کتاب ها و سخنرانی های استاد علی اکبر خانجانی

محل درج آگهی و تبلیغات
نوشته شده در تاريخ يکشنبه 28 خرداد 1396 توسط حسن

جنی بنام نبوغ

جنون و رفتارھای مالیخولیائی و بیقراریھای حاد و فراگیر درکودکان ، یکی دیگر از ویژگیھای

مدرنیزم است.

در تجربه به درمان امراض روانی به دو منشاٌ اساسی برای این نوع امراض در بچه ھای زیر سن

بلوغ پی برده ام : تلویزیون و والدین (بخصوص مادران). برنامه ھای مالیخولیائی تلویزیونی و ماھواره

ای و ویدئوئی ذھنیت بچه ھا را مسخ می کنند و حالات و امیال مالیخولیائی والدین و خاصه مادران ھم

قلوب و عواطف بچه ھا را مسخ می نماید . این نوع جن زدگی و شیطان زدگی در بچه ھاست که بندرت

درگذشته ھا گزارش شده است .

مثلا موجوداتی بنام سوپرمن و مردعنکبوتی مبدل به جن بسیاری ازبچه ھا شده اند که شبانه روز

دست از سر ذھنیت بچه ھا برنمی دارند . به تجربه درمانی مسلم شده است که با فاصله گرفتن از

تلویزیون و این نوع برنامه ھا بسرعت شفا حاصل می شود . ولی آنچه که لا علاج تر است جنون

والدین و مخصوصا مادران است که روابطی عاطفی با بچه ھا دارند و بچه ھا نیز از آنان رھائی ندارند .

یک نمونه واقعی مثال می زنم : پسر بچه ای چھارساله به ناگاه از خواب شب برخاست و نعره

کشان و ضجه زنان و دیوانه وار بر سر و صورت مادرش که درکنارش خوابیده بود میکوبید و مستمرا داد

می زد که : آزادی ،آزادی ،آزادی .... بسیار جالب است که آن مادر ھمان شب جدا قصد طلاق گرفتن

از شوھرش را داشته و شعار او ھم علنا رھائی از اسارت زناشوئی بوده یعنی دراین طلاق

درجستجوی آزادی بوده و آزادی مبدل به جن نفس او شده بود.

جالب اینکه این پسر بچه وابستگی بسیار شدید و غیرعادی به مادرش داشته و به کمترین تغییر و تحول

روانی در مادرش واکنش نشان می دھد .

می دانیم که جنون حاصل از خود – بیگانگی انسان از واقعیت است . گاه انسان به حدی دچار خود

– فریبی و دروغ و انکار واقعیت می شود که پدیده ھای کاذب محیط به آسانی در او رسوخ کرده و

وجودش را تسخیر می کنند و تبدیل به ھویت و ملکه جان او می شوند . و اگرھم به وجود اجنه

و شیاطین باور داشته باشیم و بدانیم که تا چه حدی درعطش رسوخ و تسخیر وجود آدمیان ھستند

و شبانه روز درجستجوی انسانھای بی صاحب و بی اراده و بی شعورند آنگاه جنون رابه معنای جن

زدگی و ورود اجنه در بشر بھتر درک می کنیم .

اثر مسخ کننده برنامه ھای تلویزیونی بعنوان علت جن زدگی از این بابت است که شعور و آگاھی

کودک را سلب می کند . در واقع این نوع برنامه ھا زمینه ساز جنون ھا و شیطان زدگی ھستند . کلا

تلویزیون یکی از اساسی ترین علت امراض حاد روانی خاصه در کودکان و نوجوانان است زیرا ذھن

آنھا را از واقعیت بیگانه می کند مخصوصا فیلم ھای سینمائی و در راٌس آنھا سینمای تخیلی. ھرچند

که رئالیستی ترین فیلمھا نیز تخیلی ھستند و اثر تدریجی آنھا در روان بزرگ و کوچک نامرئی میباشد

و در طولانی مدت آشکار می شود . ولی بچه ھا واکنش سریعتر و شدیدتری نشان میدھند و لذا نمونه

ھای بسیار خوبی برای درک اثر تلویزیون و سینما بر روان انسانھا محسوب می شوند .

امروزه بسیاری از جن ھا و شیاطین تحت عناوین و شعارھای بسیار لطیف و پر طمطراقی ھمچون

آزادی ، استقلال ، خوشبختی ، برابری ، عشق و پیشرفت بر وجود انسانھا حکم میرانند. عملا ھم

شاھدیم که بسیاری ازجنون ھا و جنایتھای عصر جدید تحت این عناوین به فعل می آیند و تقدیس می

شوند . امروزه حتی بسیاری از جنونھای کودکان تعبیر به بلوغ و نبوغ زودرس می شوند و بدین طریق

امکان می یابند که کل وجود کودک را به تسخیر آورند و بواسطه والدین ھم موردحمایت قرار گیرند .

والدین مدرن بزرگترین پروارکننده اجنه و شیاطین درکودکانند چرا که خودشان این اجنه وشیاطین رادارا

ھستند منتھی در خودشان امکان ظھور و بروز ندارند و لذا آنھا را به وجود بچه ھایشان منتقل میکنند

و به ناگاه بچه ھایشان مبدل به دیوھای عذاب والدین می شوند و سر از بیمارستان و تیمارستان

درمی آورند . و بدین طریق جنون و مالیخولیای بچه ھای عصرجدید تعبیر به نبوغ می شود و گوئی که

نسل جدید قربانی نبوغ شده اند و عشق والدین خود ؟! درحقیقت قربانی بی شعوری وشقاوت

ھستند . شقاوتی که نام مستعار آن آزادی است و استقلال . جنونی که نام مستعارش ھنر و نبوغ

است . اجنه و شیاطین نیز به تبع آدمھا آموخته اند که برای خود نامھای مستعار شاعرانه و علمی و

فلسفی و عاشقانه قرار دھند تا مطلوب طیع قربانیان خود قرارگیرند و این قربانیان با رغبت بیشتری

جان و روان و اراده خود را تحت فرمان آنان قرار دھند.


از کتاب " دایره المعارف عرفانی " استاد علی اکبر خانجانی جلد اول ص 115برچسب ها : جن،بچه های نابغه ، اثر فیلم های تخیلی ، رابطه مادر با فرزند ،
.: Weblog Themes By Pichak :.


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک | قدرت :   آرام بلاگ
سئو سایت ساخت وبلاگ افزودنی های بتن
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]