- من بزرگترین متعجب کننده تاریخ و تنها کسی هستم که در این دوران, بشریت را از بی حسی و کرختی و مردگی خارج می کنم و به حیرت می اندازم و آنها را وادار به تفکر و سؤال می کنم. من بزرگترین عادت شکن جهانم: بزرگترین متقی.


۴۰۱- قدرتی جز در صدق نیست و صادقترین انسان قدرتمندترین انسان است. صدق و دلیری امری واحد است. و من قدرتمندترین انسان دورانم زیرا صادقترینم.


استاد علی اکبر خانجانی

کتاب هستی بایستی
برچسب ها : صداقت ، قدرت ،
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 1 فروردين 1397 توسط حسن

۳۹۸- من بزرگترین متعجب کننده تاریخ و تنها کسی هستم که در این دوران, بشریت را از بی حسی و کرختی و مردگی خارج می کنم و به حیرت می اندازم و آنها را وادار به تفکر و سؤال می کنم. من بزرگترین عادت شکن جهانم: بزرگترین متقی.


۴۰۱- قدرتی جز در صدق نیست و صادقترین انسان قدرتمندترین انسان است. صدق و دلیری امری واحد است. و من قدرتمندترین انسان دورانم زیرا صادقترینم.


استاد علی اکبر خانجانی

کتاب هستی بایستی
برچسب ها : صداقت ، قدرت ،
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 1 فروردين 1397 توسط حسن

۳۹۸- من بزرگترین متعجب کننده تاریخ و تنها کسی هستم که در این دوران, بشریت را از بی حسی و کرختی و مردگی خارج می کنم و به حیرت می اندازم و آنها را وادار به تفکر و سؤال می کنم. من بزرگترین عادت شکن جهانم: بزرگترین متقی.


۴۰۱- قدرتی جز در صدق نیست و صادقترین انسان قدرتمندترین انسان است. صدق و دلیری امری واحد است. و من قدرتمندترین انسان دورانم زیرا صادقترینم.


استاد علی اکبر خانجانی

کتاب هستی بایستی
برچسب ها : صداقت ، قدرت ،
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 1 فروردين 1397 توسط حسن

۳۹۸- من بزرگترین متعجب کننده تاریخ و تنها کسی هستم که در این دوران, بشریت را از بی حسی و کرختی و مردگی خارج می کنم و به حیرت می اندازم و آنها را وادار به تفکر و سؤال می کنم. من بزرگترین عادت شکن جهانم: بزرگترین متقی.


۴۰۱- قدرتی جز در صدق نیست و صادقترین انسان قدرتمندترین انسان است. صدق و دلیری امری واحد است. و من قدرتمندترین انسان دورانم زیرا صادقترینم.


استاد علی اکبر خانجانی

کتاب هستی بایستی
برچسب ها : صداقت ، قدرت ،
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 10 آبان 1396 توسط حسن

نشان صدق سخن

آنچه که بلاغت و نفوذ کلام نامیده می شود واضح ترین نشان صدق سخنگو است . واعظی که صادق

نباشد حتّی با زیباترین و عرفانی ترین و لطیف ترین بیانھا ھم جز کفر و مکر و تباھی نمی افشاند و

فقط نفاق می پرورد و مخاطب را ھم دفع می کند و مخاطب ھم علیرغم سخن نیکویش قادر به

دریافت و تأئید سخنگو نیست .

صدق کلام در قدرت دگرگون سازی و منقلب کردن قلوب و آفرینندگی است ھمانطور که کمال صدق

و صادقانه ترین کلام که از آن پروردگار است توانست با کلمه « کن » (باش) جھان ھستی را از عدم

به وجود آورد . انسان نیز در درجات گوناگون دارای این قدرت صدق می تواند باشد . سخن صادقانه

قادر است که قلوب مخاطب را زنده و بیدار سازد و سرنوشت دیگران را تغییر دھد و قدرت خلّاقیت

پدید آورد ھمانطور که سخن انبیاء و اولیاء و عرفا و انقلابیون صدیق به مثابۀ کارگاه تاریخ جوامع بوده

است . قدرت بلاغت و نفوذ کلام از صداقت سخنگویش دربارۀ کلام خودش می باشد و این بمعنای

سخن یک عالم » ( عمل به علم خویش است که صدق کلام را پدید می آورد . بقول رسول اکرم ( ص

کسی که خودشبه حرف خود عمل نمی کند . « بی عمل مثل آب بر روی سنگ خارا نفوذی ندارد

یعنی خودش را باور ندارد و لذا کسی ھم نمیتواند او را باور کند . خود باوری منشأ باور دیگران است .

کسی که بخودش ایمان و اعتماد ندارد ھیچکس قادر به باور کردن او نیست و این معنای صدق است.

از کتاب " دایره المعارف عرفانی " استاد علی اکبر خانجانی جلد اول ص 95
برچسب ها : نفوذ کلام ، صداقت ، فن بیان ، سخنوری ،
نوشته شده در تاريخ يکشنبه 7 آبان 1396 توسط حسن

پول و صداقت

آنچه که موجب دروغگوئی و ریاکاری و مکر بشر است تلاش برای پنھان داشتن امیال و افکار و اعمال

زشت است . و ھمه زشتی ھای بشر برخاسته از دنیا پرستی و بولھوسی ھای اوست و کل دنیای

بشری در پدیده ای بنام پول متمرکز و فشرده شده است و لذا پول پرستی حرف اول و آخر کفر و

مادیگری و تباھی بشر است و علت ھمه ریاکایھای اوست . و اینست که انسان پول پرست نمیتواند

در روابطش با دیگران صادق باشد زیرا روح و ادعای انسانی او در عاطفه و عشق و عقل و دین مانع

بروز پول پرستی صادقانه است . و اگر کسی بخواھد پول پرستی اش را در روابط آشکارسازد تک و

مطرود عالمیان می شود .

پس اینکه کافران ادعای صدق دارند و مؤمنان را ریاکار می دانند تھمت خلاف واقع است . زیرا فقط

خداپرستان و اھل تقوی می توانند در روابطشان صادق باشند زیرا خداپرستی و حق دوستی موجب

افتخار است و این پول پرستی و بولھوسی و خود خواھی است که موجب ننگ و نفرت میشود و لذا

باعث ریاکاری است. علی (ع) می فرماید: « من پیشوای مؤمنانم و پول ھم پیشوای کافران است ».

در تعریف اسلامی مؤمن کسی است که تحت اطاعت امام ھدایت است و امام ھدایت کسی است

که خدا را در دلش می پرستد و لذا مؤمنانش را از اسارت پول نجات می بخشد و اصولاً رستگاری

چیزی جز رستن از اسارت پول نیست زیرا پول پرست مجبور است که شبانه روز ریا کند و دروغ بگوید

حتّی به خودش. زیرا انسان پول پرست حتّی از خودش شرم می کند با خود صادق باشد .

پس ریاکاری علّتی جز پول پرستی ندارد. پول پرستی علّت خود فریبی است .


از کتاب " دایره المعارف عرفانی " استاد علی اکبر خانجانی جلد اول ص 97
برچسب ها : پول پرستی ، صداقت ، عاطفه ، خوشبختی ،
نوشته شده در تاريخ جمعه 6 اسفند 1395 توسط حسن

عرفان و سیاست

عرفان ھمواره خصم قسم خوردۀ سیاست بوده است . چرا که عرفان بمعنای صدق با خویشتن است و

کسی که با خود صادق باشد با ھمه صادق است و چون سیاست بر دروغ و مکر و مردم فریبی استوار

است لذا در تضاد آشتی ناپذیر با عرفان قرار دارد ھمانطور که علی (ع) سلطان عارفان جھان بزرگترین

دشمن سیاست بود و به ھمین دلیل علی (ع) را بایستی غیر سیاسی ترین دولتمرد کل تاریخ بشر

دانست و لذا او را در حکومت پنج ساله اش دچار نوعی خودکشی سیاسی می یابیم و گاه می پندارند که

او اصلاً سیاست نمی دانست در حالیکه می فرماید :« اگر میخواستم سیاستمدار باشم ھمه

سیاستمداران عالم را به خاک می کشیدم» . بنابراین عرفان سیاسی یا سیاست عرفانی نداریم مگر .

اینکه دیوی چون عمرعاص پدید می آید .

یک عارف یا حکیم وقتی می تواند حاکم باشد که اکثریت مردم مؤمنان باشند در غیر اینصورت حکومت

علی (ع) تکرار می شود . و علی (ع) ھم پیشاپیش می دانست و علناً گفته بود که ھمانھا که با او بیعت

کرده بودند عدل او را تاب نخواھند آورد . و می دانیم علی (ع) به اکراه و برای اتمام حجت حکومت را

پذیرفت .

و در عین حال ھمه حاکمان جوامع نیز بر حکمتی حکومت می کنند که خود از آن غافلند . ھر حکومتی به

مثابۀ حاکمیت نفس اماره مردم بر مردم است و اینست که علی (ع) می فرماید که« ھر ملّتی لایق

حکومت خویش است» .به ھمین دلیل ھر گاه بقول قرآن ، نفس مردم تغییر کند حکومت ھم تغییر میکند

. بنابراین حکومت ھا ھم دارای ماھیت عرفانی ھستند . ھر حکومتی جمال آشکار نفس مردم آن جامعه

است اگر بد است و یا خوب است . ھر که به حکومت فحش می دھد در واقع بخودش فحش می دھد .

و امّا عارفان نیز حکومت خاص خود را دارند و آن قلوب مردم است .


از کتاب " دایره المعارف عرفانی " استاد علی اکبر خانجانی - جلد پنجم ص102برچسب ها : عرفان و سیاست ، امام علی ، صداقت ،
.: Weblog Themes By Pichak :.


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک | قدرت :   آرام بلاگ
سئو سایت ساخت وبلاگ
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]