کتاب ها و سخنرانی های استاد علی اکبر خانجانی

محل درج آگهی و تبلیغات
نوشته شده در تاريخ دوشنبه 15 بهمن 1397 توسط حسن

پاک شدن نفس آدمی 

32- نفس آدمی را بیست و یک شرارت است : کبر، غرور، بخل، جهل، ترس، نسیان، حرص، انکار، ظلم، تجاوز، عداوت، عادت، ریا، نابودسازی، یأس، بازی، ضعف، مرض، تکاثر، مکر و شتاب. که این شرارتها جز بواسطه معرفت نفس و ارادت عرفانی و اطاعت بی چون و چرا از یک انسان عارف پاک نمی شوند و تبدیل نمی شوند به بیست و یک خیر که عبارتند از: تواضع، خودآگاهی، نوع دوستی، علم، شجاعت، هوشیاری، قناعت، صدق، عدل، خدمت، محبت، تقوی، تقیه، خلاقیت، امید، جدیت، قدرت، سلامت، وحدت، حسن نیت و صبر.


33- آدمی یا بواسطه اطاعت بی چون و چرا از امام و پیرش موفق به تأدیب و تزکیه و مهار نفس میشود و یا به یاری بلایائی همچون فقر، تنهائی، بیماری و مصائب و شکست و ناکامی.از کتاب خداشناسی ربوبی تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 41

85- کتاب صوتی (6) خداشناسی ربوبی (رب شناسی) – ۱۳۸۷

85کتاب خداشناسی ربوبی (رب شناسی) – ۱۳۸۷

همه کتاب های صوتی و متنی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: akharozzaman2@


 نشانی آپارات : aparat/bihamta95برچسب ها : اصلاح و تربیت نفس ،
نوشته شده در تاريخ شنبه 13 بهمن 1397 توسط حسن

عرش عرفانی اخلاق (دیالکتیک دیالکتیک)

1- خداوند عالم به گفته خودش از هر چیزی یک زوج آفرید: ماده و معنا، دنیا و آخرت، ظاهر و باطن، خیر و شر، نر و ماده، مرگ و زندگی، باید و نباید، بهشت و دوزخ، حلال و حرام، نور و تاریکی، کافر و مومن و ... و بود و نبود.


2- خداوند عالم از هر حیث یک مثنوی کامل است و این ثنویت راز معرفت بشری است که بدون آن مطلقاً امکان هیچ نوع شناختی برای آدمی نمی بود اعم از شناخت حسی، قلبی، عقلی، علمی، فلسفی، عرفانی، و غیره.


3- ماهیت رابطه این دوقلوهای جهان نیز مثنوی و دوگانه است یعنی وحدت اضداد است: اضدادی که متحدند! مثل خیر و شر، نر و ماده، وجود و عدم.


4- این وحدت اضداد در فرهنگ اروپائی «دیالکتیک» نامیده می شود که به قول افلاطون، عرش معرفت است. ولی به نظر ما محور معرفت است و نه عرش آن. عرش معرفت توحید و یگانگی است نه دوگانگی!


از کتاب اخلاق عرفانی تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 88

126-کتاب صوتی (10) اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) - ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

126-کتاب اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) - ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

همه کتاب های صوتی و متنی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: akharozzaman2@


 نشانی آپارات : aparat/bihamta95برچسب ها : وحدت اضداد ،
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه 27 دی 1397 توسط حسن

اخلاق عرفانی


1- عرفان در لغت از عرفه و معرفت است و معرفت، شناخت حضوری و قلبی و شهودی را گویند یعنی آن شناختی که در دل تبدیل به یقین شده و در خون و جان و روان آدمی جریان یابد و زندگی آدمی عین عقل و علم و باورهایش شود و این مقام صدق است.


2- به بیان دیگر عرفان، شناخت عقلی، علمی، قلبی، حضوری و شهودی و یقینی معارف دینی و الهی است.


3- پس عرفان حاصل درد دین و عشق به معرفت بنیادین زندگی انسان است و عطش خودشناسی و اندوه انسانیتی که باید باشد و نیست.


4- پس عرفان ربطی به کنجکاویها و ماجراجوئی های ماورای طبیعی ندارد.


5- همچنین عرفان هرگز حاصل نمی شود از برای کسانی که قصد استفاده دنیوی از معارف الهی را دارند.


6- همچنین عرفان ربطی به جن گیری و غیبگوئی و رمالی و جادو و کارهای خارق العاده و گنج گیری و درمانگری آنی و معجزه بازی ندارد.


7- همچنین هرگز کسی که می خواهد عارف شود نخواهد شد.


فهرست مطالب :

سیر و سلوک عرفانی-

اخلاق عرفانی:

 (نصیحت-خدمت-عبادت-معیشت-محبت-عدل-راست و دروغ-وظیفه شناسی-شکر-ازدواج و زناشوئی-فرزند-شغل-دوستی-صبر-نیکی و بدی-حیا-صدق-غیرت-ایثار-سخن-جماع-تغذیه-مشورت-معاشرت-تقلید-نظافت و نظم-نیاز-حسد-رسایت و سلطه-عزت-قرض-بلایا-ترس-خشم-سخاوت-توبه-توقعات-عصمت-ادب-اخلاق-)


-ایدئولوژی اخلاق عرفانی-عصر تقیه-پیر طریقت-جهاد فی الله-هفت هزار سال تنهائی- اخلاق الله- حجت های حق در میان خلق-عرفان بیماری-عرفان زن-نماز عرفانی-اخلاق روزمره گی- مبارزان اجتماعی- اوقات فراغت عرفانی- عرش عرفانی اخلاق


126-کتاب صوتی (1) اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) - ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

126-کتاب صوتی (2) اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) - ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

126-کتاب صوتی (3) اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) - ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

126-کتاب صوتی (4) اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) - ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

126-کتاب صوتی (5) اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) - ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

126-کتاب صوتی (6) اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) - ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

126-کتاب صوتی (7) اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) - ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

126-کتاب صوتی (8) اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) - ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

126-کتاب صوتی (9) اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) - ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

126-کتاب صوتی (10) اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) - ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)  

126-کتاب اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) - ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

همه کتاب های صوتی و متنی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: akharozzaman2@


 نشانی آپارات : aparat/bihamta95برچسب ها : اخلاق ، عرفان ، پیر طریقت ،
نوشته شده در تاريخ دوشنبه 17 دی 1397 توسط حسن

کتاب صوتی دائرة المعارف عرفانی جلد چهارم

تألیف استاد علی اکبر خانجانی


مصاحبه ای با استاد خانجانی-زندگینامه استاد-دشمن تمدن-بدبینی-

کتاب صوتی (1) دائرة المعارف عرفانی ۴ (رب شناسی‌،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی‌وخداشناسی‌)


انسان مومن-بیماری پوستی-گفتار درمانی-شستشوی مغزی-عصر حجر-... 

کتاب صوتی (2) دائرة المعارف عرفانی ۴ (رب شناسی‌،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی‌وخداشناسی‌)


معرفت-عرفان زن-مربی معنوی-عرفان درمانی-...

کتاب صوتی (3) دائرة المعارف عرفانی ۴ (رب شناسی‌،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی‌وخداشناسی‌)


عرفان عملی-تکنولوژی-تساهل در دین-...

کتاب صوتی (4) دائرة المعارف عرفانی ۴ (رب شناسی‌،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی‌وخداشناسی‌)


فلسفه سینما-هستی-عداالت و برابری-دموکراسی-...

کتاب صوتی (5) دائرة المعارف عرفانی ۴ (رب شناسی‌،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی‌وخداشناسی‌)


جبر و اختیار-جهانی شدن-دموکراسی-E=mc2...

کتاب صوتی (6) دائرة المعارف عرفانی ۴ (رب شناسی‌،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی‌وخداشناسی‌)


بار هستی-ایدز-عقل و قدرت-عقل ناب-فلسفه-تنهائی-اراده-...

کتاب صوتی (7) دائرة المعارف عرفانی ۴ (رب شناسی‌،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی‌وخداشناسی‌)


عشق و عدالت-علم و دین-حقیقت-آرایش-...

کتاب صوتی (8) دائرة المعارف عرفانی ۴ (رب شناسی‌،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی‌وخداشناسی‌)


برابری-عورت-غیرت و عفت-...

کتاب صوتی (9) دائرة المعارف عرفانی ۴ (رب شناسی‌،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی‌وخداشناسی‌)


آئینه-مطلق و نسبی-جهان های موازی-حکمت-بهشت-ماوراء طبیعت-...

کتاب صوتی (10) دائرة المعارف عرفانی ۴ (رب شناسی‌،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی‌وخداشناسی‌)


فلسفه-تفاهم و تناقض-ایمیونولوژی-عشق و معرفت-...

کتاب صوتی (11) دائرة المعارف عرفانی ۴ (رب شناسی‌،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی‌وخداشناسی‌)


حق وجود-حق با چیست-ماسکی به نام انسان-جبر و اختیار-ذهن-دلتنگی-هستی در دیگران-غم

کتاب صوتی (12) دائرة المعارف عرفانی ۴ (رب شناسی‌،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی‌وخداشناسی‌)


تفکر و تخیل-التقاط-فهمیدن-میزان چیست-ذات و صفات خدا در انسان-پارادایم-تاریخ مذهب

کتاب صوتی (13) دائرة المعارف عرفانی ۴ (رب شناسی‌،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی‌وخداشناسی‌)


متدولوژی دینی-اراده و زمان-ماوراء طبیعت-حافظه و معرفت-دنیا-مهم و فهم بشر-ریش-ماتریالیزم و ایده آلیزم 

کتاب صوتی (14) دائرة المعارف عرفانی ۴ (رب شناسی‌،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی‌وخداشناسی‌)


معرفت نفس-مصاحبه با خدا-روانشناسی کفر-دروغ و ریا-خودکشی-مستی و راستی-صدق-درد تنهائی-احساس نابودی-عصر پوچی

کتاب صوتی (15) دائرة المعارف عرفانی ۴ (رب شناسی‌،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی‌وخداشناسی‌)


خوشبختی-شناخت خدا-خود چیست-سخنی با جوانان-بیماری مقدس-خوبی و بدی-بخت-دل مومن-زنان متنفر از خود

کتاب صوتی (16) دائرة المعارف عرفانی ۴ (رب شناسی‌،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی‌وخداشناسی‌)


صداقت-چه می خواهی-اراده-صبر و جبر-آیا خدا کافیست؟-تنبلی و منبلی-ناز-حسادت-مشیت الهی و انسانی

کتاب صوتی (17) دائرة المعارف عرفانی ۴ (رب شناسی‌،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی‌وخداشناسی‌)


انواع خود-منافق-تفاوت انسانها-دل و ذهن-کافر کیست؟-امید-عذاب-

کتاب صوتی (18) دائرة المعارف عرفانی ۴ (رب شناسی‌،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی‌وخداشناسی‌)


من،تو،او-زن و کینه-فلسفه نیاز-مذهب دلبخواهی-امید-خطرات خاطرات-خودپرستی-انواع افکار-خودشناسی

کتاب صوتی (19) دائرة المعارف عرفانی ۴ (رب شناسی‌،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی‌وخداشناسی‌)


آبروی خدا-پس کی خودم می شوم-انسان شهید خدا-غایت صبر-دل شناسی-ترس از تنها شدن-مالیخولیای عشق-هدف از آفرینش-عجایب خودشناسی-من و غیر-دل شناسی

کتاب صوتی (20) دائرة المعارف عرفانی ۴ (رب شناسی‌،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی‌وخداشناسی‌)


از خودشناسی تا خداشناسی-خدا با کیست؟-یأس و امید-خودشناسی زن-انسان و شیطان-هدایت

کتاب صوتی (21) دائرة المعارف عرفانی ۴ (رب شناسی‌،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی‌وخداشناسی‌)


موت آخر-هویت واولوهیت-زن و خدا-اشد عذاب-خدا کجاست؟-مرگ خدا-ترس از مرگ-

کتاب صوتی (22) دائرة المعارف عرفانی ۴ (رب شناسی‌،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی‌وخداشناسی‌)


کتاب دائرة المعارف عرفانی ۴ (رب شناسی‌،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی‌وخداشناسی‌)


همه کتاب های صوتی و متنی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: akharozzaman2@


 نشانی آپارات : aparat/bihamta95برچسب ها : خودشناسی ، رب شناسی ، خداشناسی ،
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه 6 دی 1397 توسط حسن

اینست یگانگی


0+1+463- انسان تا پوچ نشود و پوچی اش را تصدیق نکند لایق و طالب محبت نمی شود یعنی با یک انسان یگانه ای که خود را نابود کرده است. اینست یگانگی!


0+1+479- یگانه شدن عین مردن در هر لحظه می ماند آنگاه که بر این وادی وارد نشده ای. و چون وارد شدی در هر لحظه، زندگیِ برتری یافتن است. اینست یگانگی!


0+1+482- یگانه شدن، چیزی شدن نیست بلکه پذیرش همانی است که هستی. اینگونه است که انسان همان میشود که هست. و چون هر کسی همانست که هست پس همه یگانه اند ولی این مقام خود را درک نمی کنند و لذا از آن می گریزند تا یگانه نباشند و نمی توانند. اینست یگانگی!


0+1+487- «آنکه نه حسرتی از گذشته و نه آرزو و نگرانی برای آینده دارد»قرآن. اینست یگانگی!

0+1+498- چاپلوسی و فحاشی دو صفت واحده مرد ستمگر نسبت به زن است. اینست یگانگی!


0+1+505- کافر، خود را مومن می داند و مومن، خود را کافر می داند. عالم، خود را جاهل می داند و جاهل هم خود را عالم می داند وو ... پس هر کسی کامل است. اینست یگانگی!


0+1+506 زنی که از مرد کینه و نفرت دارد روسپی می شود. اینست یگانگی!

0+1+514- بیان صادقانه و خاشعانه نیاز، عامل دوستی و زنده شدن دل است. اینست یگانگی!

53کتاب صوتی (1) یگانه (۷۷۷ راز توحیدی) -  ۱۳۸۳ (The One)

53کتاب صوتی (2) یگانه (۷۷۷ راز توحیدی) -  ۱۳۸۳ (The One)

53کتاب صوتی (3) یگانه (۷۷۷ راز توحیدی) -  ۱۳۸۳ (The One)

53کتاب صوتی (4) یگانه (۷۷۷ راز توحیدی) -  ۱۳۸۳ (The One)

53کتاب صوتی (5) یگانه (۷۷۷ راز توحیدی) -  ۱۳۸۳ (The One)

53کتاب صوتی (6) یگانه (۷۷۷ راز توحیدی) -  ۱۳۸۳ (The One)

53کتاب صوتی (7) یگانه (۷۷۷ راز توحیدی) -  ۱۳۸۳ (The One)

53کتاب صوتی (8) یگانه (۷۷۷ راز توحیدی) -  ۱۳۸۳ (The One)

53کتاب یگانه (۷۷۷ راز توحیدی) -  ۱۳۸۳ (The One)

از کتاب یگانه تألیف استاد علی اکبر خانجانی


همه کتاب های صوتی و متنی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: akharozzaman2@برچسب ها : توحید ، زندگی برتر ، پوچ شدن ، مردن ،
نوشته شده در تاريخ شنبه 24 آذر 1397 توسط حسن

یگانگی

0+1+389- آنکه خدمت می کند حتماً مورد خیانت واقع می شود تا دست از این تحقیر بکشد. اینست یگانگی!

0+1+401- فقط انسان یگانه است که می داند و می تواند که خدا را چگونه صدا کند که شیطان پاسخ ندهد زیرا او معنای واقعی واژه ها را می داند و بلد است که حرف بزند و لذا حرفش را همه می فهمند. کسی که حرفش فهم نمی شود حرف زدن نمی داند و کلمات را نمی شناسد. اینست یگانگی!


0+1+422- کسی که رفتاری صادقانه و برخوردی قاطعانه و خالصانه با همسر خود نمی کند نه از روی لطف و ایثار و حتی ترحم است بلکه از فرط ظلم است که نمی خواهد همسرش از قلمرو سلطه او خارج شود. و لذا بالاخره با زجر و زور خارج می شود. اینست یگانگی!


0+1+424- زن براستی مجسمه شیطان است تا زمانیکه مرد را بواسطه پائین تنه اش به اسارت و بازی می گیرد و لذا خداوند هم او را از پائین تنه اش ساقط می سازد و این رابطه را برایش عذاب می کند و علناً روسپی اش می گرداند. اینست یگانگی!


0+1+425- آنکه تو را براستی دوست بدارد کسی را هم که تو دوست بداری نیز دوست می دارد هر چند که هووی اوست. این درس عبرتی از ابلیس است. اینست یگانگی! 


0+1+427- کسی را که خدا دوست بدارد او را فقیرترین و تنهاترین و مفتخرترین انسان روی زمین می سازد و تو هم اگر چنین کسی را دوست داشتی و اطاعتش نمودی خداپرستی. اینست یگانگی!


از کتاب یگانه تألیف استاد علی اکبر خانجانی

دانلود همه کتاب های استاد (متنی و صوتی ) از سایت : khanjany.com  و  nooreomid.net

نشانی تلگرام: khodshenasi4@ برچسب ها : مجسمه شیطان ، هوو ، تحقیر کردن ،
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه 22 آذر 1397 توسط حسن

لالائی شیطان

 تا حد ممکن بایستی از صنعت و فرآورده هایش فاصله گرفت و همچون آتش دوزخ از آن برحذر بود خاصه از سیاست و طب و هنرش، که سه غارتگر اندیشه و جان و دل آدمی می باشند، یعنی از حکومت و طب و تلویزیون. یعنی بایستی از نانی که در دست حکومت است گذشت و از جانی که در دست پزشک است و از تفریحی که در نزد تلویزیون است. هر چه که این فاصله بیشتر باشد فاصله انسان با خودش کمتر است و امکان خیزش و رستگاری فراهم تر می آید. یا انسان از صنعت می گذرد و یا صنعت از روی نعش انسان می گذرد. و مابقی راهها همگی خودفریبی های مالیخولیائی حاصل از روانشناسی و فرهنگ و فلسفه ای است که صنعت برای پیروانش تدارک می بیند تا آنها را در ادامه این اطاعت محض تسکین دهد، لالائی شیطان است، چه سفسطه های کریشنامورتی باشد و چه قصه های کاستاندا و چه اشعار افیونی صوفی مسلکی رذیلانه و چه نئوبودائیسم صنعتی دست پخت آمریکا و انگلیس. همه راه علاجهائی که کاری به روش زندگی انسان نداشته باشد و وی را در آنچه که می خورد و می کند تقویت نماید ضد انسان است و به عذابهائی فوق عذاب منجر می شود. با قطع ارتباط با تلویزیون و طبیب و حکومت بخش عمده و بنیادی عذابها و زنجیرها از بین می رود و امکان بخود آمدن پدید می آید. اینها علاج نیست بلکه پیش شرط واجب بر علاج است که قدرت نجات را پدید می آورد. انسان صنعتی انسانی تحلیل رفته و ضد نجات است. انسان بایستی زشتی و شرارت خود را ببیند تا میل به نجات یابد و برای این کار بایستی بخود بازگردد تا اصلاً بتواند خود را ببیند. انسان صنعتی فقط احساس درد و زجر و ناتوانی و نابودی می کند و همین. و طالب مسکن است و نه درمان. صنعت با همه دستاوردهایش در عرصه علم و فرهنگ و هنر و طب و سیاست و رفاه فقط و فقط مسکن است: افیون!   


از کتاب اینست انسان تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 88


همه کتاب های صوتی و متنی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: akharozzaman2@برچسب ها : لالائی شیطان ، افیون ، هنر ،
نوشته شده در تاريخ سه شنبه 20 آذر 1397 توسط حسن

روانشناسی عشق

 0+1+380- همه علوم انسانی به این دلیل محکوم به ابطال هستند و فریب می دهند که اصلاً انسان را درک نکرده اند و آن همانا حق واژگونی انسان در ذاتش می باشد. این همان کفر ذاتی بشر است. اینست یگانگی!


0+1+381- زن، عاشق نیاز مرد به خود(زن) می باشد. هرگاه این نیاز از بین برود عشق نیز از میان رفته است یعنی دیدگاه سلطه گرانه زن نابود شده است. اینست یگانگی!


0+1+382- روانشناسی واقعی عشق، تلخ ترین شناخت هاست زیرا ماسک از صورت نیاز برمی دارد، نیازی که نقاب ایثار زده بود. هرگاه که این ماسک برداشته شود یا دوستی آغاز می شود و یا نفرت. اینست یگانگی!


0+1+383- عشق، واژگونه ترین تجربه و ادعای بشر است و لذا جنایت بارترین تجربه هاست. در پس هر جنایتی، عشقی در میان بوده است. و اما دروغ ترین واقعه بشری، اساس کل تمدن بر روی زمین است زیرا اساس تشکیل خانواده است. اینست یگانگی!


0+1+384- در عشق، هر فردی خود را با طرف مقابل عوضی می گیرد. و چون خیانت رخ داد هرکسی خود را می یابد و بر جای خود قرار می گیرد. اینست یگانگی!


از کتاب یگانه تألیف استاد علی اکبر خانجانی


همه کتاب های صوتی و متنی در سایت : nooreomid.net 

نشانی تلگرام:akharozzaman2@برچسب ها : روانشناسی عشق ، سلطه گری زن ، علوم انسانی ،
نوشته شده در تاريخ يکشنبه 18 آذر 1397 توسط حسن

اینست یگانگی


0+1+345- زندگی پس پرده شاهان و صاحبان قدرت نشان می دهد که براستی بدبخت ترین و ضعیف ترین و فقیرترین افراد بشرند و براستی نیازمند آنهمه ثروت و امکانات و خدمات هستند. اینست یگانگی!


0+1+346-«گناهی جز اندیشه خدمت به دیگران نیست». منسیوس چینی. زیرا چنین اندیشه ای منشأ اشد فریبکاری است خاصه خود - فریبی. و نیز منشأ ابلیسی ترین نوع ستم است و تحقیر دیگران. و لذا هسته مرکزی کفر است. و در عین حال کل تاریخ تمدن بشری بر چنین اندیشه ای پدید آمده است. و لذا قلمرو اشد ستم و رسوائی است. بشر خلق شده تا باور کند که خود-کفاست و حتی نیازی به خدمت خویشتن هم ندارد. اینست یگانگی!


 0+1+349- رضایت، درست آنگاه رخ می نماید که همه آرزوها و ارزش های ذهنی، در هم شکسته باشد. رضایت، ضد رضایت است. اینست یگانگی!


0+1+350- چرا مردان حق و امامان بی آنکه کمترین مزاحمتی برای حکام داشته باشند ( و بلکه بی آزارترین و تصدیق کننده ترین افراد بودند ) تمام عمر تحت نظر و زندانها بودند؟ زیرا مظهر وجود بودند و وجود محض آنها، نابودیِ هستی مجلل حکام را در ذاتشان برملاء می نمود. برخورد حکام جور با انسانهای یگانه، جنون آمیزترین برخوردهای بشری بوده است مثل رابطه هارون الرشید با امام موسی کاظم(ع) که هر بار که حکم قتل او را می داد به دست بوسی و پایبوسی او مبتلا می گشت و بر پایش به سجده می افتاد و رهایش می ساخت. اینست یگانگی! 


0+1+360- انسان یا اهل ناز است و یا اهل نیاز. آنکه بی نیاز است ناز می کشد و آنکه نیازمند است ناز می کند. اینست یگانگی!


از کتاب یگانه تألیف استاد علی اکبر خانجانی


همه کتاب های صوتی و متنی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: akharozzaman2@برچسب ها : اهل ناز ، بی نیازی ، جنون آمیز ،
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 14 آذر 1397 توسط حسن

دوستی و زمان

12- دوست داشتنی ترین انسان کسی است که در آخرالزمان باز هم می تواند دوست بدارد: آنجا که هیچ دلیلی و هیچ امکانی برای دوست داشتن وجود ندارد زیرا نابودی جهانگیر شده است و هر دوست داشتنی محکوم به عداوت است و هر که را دوست بداری خصم حیات و هستی خود نموده ای. زیرا زمان در وجود او از حرکت ایستاده و نفس و حال و سرنوشت او هیچ تغییری نمی کند حتی بدتر هم نمی شود. پس گوئی که تو نابودی او را دوست می داری. برای همین است که در آخرالزمان دوستی های عامیانه به جنایت و قتل منجر می شود و دوستی های عارفانه هم اکثراً به ثمری نهائی و کامل نمی رسد.


13- اگر ضد زمان ترین و ضد زمانه ترین و ضد تاریخ ترین و ضد تمدن ترین انسان جهان هستم به این دلیل است که عاشق ترین انسان جهانم. زیرا کسی که در جاودانگی قرار دارد بی نیاز است حتی بی نیاز از بودن.

14- این یک واقعیت بسیار تلخ برای من بوده است که اینک بتدریج مجبور به باور آن هستم و این واقعیت آن است که این من بوده ام که دیگران را دوست داشتم و یا برخی را عاشق بودم و کسی مرا دوست نداشت فقط همه محتاج این بودند که من آنها را دوست داشته باشم. زیرا در این دوست داشته شدن بهره های کلان و معجزه آسای مادی و عاطفی می بردند و از بسیاری از بن بست ها و بدبختی ها و عذاب ها نجات می یافتند.


از کتاب فلسفه زمان تألیف استاد علی اکبر خانجانی


همه کتاب های صوتی و متنی در سایت : nooreomid.net 

نشانی تلگرام:akharozzaman2@برچسب ها : پایان زمان ، ضد تاریخ ، بی نیازی ، دوست داشتن ،
.: Weblog Themes By Pichak :.


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک | قدرت :   آرام بلاگ
سئو سایت ساخت وبلاگ
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]