کتاب ها و سخنرانی های استاد علی اکبر خانجانی

محل درج آگهی و تبلیغات
نوشته شده در تاريخ سه شنبه 2 مرداد 1397 توسط حسن

یک دیوانه خانه عمومی


امروزه اگر از روزنه ای از بیرون نظری به اندرون اکثر زناشوئی ھای مدرن بیندازیم مواجه با یک دیوانه خانه کوچک و تمام عیار می شویم. دیوانه خانه ای واقعی و به معنای درست کلمه. که در آن زن یک دیو است و مرد ھم یک دیوانه یا دیو زده. زن یک بازیگر تمام اتوماتیک است و مرد ھم یک بازیچه ای که قادر نیست حتی لحظه ای از این بازی جنونی رھا شود. و اگر بچه ای ھم در میان باشد. بیچاره تا مدتھا بعنوان یک شاھد کنار گود این دیوانه خانه مات و مبھوت این رابطه است که اصلا چه میکنند و منظورشان چیست. منظور پدر و مادر خود را فقط در لحظاتی که می خواھند با فرزندشان روبرو شوند و او را نصیحت و تربیت کنند منطقی مییابد و بس. این بیچاره نمیداند که اوج این دیوانه خانه ھنگامی است که او یا خواب است و یا در خانه نیست. یعنی این نمایشی که او میبیند تازه منطقی ترین حالت آن است. بچه بیچاره تا مدتھا ھیچ نمی فھمد ولی بتدریج با قواعد این دیوانه خانه آشنا می شود ولی خود را به تجاھل می زند تا پدر و مادرش راحت باشند و اینقدر او را دنبال نخود سیاه نفرستند. ولی این تجاھل بسر می آید و بچه ھم بتدریج به عضویت این دیوانه خانه در میآید ولی از آنجا که حریف مناسبی نیست از این دیوانه خانه می گریزد و به دیوانه خانه بزرگتری که جامعه است پناه می برد. این دیوانه خانه بزرگ قابل تحملتر است زیرا بازیھا و جنونھایش قانونمند تر است ولی در عوض بسیار پیچیده تر. این بچه تا بتواند دیوانه قابل شود بارھا به نزد روانپزشک و مشاور برده می شود و بالاخره قواعد این جنون را پذیرا می شود ولی تصمیم می گیرد انتقام بگیرد و می گیرد.
از کتاب " دائرة المعارف عرفانی " استاد علی اکبر خانجانی جلد اول ص 68


t.me/eshghvaezdevajبرچسب ها : تیمارستان ، دیوانه خانه ، تربیت ، روانپزشک ، زناشویی ، خانواده ،
نوشته شده در تاريخ جمعه 8 ارديبهشت 1396 توسط حسن
بنیاد رابطه خانواده با جامعه
(خانواده درمانی)
می دانیم که اساس پیدایش خانواده غریزه جنسی است و بر ھمین غریزه نیز استمرار می یابد و ھر کجا
این مسئله دچار خدشه گردد بنیان آن خانواده نیز به لرزه می آید. ولی اساس روابط اجتماعی در خارج از
خانواده ھمان غریزه معیشت و اقتصاد است . بدین گونه کل اساس گردھمائی و جوامع و مدنیت بر دو
غریزه جنسی و شکمی استوار است . یعنی آنچه که تمدن نامیده می شود در ھسته مرکز وپنھانش بر
زیر شکم استوار است و در سیمای آشکار اجتماعی اش بر غریزه شکم . و می دانیم جامعه بیرونی
حاصل روابط افراد تشکیل دھنده خانواده ھاست بنابراین این روابط ھمان رابطه بین دو غریزه جنسی و
شکمی می باشد و این بنیاد ھر اجتماعی بر روی زمین بوده است . ھمانطور که بنیاد قانون و شرع ھم
بر اساس حقوق زناشوئی و اقتصادی استوار است و پدیده ھائی مثل فرھنگ و علوم و فنون و سیاست
و حکومت حاصل ارتباط بین این دو غریزه مذکور و قوانین و اصول و مسائل و نیازھای ناشی از این ارتباط
متقابل است . بنابراین کل سلامت و رشد و ماھیت ھمه پدیده ھای ا جتماعی و مدنی بشر منوط به
ماھیت و سلامت روابط جنسی و معیشتی د رجامعه می باشد که ھسته اصلی و عملی آن در خانواده
پنھان است و بر دوش زن و مرد می باشد که زن مسئول اصلی سلامت جنسی است و مرد ھم مسئول
ارضای معیشت می باشد . و لذا ھمه معنویات و مقدسات و فرھنگ و عواطف یک جامعه برخاسته از
عملکرد این دو فرد در قلمرو این دو وظیفه می باشد. یعنی ھر مشکل و معما و ناھنجاری و فساد و
تبھکاری در جامعه و حکومت ھم حاصل ناھنجاری در انجام این دو وظیفه غریزی است : آداب و حقوق
خوردن و جماع کردن . بنابراین باز ھم خانواده و خانواده درمانی را اساس ھمه راه حل ھای جوامع بشری
می یابیم . و این در حالی است که متأسفانه اھمیت خانواده امروزه درحال فراموشی می باشد و از

قلمرو سیاستھای کلی در حال حذف شدن است.

از کتاب " دایره المعارف عرفانی " استاد علی اکبر خانجانی - جلد پنجم ص 269
برچسب ها : خانواده ، غریزه جنسی ، زناشویی ، مقدسات ،
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه 9 مهر 1394 توسط حسن

کتابهاي توصيه شده توسط استاد جهت مطالعه عموم:


دانلود- دائرة المعارف عرفاني (6 جلد) 

دانلود- آخر الزمان شناسي‌ عرفاني (رساله نجات) 1388 (Theosophy of Apocalypse)

دانلود- چه بايد کرد (دستور العملي در آداب بهزيستي و هدايت آخر الزمان) 1379

دانلود- در جستجوي عقل-در جستجوي معنا- از آثار منتشر نشده استاد علي اکبر خانجاني 1394 (The concept of conception)

دانلود- آخرالزمان خانواده(تمدن بچه ننه) 1394 (The apocalypse of family)

دانلود- فرياد زن (خود شناسي‌ زن آخر الزمان) 1392 (Womanly self-knowledg)

دانلود- ذکر(روش شناسي‌ قرآن در خلق جديد انسان) 1392 (Eternal Now)

دانلود- مباني عرفان عملي‌ 1392 (Principles of practical Theosophy)

دانلود- راز دهر 1392 (Secret of the time)

دانلود- قيامت نامه(اسرار واژگون سالاري بشر) 1392 (The secrets of human reversality)

دانلود- ارض ملکوت و فرج امام زمان(عج) 1394 (Earthy paradise)  

دانلود- علم رحمت مطلقه-خلقت رحماني و خلقت رجماني 1394 (The absolute mereiful seience) 

دانلود- اسرار صلوة (فلسفه نيايش) 1387

دانلود- زندگي ماوراء طبيعي من- نظري بر اسفار سبعه زندگانيم-جديد 1393

دانلود کتابهاي فوق در يک فايل زيپ

 برچسب ها : عرفان ، خانواده ، آخرالزمان ، عقل ، تمدن ، ازدواج ، طلاق ، مشکلات زن ، زناشوئی ، ملکوت ،
.: Weblog Themes By Pichak :.


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک | قدرت :   آرام بلاگ
سئو سایت ساخت وبلاگ افزودنی های بتن
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]