کتاب ها و سخنرانی های استاد علی اکبر خانجانی

محل درج آگهی و تبلیغات
نوشته شده در تاريخ يکشنبه 8 مهر 1397 توسط حسن

مالیخولیای پزشکی - علت بیماری ها

پزشکی که میکروب ها و ویروس ها و آب و هوا و غذا را علت بیماری می داند هرگز نمی تواند شفابخش باشد بلکه امراض را تشدید می کند و به همین دلیل است که امروزه هر بیماری که وارد مطبی می شود پس از خروجش دو صد چندان بیمارتر است زیرا ابتدائی ترین ایمان فطری اش نیز در رابطه با پزشک بر باد می رود و بکلی نومید می شود و پرستنده ویروس ها و داروها می گردد زیرا علت بیماریش را نه از خود و نه از خدا می داند و پزشک مدرن نیز برای اینکه بتواند این بیمار را بیشتر غارت کند هراسش را افزایش می دهد و ایمانش را نابود می کند تا بتواند او را چشم و گوش بسته بر گردونه تجارت مافیائی صنعت پزشکی وارد کند و از آن خودش سازد ...

از کتاب مالیخولیای پزشکی تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص ۱۸

@darmanebimariha2

nooreomid.net

 برچسب ها : علت بیماری ، ویروس ، مافیای دارو ،
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه 5 مهر 1397 توسط حسن

مالیخولیای پزشکی - بیماری کودکان

همه بیماری های کودکان نشانه های رشد او هستند مثل دل دردها، تب ها، دردهای مربوط به رویش دندان ها، سرخک، مخملک، آبله و امثالهم. پزشکی که این مسائل را با داروها پاسخ می گوید نه رشد را می شناسد و نه کودک را هر چند که متخصص اطفال باشد. فهم او از کودک و رشد او حتی بسیار نازل تر از یک فهم نباتی است. در نظر اوکودک یک گیاه گریان است که باید خفه شود. این کل فلسفه طب کودکان است. ...

از این وجه که بگذریم به فلسفه امراض کودکان بعنوان «عذاب» می رسیم. آیا کودکان چه گناهی مرتکب شده اند که مستوجب عذاب هستند؟ آیا براستی کودک عذاب می کشد؟ اگر چنین می بود یاد این عذاب ها می بایستی در دوران بزرگسالی درک می شد. در واقع در اینجا سخن بر سر خود-آگاهی (وجدان) بعنوان قلمرو درک اجر و عذاب و خوشی و ناراحتی می باشد. در حالی که می دانیم یاد ایام کودکی برای هر بشری یک یاد تماماً بهشتی است هر چند که پدر و مادرش تماماً شاهد بیماری هایش بوده اند. پس در واقع امراض کودکان اگر هم عذاب باشد برای والدین آنهاست نه خود آنها. ....

از کتاب مالیخولیای پزشکی تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 72

@darmanebimariha2

Nooreomid.net

 برچسب ها : بیماری کودک،سرخک،متخصص اطفال ،
نوشته شده در تاريخ دوشنبه 2 مهر 1397 توسط حسن

مالیخولیای پزشکی معضله اطرافیان بیمار

بسیارند بیمارانی که خود براستی راضی از وضع خویشند و مصداق کلمه «مریض» (راضی شده) هستند ولی فقط و فقط به وسوسه و ترغیب و بلکه تحریص و تهدید و اصرار جنون آمیز اطرافیان خود (عزیزان سینه چاک) به دام شبکه های جهنمی پزشکی می افتند و عذاب واقعی زین پس آغاز می گردد. در اینجا عبرت و حیرتی عظیم حضور دارد که در لباس عشق عین عداوت و انتقام است.

این عاشقان و دلسوزان سینه چاک چه بسا یک بیماری بسیار ساده یکی از افراد خانواده خود را مبدل به عذابی بی انتها می سازند. یکی که اندک کسالتی می یابد بناگاه دهها عاشق و دلسوز پیدا می کند که می خواهند او را به سلاخ خانه پزشکی بکشانند. همانها که تا دیروز چشم دیدن این بیچاره را نداشتند و اینک همان ماهیت را در لباس «خدمت» آشکار می کنند.

مسئله دیگر اینست که دلسوزی جنون آمیز اطرافیان بیمار اساساً برخاسته از این امر است که تاب تحمل او را ندارند و عیش آنان را خدشه دار ساخته است. ناله های بیمار، بساط عیاشی آنها را بهم ریخته است. امروزه دیگر کسی حوصله حتی یک روز پرستاری از همسر و فرزندش را ندارد و لذا بسیار عاشقانه و محترمانه او را به پزشک و بیمارستان و تیمارستان تحویل می دهند تا هر چه سریع تر خوب شود و عیش و فریب استمرار یابد و یا بکلی نابود شود و از جلو چشمان محو گردد.

از کتاب مالیخولیای پزشکی تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 62

@darmanebimariha2

Nooreomid.netبرچسب ها : تحمل بیمار،پرستاری،دلسوزی،بیمارستان ،
نوشته شده در تاريخ يکشنبه 1 مهر 1397 توسط حسن

مالیخولیای پزشکی روان پزشکی

روان پزشکی بعنوان یکی از جدیدترین شعبه از دانش پزشکی در عین حال احمقانه ترین و اهانت بارترین برخورد را با انسان آشکار ساخته است و این همان بروز ذاتی کل دانش پزشکی است که دیدگاه آنرا در باره معنا و ارزش انسان و روحش معرفی می کند: روحی که اینک تحت فرمان پزشک قرار گرفته و بواسطه دارو تغییر ماهیت می دهد!؟ داروهائی که ماهیت روان بشر را دگرگون می کنند: داروهای روان گردان! داروهائی که امروزه هر فردی چند نوعش را در جیب دارد و در مواقع گوناگون یکی از آنها را می بلعد تا روانش متعادل گردد! آیا بشر هرگز تا این حد بدست و اراده خودش دچار خود-مسخرگی بوده است؟ داروهای آرامبخش، داروهای ضد افسردگی، داروهای امید بخش، داروهای عشق آفرین، داروهای ضد بدبینی، داروهای تقویت کننده اراده و ...

از کتاب مالیخولیای پزشکی تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 59

@darmanebimariha2

Nooreomid.netبرچسب ها : روان پزشکی،داروی ضد افسردگی،آرامبخش، ،
نوشته شده در تاريخ شنبه 31 شهريور 1397 توسط حسن

مالیخولیای پزشکی – امراض مسری

علی (ع) می فرماید که «امراض مسری، کذب است» یعنی چیزی بنام سرایت مرض از کسی به کس دیگری واقعیت ندارد. این نیز به مثابه ابطال یکی از ارکان ذاتی پزشکی مدرن است. و این بدان معناست که هیچکس مبتلا به امراض و عذابها و سرنوشت دیگران نمی شود. این مکتب اصالت اراده و اختیار و اومانیزم فرد گرایانه محض است که هر کسی را علت و مسبب کامل حیات و هستی خودش می سازد. این یک اعتقاد آرمانی و بایدی نیست بلکه عین واقعیت وجودی انسان است و از اصول محکم دین خداست. و بر همین اصل است که حساب و جزا و قیامت و مسئولیت انسان در قبال اعمال و سرنوشت او معنا و حقی می یابد.

از کتاب مالیخولیای پزشکی تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 54

@darmanebimariha2

Nooreomid.netبرچسب ها : بیماری های مسری،دروغ های پزشکی،عدالت خدا ،
نوشته شده در تاريخ سه شنبه 27 شهريور 1397 توسط حسن

تنها باش و در میان باش

بزرگترین معما و عذاب جانکاه بشر مدرن همانا دیالکتیک و تضاد فرد و جمع است: تنها بودن در جمع! و این وضعی غیر قابل تحمل است. ... این همان وضع آخرالزمان وجود است که امروزه همه به آن مبتلایند و جان می کنند. و گرایش به مواد به قصد فرار از این تضاد می باشد.

" تنها باش و در میان باش " علی (ع) : اینست موقعیت بر حق و انسان رستگار شده آخرالزمان.

انسان آخرالزمانی جبراً تنها و مبتلا بخویش است و این وضع مستمراً شدیدتر می شود و لذا تاب تحمل جمع را ندارد و با روابط خود به زجر و عداوت می افتد و تروریست می شود.

فقط با درک حق این سخن علی ( ع ) است که می توان خانواده را حفظ کرد و در جامعه مطرود یا دیوانه و تروریست نشد.

" تنها باش و در میان باش " به معنای پایان تاریخ عشق زناشوئی نیز هست....

از کتاب پدیده شناسی هویت انسانی استاد علی اکبر خانجانی ص 67

t.me/khodshenasi4

nooreomid.netبرچسب ها : تنهائی،آخرالزمان،تحمل دیگران،گرایش به مواد ،
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه 22 شهريور 1397 توسط حسن

افزایش عمر

و اما معضله افزایش عمر اگر هم واقعیت داشته باشد فقط شامل حال طبقه ای از اشراف است که مابقی عمر اضافه شده خود را چون رباتهائی در بیمارستانها و تیمارستان ها و آسایشگاه های روانی و خانه سالمندان سپری می کنند که در واقع چند سالی از حیات قبر خود را پیشاپیش بر روی زمین به جلو می اندازند و فقط بر حیات مکانیکی و الکتروشیمیائی آنان افزوده شده و نه بر حیات بشری و حتی حیوانی آنها. مگر اینکه تفاوت مرگ و زندگی را فقط در نفس کشیدن بدانیم یعنی پمپاژ هوا.


از کتاب مالیخولیای پزشکی استاد علی اکبر خانجانی ص ۳۰

t.me/darmanebimariha2برچسب ها : افزایش عمر ، آسایشگاه روانی ، طبقه اشراف ، خانه سالمندان ،
نوشته شده در تاريخ دوشنبه 19 شهريور 1397 توسط حسن

نقش عضو جنسی در عشق و نفرت و مفاسد: 


۱۰- عشق به همسر عین عشق به خویشتن است به همین دلیل است که کوچکترین اهانت از همسر موجب اشد کینه و انتقام و عداوت می شود مثل اینست که باطن کسی به صاحب خودش فحاشی کند و لذا نفرت از همسر عین نفرت از خویشتن است و نبرد زناشوئی موجب جنون و گاه خودکشی و گرایش به اعتیاد و بدترین نوع جنایت می گردد. نبرد زناشوئی نبرد با خویشتن است و عامل این بزرگترین حادثه سرنوشت ساز زندگی حس و عضو جنسی است.


۱۴- مفاسد و انحرافات جنسی پس از ازدواج حاصل ناکامی برقراری رابطه ای سالم و صادقانه و هم سرنوشتی با همسر است و عمده جرم و جنایات و مفاسد جامعه حاصل این ناکامی است. بخصوص گرایش به اعتیاد و همجنس گرائی.


۳۱- حس و عضو جنسی وسیله و حسی است که بواسطه آن در ازدواج، آدمی با خودش آشنا می شود و زان پس باید به خودشناسی بپردازد نه خودپرستی کورکورانه. تا هر کسی خودش را در خودش بیافریند و این خلقت جدید و زایش عرفانی از خویشتن است.


از کتاب پدیده شناسی هویت انسانی استاد علی اکبر خانجانی ص ۵۱


t.me/khodshenasi4برچسب ها : عضو جنسی ، انحرافات جنسی ، نفرت از خود ، شکست در ازدواج ،
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه 15 شهريور 1397 توسط حسن

ای فرزند آدم و حوا

آنگاه که نمی دانی راست می گویی و آنگاه که می دانی ریا می کنی. آنگاه که می توانی میگویی نمیدانم و آنگاه که می دانی می گویی نمی توانم. آنگاه که عالمی خود را به دیوانگی می زنی و آنگاه که دیوانه ای خود را عالم می خوانی.آنگاه که آسوده ای تظاهر به ناراحتی می کنی و آنگاه که رنجوری تظاهر به سلامت می نمایی. آنگاه که غنی هستی گدایی می کنی و آنگاه که گدا شدی ادای ثروتمندان را می نمایی. آیا تو هرگز نمی خواهی خودت باشی؟ 


ای فرزند آدم و حوا

تو در برهوتِ بازی و نمایش میل به فراموشی خود کرده ای! بدان که بیخود کرده ای . تو نمی توانی. تو نمی توانی . تو نمی توانی . هرگز.!


ای فرزند آدم و حوا

تو در برهوت مخدر و مسکن میل به نابودی خود کرده ای ! بدان که بیخود کرده ای.تو نمی توانی. تو نمی توانی . تو نمی توانی. هرگز!


ای فرزند آدم و حوا

تودر برهوت ماشین و کامپیوتر گمان آسایش کرده ای! بدان که بیخود کرده ای. تو در ناراحتی عذابهای نو به نو فرو میروی و حتی خیال آسایش را هم از یاد می بری. تو هر گز نمی توانی که در غیر من ، آسوده شوی.

استاد علی اکبر خانجانی

کتاب جانشین خدا

t.me/eshghvaerfan2برچسب ها : خود فراموشی ، آسایش ، مخدر ، جهل و دروغ ،
نوشته شده در تاريخ يکشنبه 11 شهريور 1397 توسط حسن

تمدن اسکیزوفرنیک


اسکیزوفرنی بیماری دو شخصیتی را گویند آنگاه که روان فرد به دو شقه منفک و بیگانه از ھم تقسیم شده باشد . این بیماری در رأس امراض روانی لاعلاج قرار دارد . در واقع این بیماری غایت ریا و نفاق بشر است و عنصر ذاتی مدنیّت بشر در طول تاریخ بوده است که حاصل تناقض جسم و روح ،ماده و معنا ، ادعا و عمل ، احساس و اندیشه و خیرو شر در نفس انسان است . بشر ھر چه متکبرتر و مغرورتر و پر مدعاتر می شود این تضاد و نفاق و شقاق ھم شدیدتر می شود و این بیماری ھم لاعلاج تر میگردد . این بیماری معلول ھویت اجتماعی بشر است و به لحاظی این شقاق بین ھویت فردی و جمعی رخ میدھد ھمانطور که ریا ھم اصولاً بیان ھمین واقعه در سطوح مختلف است .


اگر انسان مدرن مستمراً بسوی زندگی فردی وانزوا می رود که ھمین امرعلت نابودی خانواده است برای پنھان داشتن و حفظ این بیماری است . تفاوت بین ھویت وعملکرد فردی ھر کسی در آپارتمان خصوصی اش و آنچه که در روابط می نمایاند روز به روز شدیدتر می گردد تا جائیکه دیگر حفظ وادامه این وضع ھم ناممکن می شود . گرایش به مخدرات و روان گردانھا اساساً برای گریز و کتمان و یا پرکردن کاذب این خلاء و نفاق است و بر سرعت آن می افزاید .


تنھا راه نجات از این مرض مھلک تمدن سوز ھمانطور که سوروکین بزرگترین جامعه شناس قرن بیستم جھان به آن رسید ، رابطه عرفانی و ارادت قلبی بین دو انسان است که یک حیات دوقولو را پدید میآورد و شقاق را از بین می برد .


از کتاب " دائرة المعارف عرفانی " استاد علی اکبر خانجانی جلد ششم ص 75


t.me/darmanebimariha2برچسب ها : اسکیزوفرنی ، دو شخصیتی ، رابطه عرفانی ، گوشه نشینی ،
.: Weblog Themes By Pichak :.


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک | قدرت :   آرام بلاگ
خشکشویی آنلاین خشکشویی آنلاین انجام پایان نامه سئو
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]