کتاب ها و سخنرانی های استاد علی اکبر خانجانی

محل درج آگهی و تبلیغات
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 31 مرداد 1397 توسط حسن

دین 


۲۳۲- ...دین اگر نیاز باشد هدایت کننده و سلامت بخش است و اگر وظیفه و وسیله باشد گمراهی مضاعف می آورد و اگر دسیسه باشد ره صد ساله تباهی را در بشر هموار می کند.... آنهائی که سرآغاز دین و دین داری را نماز و امور عبادی می دانند از دین کمترین بهره و معرفتی ندارند و بلکه منافقانند. در سیر تحول و تطور دینی نیز امور عبادی آخرین اموری بوده اند که پدید آمده و شکل گرفته اند. عبادت نتیجه دین است و نه وسیله دین. بنابر این، این رساله های عملیه که جز امور عبادی هیچ حرف دیگری ندارند و به اصطلاح راه و روش دین را به مردم خاطر نشان می کنند جز کارخانه نفاق پروری نیستند. همه کسانی که در طول تاریخ احیاگران حقیقت و فطرت دینی بوده اند هرگز چنین رساله هائی نداشته اند.


۲۴۰- راه دین راه فوق العاده ساده و راحتی است بشرط اینکه آدمی قلباً تشنه اش باشد. «بگو که اسلام را نیاورده ایم تا کارها را سخت کنیم بلکه کارها را آسان کنیم» . قرآن-وقتی از دین سخن می گوئیم از همه ارزشها و صفاتی سخن می گوئیم که انسان فطرتاً خواهان آن است:سلامتی، عزت، آرامش، رشد، وفا، محبت و ... مسئله اینست که بشر عموماً عطش و نیاز واقعی به این ارزش ها را فراموش کرده است و به جای اینها ارزشهائی جعلی و تصنعی پدید آورده و آنها را می پرستد. مسئله اینست که اگر کسی قلباً و با تمام وجود طالب سلامتی و آرامش باشد به آن می رسد و به ساده ترین روش هم به آن می رسد بشرط اینکه بهمراه این طلبش میل باطل دیگری نباشد که برآن طلب حقیقی رجحان داشته باشد مثلاً پول بیشتر، ریاست بیشتر، غرور بیشتر و عیاشی بیشتر.


استاد علی اکبر خانجانی


کتاب حق و باطل


t.me/eshghvaerfan2برچسب ها : دین ، نماز و روزه ، سلامتی ، آرامش ، رساله ،
نوشته شده در تاريخ يکشنبه 10 تير 1397 توسط حسن

آرامش دلها


۴- و لذا برای اهل ایمان هیچ نیازی حیاتی تر از نیاز به آرامش و اسکان در دل خویش و اتکا بخویش نیست بخصوص در آخرالزمان که عرصه اشد تحولات و انقلابات و آفرینش ها و پدیده های نوین و جنبش ها و بیقراری هاست: «و در آن روز انسان گوید آیا راه فرار کجاست (از اینهمه بیقراری و نا امنی و بی ثباتی) هرگز راه فراری نیست و قرار فقط بسوی خداست. پس زبانت را به شتاب حرکت مده و بگذار تا خداوند آیاتش را بر تو بخواند.» قیامت۱۶-۹-


۵- و لذا یکی از بزرگترین ویژگی ایمان و زندگی در کنار رسولان، قرار و سکون در قیامتهاست: «پس خدا نازل کرد روح سکون و آرامش را بر رسول و مؤمنان.» توبه ۲۶- «و خدا به شما مؤمنان در خانه هایتان اسکان و آرامش بخشید.» نحل ۸۰- «و در جنات تسکین می یابید.» توبه ۷۲- و امروزه همه مردمان جهان بر آتش دوزخی که آشکار شده می سوزند و لحظه ای در هیچ جا و هیچ شرایطی و در کنار هیچ کسی اسکان و آرامشی نمی یابند. پس این برترین رحمت و نعمت خدا بر مؤمنان در قیامت آخرالزمان است که همه چیز در حال قیام و انقلاب است. زیرا عرصه ظهور باطن هاست و افشای اسرار نهان: «و در آنروز اسرار آشکار می شوند.» قرآن- 


۶- «ای رسول بر مؤمنانت صلوة کن که صلوة تو دلهایشان را اسکان و آرامش می بخشد.» توبه ۱۰۳- و این راز سکینه در قلوب مؤمنان است یعنی صلوة رسولان محمدی بر مؤمنانی که در ایمان و ارادت و اطاعت هستند. چرا که کانون ثبات و اسکان و استقرار جاودانه در جهان قیامتها جز خدا نیست و رسول با خداست....


۸- و بدان که اصلاً بهشت قلمرو اسکان و آرام و قرار در خویشتن است و امکان با خود بودن و در خود بودن و خود بودن: «و به آدم گفتیم که با زوجت در بهشت آرام و قرار یابید و از همه چیز بهره گیرید فقط به این شجره (نژاد و نژاد پرستی) نزدیک نشوید که از ظالمین خواهید شد.» بقره ۳۵- 


۹- «و خدا بر شما منت نهاد و در خانه هایتان به شما سکون و قرار بخشید» نحل ۸۰- و می دانیم که در این دوران بزرگترین مشکل انسان بیقراری در خانه و در کنار همسر است. پس این موهبتی عظیم است که امروزه کسی دارای چنین اسکان و استقراری باشد.


استاد علی اکبر خانجانی

کتاب خداشناسی امامیه جلد پنجم ص ۸۰۹

  برچسب ها : آرامش ، بیقراری ، اضطراب ،
نوشته شده در تاريخ يکشنبه 3 تير 1397 توسط حسن

مؤمن کیست؟

۴۵- مؤمنان همه مذاهب دارای اخلاق الهی می باشند و لذا به آسانی شناخته می شوند و به نظافت و نظم و آرامش و ادب و صلح و قناعت و خرد و صبر و شجاعت و سخاوت و عدالت و محبت به همگان و احترام به همه مذاهب الهی و دوستی با پیامبران خدا!

استاد علی اکبر خانجانی

کتاب سرِّ ایمان برچسب ها : نشانه مومن ، آرامش ، نظم ، ادب ،
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه 21 دی 1396 توسط حسن


آتش جهنّم

فرق آتش ھیزم و آتش دوزخ در اینست که آن بدن را می سوزاند و این نفس را، روان را، دل را. آتش دوزخ

را بمیزانی بسیار ناچیز و از راه دور می توان در ھمین دنیا ھم درک و تجربه کرد. آنچه که گُر گرفتگی،

التھاب عصبی یا خونی نامیده می شود که بصورت اعمال جنونی و خشم ھای آنی بروز می کند نشانه

ای از آتش جھنم در نفس بشر است. و نیز آنچه که بصورت بیقراری در بسیاری از آدمھا خودنمائی می

کند.

آتش دوزخ که به آتش بی دود نیز تعریف شده است بسیار شبیه است به تشعشعات اتمی که تا مغز

سلولھا را به طرزی مخصوص می سوزاند زیرا آتشی است که از قلب ماده بر آمده است.

عذاب النّار ، اساس و محور عذابھای دوزخ است. و نیز اینکه شیاطین و اجنّه ھم از جنس ھمین آتشند و

لذا نزدیکی آنان به انسانھای گناھکار موجب درجه ای از عذاب النّار است و عمده بیقراریھا و التھابات

آدمی در حیات دنیا حاصل این تماس می باشد که در روابط با آدمھای پلید و کافر انتقال می یابد.

امروزه شاھد آدمھای بسیاری ھستیم که براستی آتش گرفته اند و گوئی که زیر پاھایشان و در قلوبشان

آتش است و کمترین آرامشی ندارند و این جماعت رغبت شدید به مواد مخدر دارند که بطور موقتی آنان را

آرام می سازد. در حیات دنیا ھیچ چیزی خنک کننده تر از خاک نیست پس وای به زمانیکه آدمی این بدن

خاکی را بیندازد و بی حفاظ شود.


از کتاب " دایره المعارف عرفانی " استاد علی اکبر خانجانی جلد سوم ص80برچسب ها : آتش جهنم ، التهاب عصبی ، بیقراری ، آرامش ، مواد مخدر ،
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 25 مرداد 1396 توسط حسن

انسان کامل در جهان مدرن

انسان کامل در عرفان اسلامی ھمواره به لحاظ ماھیت باطنی و معنوی تعریف شده است و تقریباً ھیچ

نشان و آدرس بیرونی ندارد که انسان کامل اصولاً در جامعه به لحاظ اقتصادی و اجتماعی چگونه زیستی

دارد.

انسان کامل انسانی است که در ھستی نقد ، غنوده و آسوده و راضی است . انسان کامل مظھر احدیت

در میان مردم است پس یگانه و تک رو است . و نیز مظھر بی نیازی حق است بنابراین از منظر اقتصادی

انسانی کاملاً فقیر است . و از قلمرو بستگی ھای تاریخی و نژادی خارج است پس تنھاست. و بی نیاز از

آینده و آتیه پرستی است لذا پیرو ھیچ ایدئولوژی و حزب و گروه آرمانگرا نیست زیرا خودکفاست و راضی

به ھستی خویش است . و در مرحله آخر بی ھمتاست و لذا انگشت نما و یگانه و غیر قابل تقلید است

ھمانطور که تقلید ھیچ چیزی و کسی را ھم نمی کند. و در عین حال در قلمرو معرفت با کل جھان و

جھانیان در صلح است و با کسی جدالی ندارد و لذا در جمع است و منشأ صلح و محبت عامه میباشد

و حلال مشکلات و حامی ھر کسی که بخواھد از یوغ ستم و بندگی رھا شود.

بنابراین انسان کامل در جامعه مدرن مثل موجودی مابعد از تاریخ است که در تاریخ جامانده است و لذا

تاریخ را زیر نظر دارد و عواقب جامعه بشری و ھر حرکت اجتماعی را می بیند. و لذا در میان مردم به

لحاظی آدم بدشگونی تلقی می شود. انسان کامل بدلیل صفات مذکورش انسانی فوق علمی و ماورای

تکنولوژی و خارج از گود اقتصاد و سیاست ودموکراسی و ھنر و ایدئولوژیھاست . انسان کامل ھمان

انسان آرمانی است که واقع گردیده است.و لذا مورد بخل و انکار و عداوت عامه مردم نیز می باشد.


از کتاب " دایره المعارف عرفانی " استاد علی اکبر خانجانی جلد سوم ص 87برچسب ها : انسان کامل ، فقر ، صلح ، آرامش ، تنهایی ،
نوشته شده در تاريخ يکشنبه 31 ارديبهشت 1396 توسط حسن

« فلسفه او »- آرامش درحضور دیگران


ھر من توئی نیازمند به « او »است تا بتواند مربوط گردد.در واقع اوی ھر رابطه ای به مثابه خط فاصله
«-» بین من – تو است که من را به تو متصل می سازد . این امر در رابطه زناشوئی شدیدترین نمود
را دارد . اوی ھر رابطه ای به مثابه امام رابطه است که یا امام دین وھدایت است و یا امام کفر و ضلالت.
البته یک من – توی مومنانه درکمالش جز خداوند ، اوئی (ھو) ندارد . ولی من – توھای کافرانه مستمراً
نیازمند روابط اجتماعی گسترده ترند و لحظه ای بدون اوئی قادر به تحمل یکدیگر نیستند . اینان یا باید
مھمانی بدھند و یا باید مھمان باشند . جنون معاشرت ھای فامیلی یا به اصطلاح دوستانه برخاسته از من
– توھائی است که به واسطه کفرشان ھیچ رابطه ای ندارند و بدون دیگران لحظه ای یکدیگر را تحمل
نمی کنند که در سالمترین وضعیت می تواند فرزند باشد که درچنین حالتی زباله دان کفر و دروغ رابطه
زناشوئی است که آن فرزند را به انزجار می رسانند.
یک اوی خانگی رابطه زناشوئی نیز تلویزیون است که جامعه را به رابطه وارد ساخته و قابل تحمل می
سازد . و دراین صورت کافیست که شبی تلویزیون خراب باشد .
این اوھای دروغین به مثابه محلل ھای رابطه اند.
اوی یک رابطه اگر انسان مومن باشد آن دو را ھم نزدیک و صمیمی می سازد و دعوت به دین و اخلاص
می کند که اگر تصدیق نکنند به انقراض می روند.
بزرگترین اوھای تاریخ انبیا و اولیای خدا ھستند . حضرت مسیح می فرماید : برخی می پندارند من
فرشته صلح ھستم درحالیکه شمشیری ھستم که بر رابطه ھا فرود می آیم . ھرکه مرا تصدیق کند
به وصال می رسد و ھرکه مرا انکار نماید به فراق می کشد.

درمعنای نھائی اوی ھر رابطه ای یا خداست وی ا ابلیس است : رابطه صادقانه و رابطه دروغین!


از کتاب " دایره المعارف عرفانی " استاد علی اکبر خانجانی جلد اول ص 127برچسب ها : آرامش ، رابطه زن و مرد ، روابط اجتماعی ، روابط خانوادگی ،
نوشته شده در تاريخ سه شنبه 29 فروردين 1396 توسط حسن

آیا ظالم سالم است؟


این ضرب المثل در فرھنگ ما یکی از نمادھای کفر و نفاق آشکار و جنگی علنی بر علیه دین و معارف
انسانی است که ستم و گناه را تقدیس می کند .
ما با تجربه درمانگری خود که به اعماق پنھان و پس پرده ھزاران زندگی وارد شده ایم به باطل و دروغ
بودن این شعار رسیده ایم که « ظالم ،سالم است ».
آنچه که مردم را به چنین باور کذائی و کافرانه و ظالمانه می رساند نگاه قشری و ریائی آنان به زندگی
دیگران است . گوئی ھر که بیشتر می خورد و می خندد و می رقصد خوشبخت تر است .درحالیکه اتفاقاً
آنانکه متشنج تر و معذبترند بیشتر تظاھر به خوشی و شادی می کنند تا مردم را بفریبند و به دام خود
اندازند و به مفاسد خود مبتلا سازند . ھیچ آدم ثروتمندی که باری بھر طریق ثروت اندوخته و قدرتھای
نمایشی دنیوی تدارک دیده است در واقعیت پنھان زندگیش لحظه ای آرام و قرار وشادی و نشاط و امید و
عزّت و لذّتی ندارد. ھیچ تبھکاری از زندگیش لذّتی نمی برد و بھره ای از عزّت و افتخار ندارد و غرق در ذلّت
و جان کندن است و تأتر خوشبختی و عزّت و افتخار فقط در مقابل نگاه کسانی است که میخواھد آنان را
ھم به عذاب خود بکشاند و شریک جرم خود سازد . ھیچ آدم زورگو و ریاکار و متکّبر و حرام خوار لحظه ای
خوشی ندارد و ھر چه که دارد ھیزم جھنم او در ھمین دنیاست . در اتوموبیل ھای گرانقیمت و کاخھای
مرمرین و لباسھای فاخر و جواھرات ھیچ کس لذّت و نشاطی ندارد . اگر چنین باشد کل دین و معرفت

دروغ است که نیست .

از کتاب " دایره المعارف عرفانی " استاد علی اکبر خانجانی جلد پنجم ص252
برچسب ها : زندگی ثروتمندان ، شادی و نشاط ، آرامش ، فریب ،
.: Weblog Themes By Pichak :.


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک | قدرت :   آرام بلاگ
سئو سایت ساخت وبلاگ
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]