کتاب ها و سخنرانی های استاد علی اکبر خانجانی

محل درج آگهی و تبلیغات
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه 10 آبان 1397 توسط حسن

حق الیقین - 2000 حکمت 

918- آنچه که امروزه درویشی نامیده می شود ایدئولوژی سیاسیِ معتادان و قاچاقچیان مواد مخدر است.

923- اسلام یک اصل عملی بیشتر ندارد آن صدق است.


930- بدی خود را اقرار کن در نزد خوبتر از خودت تا خوب شوی.

938- نماز ریائی عذاب آورترین عمل برای منافقان است و این جزای نفاق در دین خداست.


943- اجبار در دین خدا بدترین ظلم است و بدترین فساد را به بار می آورد.

978- آنکه خودش را می کشد مأیوس است از رحمت خدا در دنیا و امیدوارست به رحمتش در آخرت.


1014- یکی از مصادیق ختم نبوت این است که دیگر هیچ حقیقتی به واسطه کلام قابل انتقال نیست.

1041- جاهل خود را خردمند می داند و عالم خود را جاهل می داند. آیا تعجب نمی کنید؟


1050- خود-شناسی چهار رکن دارد: ابلیس شناسی، پیامبرشناسی، دوست شناسی(ولایت) و خداشناسی.

1087- نمایش پرستی(تأتر، سینما، تلویزیون، ویدئو و ...) مظهر به قداست رسیدن ریا است.


از کتاب حق الیقین تألیف استاد علی اکبر خانجانی 

@khodshenasi4

nooreomid.netبرچسب ها : خودکشی ، فیلم ، اسلام ، سختی نماز ،
نوشته شده در تاريخ جمعه 14 مهر 1396 توسط حسن
فلسفه فرقه ها

پیامبر اکرم (ص) در حدیثی فرقه ھای اسلامی را حدود ٧٢ یا ٧٣ فرقه پیشگویی کرده است و نشانه
رحمت دین خود دانسته است.چرا؟
ھر مکتب و مذھبی دارای وجوه و ابعاد و طبقات و درجات حقیقت است. و ھرچه که این مکتب کامل تر و
عالی تر و عمیقتر باشد در ذاتش دارای تکثر معانی و معارف می باشد.ھمانطور که ھر شی ای دارای
لایه ھا ای وجودی است و ھر میوه ای دارای پوست و گوشت و ھسته و مغز است و ھر انسانی دارای
اعضا و جوارح و حواس و قلب و مغز و روح است ھر دین و مکتبی ھم ھمین گونه است و ھمه این عناصر
تشکیل دھنده توامان موجب موجودیت یک پدیده اند. آیا مثلا میتوان گفت که دھان انسان عضوی برتر و
عالی تر از مقعد اوست ؟ آیا می توان گفت که سلولھای تشکیل دھنده مغز مقدس ترند یا سلولھای
تشکیل دھنده معده ؟ آیا می توان گفت که چشم انسان مھم است یا گوش او ؟ آیا میتوان گفت که مغز
انسان برتر است یا قلب او ؟ اگر چند صباحی مقعد انسان مختل شود قلب و مغز او ھم مختل میشود .
ھر فرقه ای از فرقه ھای اسلامی به مثابه عضوی از یک موجود جاندار و کامل به نام اسلام است و به
مثابه درجه و لایه ای از مکتب است.
برخی از این فرقه ھا در مواقع خاصی فعالتر و خلاق ترند و گاه منفعل و حتی منقرض به نظر
میرسند.رحمت فرقه ھای اسلامی بدان معناست که ھمه مردمان را در آغوش خود درسلسله مراتب نیاز
و توان جای می دھد. مذاھب دیگر ھم نسبت به یکدیگر ھمین رابطه را دارند و لذا اسلام و مسیحیت و
بودائیزم و یھود و ھندوئیزم و .... نیز به مثابه ارکان دین خدا بر روی زمین ھستند که ھیچ انسانی را حذف
نمی کند و در رحمت خود جای می دھد: از بت پرستی آشکار تا توحید محض! حتی کفر و شرک و نفاق
ھم جنبه ھایی از دین خداست و در دین خداست . براستی که دین ھرآینه واقع است.ھمه در دین خدا
ھستند و در خارج از دین ھیچ چیزی وجود ندارد. عالم ھستی دین خداست.

از کتاب " دایره المعارف عرفانی " استاد علی اکبر خانجانی جلد ششم ص 7


برچسب ها : فراقه های اسلامی ، اسلام ، مسیحیت ، بودایی ،
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه 9 مهر 1394 توسط حسن

سخنرانی ها :

 

آخرالزمان :

 

 

شیعه شناسی :

معضلات اجتماعی :

شناخت ادیان :

اسلام چیست ؟ سی دی یک

اسلام چیست ؟ سی دی دو

کفر و ایمان – سی دی یک

کفر و ایمان – سی دی دو

کفر و ایمان – سی دی سه

کفر و ایمان – سی دی چهار

حلال و حرام – سی دی یک

حلال و حرام – سی دی دو

فلسفه صدق – سی دی یک

فلسفه صدق – سی دی دو

فلسفه تکامل – سی دی یک

فلسفه تکامل – سی دی دو

ابلیس شناسی – سی دی یک

ابلیس شناسی -  سی دی دو

عدالت – سی دی یک

عدالت – سی دی دو

عدالت – سی دی سه

عدالت – سی دی چهار

عرفان چیست؟ - تک سی دی

فلسفه نماز – تک سی دی

راز نیاز – تک سی دی

مرگ و زندگی – تک سی دی

هویت ایرانی اسلامی – سی دی یک

هویت ایرانی اسلامی – سی دی دو

معرفت انسانی– سی دی یک

معرفت انسانی – سی دی دو

فلسفه شب قدر – تک سی دی

 

 خودشناسی خانواده :