کتاب ها و سخنرانی های استاد علی اکبر خانجانی

محل درج آگهی و تبلیغات
نوشته شده در تاريخ دوشنبه 14 آبان 1397 توسط حسن

حق الیقین(2000حکمت)

 1373- شکایت و دلخوری و نارضائی مومن از ناخالصی اوست.

1377- چهارده قرن است که نصیحت اثر معکوس دارد.

 

1400- تناقض گناه نیست بلکه انکار نمودن آن گناه است.

1415- ایمان همان ایمن شدن از ترس هاست و ده مرتبه ترس در ده مرتبه ایمان از بین می رود: ترس از جان، ترس از فقر، ترس از بلا، ترس از مردم، ترس از رسوائی، ترس از عدالت، ترس از فریب، ترس از نابودی، ترس از خدا و ترس از تنهائی.

 

1453- فرار از تنهائی فرار از فطرت انسانی است.

1465- خوشبختی از نظر کافر اینست که دیگران او را خوشبخت بدانند و نمایش خوشبختی او را باور کنند. محور تلاش های زندگی اش همین امر است و هرگز هم موفق نمی شود.

 

1523- اکثر مردم از خدا بیزارند و اقلیتی از او شاکی اند و برخی تسلیم خدایند و انگشت شمارانی از خدا راضی اند.

1549- آنکه تسلیم اراده زن خود شود در دو عالم در دوزخ است.

 

1568- سعی مکن کسی را تغییر دهی بلکه او را آنگونه که هست ببینی.

1601- معارف دینی مومن را به آسودگی و منافق را به فرسودگی می کشاند.

از کتاب حق الیقین (2000حکمت) تألیف استاد علی اکبر خانجانی

@khodshenasi4

همه کتاب ها ( متنی و صوتی ) در سایت Nooreomid.net

 برچسب ها : ترس ، ایمان ، راحتی ، تناقض ،
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 1 شهريور 1396 توسط حسن

حکمت جاوید ( انسان لایق ):

انسانی لایق عزّت است که برای دیگران ھم بخواھد .

انسانی لایق ایمان است که برای دیگران ھم بخواھد .

انسانی لایق معرفت است که برای دیگران ھم بخواھد .

انسانی لایق محبت است که برای دیگران ھم بخواھد .

انسانی لایق سلامت است که برای دیگران ھم بخواھد .

انسانی لایق زندگی است که برای دیگران ھم بخواھد .

انسانی لایق جاودانگی است که برای دیگران ھم بخواھد .

انسانی لایق انسانیت است که برای دیگران ھم بخواھد .

آنکه چنین نیست مجسمۀ شیطان است انسان نیست بلکه شیطانی در صورت بشر .

این ھمان انسان کافر و بخیل است . انسان فقط در دیگران به حق خود می رسد و دیگر ترین دیگران ھم

خداست که ذات بشر است .

از کتاب " دایره المعارف عرفانی " استاد علی اکبر خانجانی جلد سوم ص 45برچسب ها : ایمان ، سلامتی ، انسانیت ، جاودانگی ، شیطان ،
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه 9 مهر 1394 توسط حسن

سخنرانی ها :

 

آخرالزمان :

 

 

شیعه شناسی :

معضلات اجتماعی :

شناخت ادیان :

اسلام چیست ؟ سی دی یک

اسلام چیست ؟ سی دی دو

کفر و ایمان – سی دی یک

کفر و ایمان – سی دی دو

کفر و ایمان – سی دی سه

کفر و ایمان – سی دی چهار

حلال و حرام – سی دی یک

حلال و حرام – سی دی دو

فلسفه صدق – سی دی یک

فلسفه صدق – سی دی دو

فلسفه تکامل – سی دی یک

فلسفه تکامل – سی دی دو

ابلیس شناسی – سی دی یک

ابلیس شناسی -  سی دی دو

عدالت – سی دی یک

عدالت – سی دی دو

عدالت – سی دی سه

عدالت – سی دی چهار

عرفان چیست؟ - تک سی دی

فلسفه نماز – تک سی دی

راز نیاز – تک سی دی

مرگ و زندگی – تک سی دی

هویت ایرانی اسلامی – سی دی یک

هویت ایرانی اسلامی – سی دی دو

معرفت انسانی– سی دی یک

معرفت انسانی – سی دی دو

فلسفه شب قدر – تک سی دی

 

 خودشناسی خانواده :