کتاب ها و سخنرانی های استاد علی اکبر خانجانی

محل درج آگهی و تبلیغات
نوشته شده در تاريخ سه شنبه 20 آذر 1397 توسط حسن

روانشناسی عشق

 0+1+380- همه علوم انسانی به این دلیل محکوم به ابطال هستند و فریب می دهند که اصلاً انسان را درک نکرده اند و آن همانا حق واژگونی انسان در ذاتش می باشد. این همان کفر ذاتی بشر است. اینست یگانگی!


0+1+381- زن، عاشق نیاز مرد به خود(زن) می باشد. هرگاه این نیاز از بین برود عشق نیز از میان رفته است یعنی دیدگاه سلطه گرانه زن نابود شده است. اینست یگانگی!


0+1+382- روانشناسی واقعی عشق، تلخ ترین شناخت هاست زیرا ماسک از صورت نیاز برمی دارد، نیازی که نقاب ایثار زده بود. هرگاه که این ماسک برداشته شود یا دوستی آغاز می شود و یا نفرت. اینست یگانگی!


0+1+383- عشق، واژگونه ترین تجربه و ادعای بشر است و لذا جنایت بارترین تجربه هاست. در پس هر جنایتی، عشقی در میان بوده است. و اما دروغ ترین واقعه بشری، اساس کل تمدن بر روی زمین است زیرا اساس تشکیل خانواده است. اینست یگانگی!


0+1+384- در عشق، هر فردی خود را با طرف مقابل عوضی می گیرد. و چون خیانت رخ داد هرکسی خود را می یابد و بر جای خود قرار می گیرد. اینست یگانگی!


از کتاب یگانه تألیف استاد علی اکبر خانجانی


همه کتاب های صوتی و متنی در سایت : nooreomid.net 

نشانی تلگرام:akharozzaman2@برچسب ها : روانشناسی عشق ، سلطه گری زن ، علوم انسانی ،
نوشته شده در تاريخ يکشنبه 18 آذر 1397 توسط حسن

اینست یگانگی


0+1+345- زندگی پس پرده شاهان و صاحبان قدرت نشان می دهد که براستی بدبخت ترین و ضعیف ترین و فقیرترین افراد بشرند و براستی نیازمند آنهمه ثروت و امکانات و خدمات هستند. اینست یگانگی!


0+1+346-«گناهی جز اندیشه خدمت به دیگران نیست». منسیوس چینی. زیرا چنین اندیشه ای منشأ اشد فریبکاری است خاصه خود - فریبی. و نیز منشأ ابلیسی ترین نوع ستم است و تحقیر دیگران. و لذا هسته مرکزی کفر است. و در عین حال کل تاریخ تمدن بشری بر چنین اندیشه ای پدید آمده است. و لذا قلمرو اشد ستم و رسوائی است. بشر خلق شده تا باور کند که خود-کفاست و حتی نیازی به خدمت خویشتن هم ندارد. اینست یگانگی!


 0+1+349- رضایت، درست آنگاه رخ می نماید که همه آرزوها و ارزش های ذهنی، در هم شکسته باشد. رضایت، ضد رضایت است. اینست یگانگی!


0+1+350- چرا مردان حق و امامان بی آنکه کمترین مزاحمتی برای حکام داشته باشند ( و بلکه بی آزارترین و تصدیق کننده ترین افراد بودند ) تمام عمر تحت نظر و زندانها بودند؟ زیرا مظهر وجود بودند و وجود محض آنها، نابودیِ هستی مجلل حکام را در ذاتشان برملاء می نمود. برخورد حکام جور با انسانهای یگانه، جنون آمیزترین برخوردهای بشری بوده است مثل رابطه هارون الرشید با امام موسی کاظم(ع) که هر بار که حکم قتل او را می داد به دست بوسی و پایبوسی او مبتلا می گشت و بر پایش به سجده می افتاد و رهایش می ساخت. اینست یگانگی! 


0+1+360- انسان یا اهل ناز است و یا اهل نیاز. آنکه بی نیاز است ناز می کشد و آنکه نیازمند است ناز می کند. اینست یگانگی!


از کتاب یگانه تألیف استاد علی اکبر خانجانی


همه کتاب های صوتی و متنی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: akharozzaman2@برچسب ها : اهل ناز ، بی نیازی ، جنون آمیز ،
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 14 آذر 1397 توسط حسن

دوستی و زمان

12- دوست داشتنی ترین انسان کسی است که در آخرالزمان باز هم می تواند دوست بدارد: آنجا که هیچ دلیلی و هیچ امکانی برای دوست داشتن وجود ندارد زیرا نابودی جهانگیر شده است و هر دوست داشتنی محکوم به عداوت است و هر که را دوست بداری خصم حیات و هستی خود نموده ای. زیرا زمان در وجود او از حرکت ایستاده و نفس و حال و سرنوشت او هیچ تغییری نمی کند حتی بدتر هم نمی شود. پس گوئی که تو نابودی او را دوست می داری. برای همین است که در آخرالزمان دوستی های عامیانه به جنایت و قتل منجر می شود و دوستی های عارفانه هم اکثراً به ثمری نهائی و کامل نمی رسد.


13- اگر ضد زمان ترین و ضد زمانه ترین و ضد تاریخ ترین و ضد تمدن ترین انسان جهان هستم به این دلیل است که عاشق ترین انسان جهانم. زیرا کسی که در جاودانگی قرار دارد بی نیاز است حتی بی نیاز از بودن.

14- این یک واقعیت بسیار تلخ برای من بوده است که اینک بتدریج مجبور به باور آن هستم و این واقعیت آن است که این من بوده ام که دیگران را دوست داشتم و یا برخی را عاشق بودم و کسی مرا دوست نداشت فقط همه محتاج این بودند که من آنها را دوست داشته باشم. زیرا در این دوست داشته شدن بهره های کلان و معجزه آسای مادی و عاطفی می بردند و از بسیاری از بن بست ها و بدبختی ها و عذاب ها نجات می یافتند.


از کتاب فلسفه زمان تألیف استاد علی اکبر خانجانی


همه کتاب های صوتی و متنی در سایت : nooreomid.net 

نشانی تلگرام:akharozzaman2@برچسب ها : پایان زمان ، ضد تاریخ ، بی نیازی ، دوست داشتن ،
نوشته شده در تاريخ دوشنبه 12 آذر 1397 توسط حسن

یگانگی

0+1+298- برخی از مشاغل ذاتاً با یگانگی در تضاد است مثل سیاست، موعظه و طبابت و قضاوت. این مشاغل اتفاقاً بر مدار شعار وحدت ارتزاق می کنند. اینست یگانگی!

0+1+309- هیچ بیماری ای نیست الا از قحطی محبت آنگاه که در عطش آنی. و هیچ شفائی نیست جز دل کندن از کسی که از وی انتظار محبت داری. اینست یگانگی!


0+1+310- کسی را که دلی نیست بیمار نیز نمی شود. زیرا عنصر یگانگی را ندارد. اینست یگانگی!

0+1+314- همه تبهکاران حرفه ای نهایتاً خیّر می شوند و چه بسا موسسات خیریه برپا می کنند. اینست یگانگی!

0+1+327-آنکه بود و نبودش را یکی نیابد هنوز ظالم است زیرا عدالت یعنی یگانگی بود و نبود. اینست یگانگی!

0+1+328- انسان لااقل بهنگام مرگش جبراً برای لحظاتی یگانه می شود وگرنه نمی تواند بمیرد. فقط انسان یگانه با شوق می میرد زیرا هیچ دوگانگی بین مرگ و زندگی نمی یابد. اینست یگانگی!

0+1+334-یگانگی در چشم ابلهان همان رسوائی است و لذا همرنگ جماعت می شوند و در این همرنگی است که بالاخره رسوا می شوند. اینست یگانگی!

از کتاب یگانه تألیف استاد علی اکبر خانجانی

دانلود همه کتاب های استاد (متنی و صوتی ) از سایت : nooreomid.net

نشانی تلگرام: khodshenasi4@ برچسب ها : شوق به مرگ ، موسسه خیریه ، تبهکاران ،
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه 8 آذر 1397 توسط حسن

اینست یگانگی:

0+1+231- وآنگاه که نیازی، جابرانه و یا مکارانه ( با ناز و چاپلوسی ) قصد برآورده شدن دارد اگر هم بظاهر برآورده شود باطناً نه تنها برآورده نمی شود بلکه وجود را حریص تر و قحطی زده تر می سازد. کسی که نیاز خود را انکار می کند ( کبر )، وجود را انکار می کند و لذا به قحطی می افتد ... اینست یگانگی!


0+1+236- خستگی ها حاصل تل انبار شدن و رکود انرژی در تن است که باید به مصرف وجودیابی برسد (یعنی معرفت بر عدم،خودشناسی) و نمی رسد. و اینگونه است که جهنم واجب می آید زیرا در جهنم، عذابها این انرژی را به مصرف می رسانند و رفع خستگی می کنند. اینست یگانگی!


0+1+239- بچه عزیز دردانه به جهنم می رود زیرا باید بیاموزد که نیازهایش را تقاضا کند چون نیاموخته است پس باید نیازهایش را دریوزه گی کند و برده گی بکشد تا قدر نیازهایش را بداند. اینست یگانگی!

0+1+264- عشق به انسانهای یگانه، صراط المستقیم یگانه شدن است. « مرا دوست بدارید تا رستگار شوید»-مسیح(ع). اینست یگانگی!


0+1+272- در هر دورانی یک کتاب، یگانه آن دوران است. کتاب یگانه قرن بیستم «چنین گفت زرتشت» اثر نیچه بود که همه را صفر ساخت. اینست یگانگی!


0+1+276- همه عذابها هستی بخش اند. اینست یگانگی!

0+1+278- چه بسا نوازش زجرآور و شکنجه روح بخش! اینست یگانگی!


0+1+287- انسان اگر عظمت حق شکست را بداند هرگز تلاشی نمی کند. تلاش می کند تا این حق را بداند. اینست یگانگی!


 

از کتاب یگانه تألیف استاد علی اکبر خانجانیهمه کتاب های صوتی و متنی در سایت : nooreomid.net 

نشانی تلگرام:akharozzaman2@برچسب ها : عشق مسیحائی ، شکنجه ، شکست ،
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه 1 آذر 1397 توسط حسن

کتاب صوتی دائرة المعارف عرفانی جلد چهارم

تألیف استاد علی اکبر خانجانی

کتاب صوتی (1) دائرة المعارف عرفانی ۴ (رب شناسی‌،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی‌وخداشناسی‌)

کتاب صوتی (2) دائرة المعارف عرفانی ۴ (رب شناسی‌،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی‌وخداشناسی‌)

کتاب صوتی (3) دائرة المعارف عرفانی ۴ (رب شناسی‌،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی‌وخداشناسی‌)

کتاب صوتی (4) دائرة المعارف عرفانی ۴ (رب شناسی‌،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی‌وخداشناسی‌)

کتاب صوتی (5) دائرة المعارف عرفانی ۴ (رب شناسی‌،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی‌وخداشناسی‌)

کتاب صوتی (6) دائرة المعارف عرفانی ۴ (رب شناسی‌،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی‌وخداشناسی‌)

کتاب صوتی (7) دائرة المعارف عرفانی ۴ (رب شناسی‌،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی‌وخداشناسی‌)

کتاب صوتی (8) دائرة المعارف عرفانی ۴ (رب شناسی‌،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی‌وخداشناسی‌)

کتاب صوتی (9) دائرة المعارف عرفانی ۴ (رب شناسی‌،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی‌وخداشناسی‌)

کتاب صوتی (10) دائرة المعارف عرفانی ۴ (رب شناسی‌،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی‌وخداشناسی‌)

کتاب صوتی (11) دائرة المعارف عرفانی ۴ (رب شناسی‌،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی‌وخداشناسی‌)

کتاب صوتی (12) دائرة المعارف عرفانی ۴ (رب شناسی‌،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی‌وخداشناسی‌)

کتاب صوتی (13) دائرة المعارف عرفانی ۴ (رب شناسی‌،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی‌وخداشناسی‌)

کتاب صوتی (14) دائرة المعارف عرفانی ۴ (رب شناسی‌،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی‌وخداشناسی‌)

کتاب صوتی (15) دائرة المعارف عرفانی ۴ (رب شناسی‌،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی‌وخداشناسی‌)

کتاب صوتی (16) دائرة المعارف عرفانی ۴ (رب شناسی‌،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی‌وخداشناسی‌)

کتاب صوتی (17) دائرة المعارف عرفانی ۴ (رب شناسی‌،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی‌وخداشناسی‌)

کتاب صوتی (18) دائرة المعارف عرفانی ۴ (رب شناسی‌،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی‌وخداشناسی‌)

کتاب صوتی (19) دائرة المعارف عرفانی ۴ (رب شناسی‌،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی‌وخداشناسی‌)

کتاب صوتی (20) دائرة المعارف عرفانی ۴ (رب شناسی‌،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی‌وخداشناسی‌)

کتاب صوتی (21) دائرة المعارف عرفانی ۴ (رب شناسی‌،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی‌وخداشناسی‌)

کتاب صوتی (22) دائرة المعارف عرفانی ۴ (رب شناسی‌،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی‌وخداشناسی‌)


همه کتاب های صوتی در سایت : nooreomid.net 

نشانی تلگرام:akharozzaman2@برچسب ها : خودشناسی عرفانی ، امام شناسی ،
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 30 آبان 1397 توسط حسن

انسان یگانه 

0+1+166- زن، یگانه است تا آنگاه که مردی وی را لمس کند. و مرد بیگانه است تا آنگاه که زنی را لمس کند و بخود آید و به تازگی بر بیگانگی خود آگاه شود و به همت تقوا و جهاد بر علیه نفس خود به سوی یگانگی حرکت نماید. و زن نیز با اطاعت از شوهر بسوی یگانگی حرکت می کند به شرط اینکه شوهرش در سمت یگانگی باشد ... اینست یگانگی!


0+1+169- نژاد، اولین و آخرین دشمن یگانگی است: نزاد! اینست یگانگی!

0+1+175- گریه حاصل ظهور و فرود حق است و خنده نیز حاصل ابطال است. و تبسم حاصل دیدن حق ابطال است ... اینست یگانگی!


0+1+176- انسان یگانه مقصود دین است و همان انسان موحد بمعنای واقعی کلمه است. به همین دلیل همه دین داران ریائی او را عامل رسوائی خود می یابند و آرزوی نابودیش را می کنند غافل از اینکه او نیز همین آرزو را برای خود دارد ... اینست یگانگی!


0+1+182- انسان یگانه در چشم مردمان، مفیدترین و مضرترین انسان است و لذا نسبت به او دچار اشد تناقض عاطفی می شوند. اینست یگانگی!

0+1+188- گریز از خویشتن تحت عنوان «عشق» تقدیس شده است. و لذا معشوق و محبوب همواره خیانت می کند تا فرد را بخودش بازگرداند. ... اینست یگانگی!


0+1+199- قیامت همانا یگانه شدن است. انسان یگانه برپا کننده قیامت هر دورانی است و لذا همه او را مسبب بدبختیهای خود می بینند زیرا در وجود اوست که اصلاً خود را به جبر می بینند. انسان یگانه، آئینه یگانه بینی مردمان است. این آئینه را می شکنند ولی آنچه را که دیده  نمی توانند فراموش کنند. انسان یگانه، هدیه کننده وجود به مردمان است. و چون مردمان ضد وجودند (ایثارگر) با او عداوت می کنند و او را اسوه بی عشقی و شقاوت می خوانند. اینست یگانگی! 


از کتاب یگانه تألیف استاد علی اکبر خانجانی

دانلود همه کتاب های استاد (متنی و صوتی ) از سایت : nooreomid.net

نشانی تلگرام: khodshenasi4@ برچسب ها : انسان یگانه ، زن یگانه ، خنده و گریه ،
نوشته شده در تاريخ دوشنبه 28 آبان 1397 توسط حسن

راه یگانه شدن

0+1+138- کسی که نتواند یگانگی را یعنی فنا را دوست داشته باشد، نمی تواند هیچکس را دوست بدارد. عشق همان عشق به فنای خود است که چشم انسان را به موجودات که هر یک جمالی از یگانگی اند باز میکند. کسی که نمی بیند چگونه می تواند عاشق باشد. اینست یگانگی!


0+1+139- کسی که شکم پرست باشد نمی تواند یگانه باشد زیرا شکم هر چیزی را دو گانه می کند: خوشمزه و بدمزه! ... اینست یگانگی!

0+1+145- عشق به بی تائی! فقط انگشت شمارانی دارای این عشقند و اینان واحد انسانیت هستند... اینست یگانگی!

0+1+158- انسان خلق شده تا یگانه شود یعنی بوجود آید. این واقعه یا بواسطه ناکامی و عذابها ممکن می شود و یا بواسطه جهاد بر علیه دل خویشتن. اولی وجودی جهنمی است و دومی هم وجودی بهشتی ... اینست یگانگی!


0+1+159- هیچکس نمی تواند بر علیه دل خویش عمل کند الا به یاری انسانی یگانه که دلش محل حضور و اقامت یگانه(خدا) است. کسی که تسلیم انسانی یگانه می شود. اینست یگانگی!

0+1+165- نشانه دوست داشتن همان اطاعت بی چون و چراست و بی مزد و منت و بی حساب و کتاب. و این راه یگانه شدن است ... اینست یگانگی!


از کتاب یگانه تألیف استاد علی اکبر خانجانی


دانلود همه کتاب های استاد (متنی و صوتی ) از سایت : nooreomid.net

نشانی تلگرام: khodshenasi4@ برچسب ها : خوشمزه ، شکم ، خدا ، مزد ،
نوشته شده در تاريخ شنبه 26 آبان 1397 توسط حسن

یگانگی

0+1+78- انسان مجبور است که مختار باشد و مختار است تا مجبور شود ... اینست یگانگی!

0+1+81- آنکه دروغ می گوید نهایتاً دروغ خود را باور می کند ... اینست یگانگی!

0+1+83- آنکه به دیگران تهمت می زند بخود تهمت زده است ... اینست یگانگی!


0+1+90- خویشان نامحرمند ... اینست یگانگی!

0+1+92- از چیزی بترس که نمی ترسی ... اینست یگانگی!


0+1+99- یگانه در مقابل بیگانه است و هر دو از مصدر «گنه» می باشد. آنکه گناه خود را می پذیرد یگانه است و آنکه گناه خود را به دیگران می دهد بیگانه است. آنکه گناه خود را می پذیرد بی گناه می شود و آنکه گناه خود را نمی پذیرد گناهکار است ... اینست یگانگی!


0+1+100- هر آنچه که از انسان صادر می شود یا گناه است یا بزودی علت گناه می شود. اعمال نیک نیز موجب کبر و غرور و سلطه و ستم می شوند. زیرا اصلاً اظهار و ادعای وجود تماماً گناه است زیرا دروغ است. ولی آنکه گناه کل موجودیتش را به گردن می گیرد و از آن توبه می کند پاک می شود و صاحب وجود می گردد ... اینست یگانگی!


0+1+121- صدق یعنی یگانه شدن ظاهر و باطن. ولی این یگانگی آنگاه رخ می دهد که ظاهر و باطن به کمال ضدیت با یکدیگر رسیده باشد. اینست یگانگی!


از کتاب یگانه تألیف استاد علی اکبر خانجانی


دانلود همه کتاب های استاد (متنی و صوتی ) از سایت : nooreomid.net

نشانی تلگرام: khodshenasi4@ برچسب ها : محرم و نامحرم ، یگانگی ، علت گناه ،
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه 24 آبان 1397 توسط حسن

یگانگی

0+1+31- عشق و عقل نمایشی کوتاه برای همسر است و نمایشی بس شاقه. لذا عمر زناشوئی ها بس کوتاه است الا اینکه هر دو دست از عشق و عقل بردارند و فاسق و دیوانه شوند ... اینست یگانگی!


0+1+32- بشر در طی هزاران سال نمایش عشق و عقل و وفا و وجدان بالاخره خسته و هلاک شد و تصمیم گرفت مدرن شود... اینست یگانگی!

0+1+34- هیچکس نمی تواند به موقعش حرفش را بزند زیرا زمان به آخر رسیده است لذا هیچکس حرفی نمی زند الا اینکه نادم می شود. و اینست که همه حرفها مسخره است و جز حرفهای مسخره (طنز) شنونده ای ندارد... اینست یگانگی!


0+1+37- هر عملی رسوا کننده خدا نبودن بشر است. بدین گونه خدا شناخته و معرفی می شود در بشر... اینست یگانگی!

0+1+42- کسی که خودکشی می کند کسی را سراغ دارد که می داند با این کارش او را دوست خواهد داشت ... اینست یگانگی!


0+1+33- آنکه یگانگی را فهم و تصدیق کند می تواند خودش را فهم و تصدیق کند و یگانه باشد در غیر اینصورت دوگانه است در هیکلی یگانه ... اینست یگانگی!


0+1+58- کسی که فنا را دوست نداشته باشد خدا را دوست ندارد و از خودش نیز بیگانه و بیزار است ... اینست یگانگی!

0+1+66- آنکه شاکی از هستی خویش است مریض (راضی شده) می شود تا راضی شود به نیستی خویش ... اینست یگانگی!


از کتاب یگانه تألیف استاد علی اکبر خانجانی


دانلود همه کتاب های استاد (متنی و صوتی ) از سایت : nooreomid.net

نشانی تلگرام: khodshenasi4@ برچسب ها : مریضی ، نمایش عشق ، خودکشی ، طنز ،
.: Weblog Themes By Pichak :.


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک | قدرت :   آرام بلاگ
خشکشویی آنلاین خشکشویی آنلاین انجام پایان نامه سئو تعمیر تلویزیون
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]