کتاب ها و سخنرانی های استاد علی اکبر خانجانی

محل درج آگهی و تبلیغات
نوشته شده در تاريخ شنبه 27 مرداد 1397 توسط حسن

زندگی عرفانی


۳۴- فرق زندگی عرفانی و ظلمانی بسیار ساده است: زندگی جدی و زندگی بازی و شوخی: صداقت با خود و مکر با خود: صدق با خدا و مکر با خدا. همین و بس!


۳۵- همه می دانند که خدا هست و بر روی زمین و در زندگی حاضر و ناظر است و هر چند وقت یکبار با او روبرو می شوند ولی اکثراً به روی خود نمی آورند و روی بر می گردانند و خود را می فریبند. همین و بس!


استاد علی اکبر خانجانی 


کتاب سرگذشت روح من


t.me/eshghvaerfan2برچسب ها : زندگی عرفانی ، زندگی عرفا ، جدی بودن ، شوخی ، صداقت ،
نوشته شده در تاريخ جمعه 26 مرداد 1397 توسط حسن

دیدار جمال


۴۲- در روایات مذهبی است که هر که خداوند را دیدار و بلکه حتی در خواب ببیند حتما می میرد. آری من هم مردم نه یکبار که بارها. و اینک زندگی دنیا در من مرده است و از کل عالم هستی جز جمال او برایم وجود ندارد و کارم این شده که خلایق را به دیدار جمالش تشویق و ترغیب کنم.


۴۳- وقتی نخستین بار دیدارش کردم بلافاصله غرق در اشک و اندوه و فراق شدم چون می دیدم که زندگی زین پس لحظه ای بی او ممکن نمی شود. ولی او آنقدر مرا کشت و زنده کرد و سپس روح را از من برگرفت و بسوی خودش برد تا او را فراموش کنم ...


استاد علی اکبر خانجانی


کتاب سرگذشت روح من ص ۹


t.me/eshghvaerfan2برچسب ها : سرگذشت روح ، غم جدائی ، دیدار جمال حق ،
نوشته شده در تاريخ سه شنبه 23 مرداد 1397 توسط حسن

علت العلل همه مفاسد و بدبختی های بشر


۵۷- ... پس تفاوتها و تبعیض ها در ظهور و بروز است آنهم در ظرف مکان و زمان! پس آیا چگونه می توان از فتنه و امتحانات ناشی از اینهمه تفاوتها و تبعیض ها بین مخلوقات عالم و نیز بین افراد و گروههای بشری، جان سالم بدر برد و به ظلم و فساد مبتلا نگشت. زیرا هیچ فتنه و فساد و تباهی و ستم و دروغ و جنون و جنایتی در بشر نیست الا اینکه ناشی از عدم درک حقیقت تفاوتها و تبعیضات است که هم موجب تباهی ادراک و شعور می شود و هم فساد اخلاقی و خسران زندگی! احساس برتری و یا حقارت، علت العلل همه مفاسد و بدبختی های بشر است و شیطان هم دقیقاً از همین راه وارد می شود و وعده های دروغ می دهد.


استاد علی اکبر خانجانی


کتاب خداشناسی امامیه ( شرح اسمای الهی ) جلد اول ص ۲۲۴


t.me/eshghvaerfan2برچسب ها : تبعیض ، حقارت ، اسمای الهی ، فساد ،
نوشته شده در تاريخ جمعه 12 مرداد 1397 توسط حسن

الهامات شیطانی در آخرالزمان ( خناس )


۷- هر انسانی دارای خناسانی است شبانه روز به او الهام می کنند. این خناسان همان صور انسانی شیاطین و اجنه هستند. انسانهائی که چه بسا عزیزان و دوستان ما باشند و ما بواسطه شیاطین نفس آنها وسوسه و ملهم می شویم. فقط بقدرت عقل و ایمان و تقوا و معرفت نفس می توان فرق بین این الهامات شیطانی و افکار و احساسات شخصی خود را درک نمود. این خناسان گاه چنان بر نفس ما مسلط می شوند که ما آنها را خودمان می پنداریم و در حقیقت خلیفه آنها شده ایم.


۸- الهامات چه الهی و چه شیطانی دارای درجات ادراک هستند: احساسی، فکری، سمعی و بصری! 


۹- ولی امروزه آنچه که از خود الهام مهمتر است درک و تشخیص شیطانی یا الهی بودن آن است. چرا که در آخرالزمان بدلیل ظهور غیب در عالم حواس، اکثر مردمان دارای انواع الهامات هستند و بسیاری از مردم قربانی می شوند و کل زندگی خود را از دست می دهند و به تسخیر کامل شیطان در می آیند.


۱۰- ولی مطمئن ترین فیلتر و محافظ نفس ملهمه همان مهار نفس اماره است که درب بیرونی و دنیوی بشر است. یعنی تقوا و اطاعت از ولی امر و امامی زنده! 


استاد علی اکبر خانجانی 


کتاب خداشناسی امامیه جلد هفتم ص ١٣٢٠


t.me/eshghvaerfan2برچسب ها : الهام غیبی ، خناس ، شیطان صفت ، جن ،
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 10 مرداد 1397 توسط حسن

بحران تشخیص، بحران عقل


۹- بیان دیگر فرق فرقانی نفس، همان فرق خیر و شر ( پاکی و ناپاکی ) است که مرزی بغایت ظریف و نامرئی دارد. علی (ع) می فرماید که: مرز بین حق و باطل چون موئی است که آن موی منم. و این معنای فاروق اعظم است! یعنی وجود امام، فرقان بین خیر و شر و حق و باطل است.


۱۴- تشخیص فرق بین خوب و بد، راست و دروغ، باید و نباید، دوست و دشمن، کفر و ایمان و ... در عصری که بشر به علوم همه امور دست یافته است ( علم الاشیاء ) بیش از هر زمانی دچار بحران است. بحران تشخیص، بحران عقل، بحران علم فرقان! ...


استاد علی اکبر خانجانی 


کتاب خداشناسی امامیه جلد ششم ص ١٢٣٠


t.me/eshghvaerfan2برچسب ها : تشخیص حق و باطل ، کم عقلی ، خیر و شر ، خوبی و بدی ، دوست و دشمن ،
نوشته شده در تاريخ شنبه 6 مرداد 1397 توسط حسن

چند مصاحبۀ عرفانی


* عارفی را پرسیدم : کجائی؟ گفت : در جائی که ھیچکس نیست حتّی خودم .


* دیوانه ای را پرسیدم : چرا تو را به دارالمجانین آوردند؟ گفت : زیرا اینجا مجانی است و من در بیرون از اینجا جائی نداشتم چون پولی نداشتم .


* از مریدی پرسیدم : چرا از پیرت اطاعت نمی کنی؟ گفت : لزومی ندارد زیرا او از من اطاعت می کند و اطاعتش را به پای من می نویسد.


* از بچۀ ننه ای پولدار پرسیدم : چرا از مادرت نفرت داری؟ گفت : زیرا او ھرگز اجازه نداد تا بزرگ شوم .


* از یک زن فمینیست (مرد وار) پرسیدم : چرا اینقدر از مردان متنفری؟ گفت : زیرا ھرگز نتوانستم مرد شوم.


—-------------------------------


چند حکایت عرفانی:


« از شماست که بر شماست » قرآن کریم.


* ھیچکس دروغ نمی گوید الاّ به خودش.


* ھیچکس فریب نمی دھد الاّ خودش را .


* ھیچکس ظلم نمی کند الاّ به خودش.


* ھیچکس خدمت نمی کند الاّ به خودش.


* ھیچکس خیانت نمی کند الاّ به خودش.


* ھیچکس ھدایت نمی کند الاّ خودش را .


* ھیچکس گمراه نمی کند الاّ خودش را .


* ھیچکس دوست نمی دارد الاّ خودش را .


* ھیچکس دشمن نمی دارد الاّ خودش را .


* ھیچکس نیست الاّ خودش .


تذکر :ھمۀ سخنان فوق مفاھیمی قرآنی ھستند .


—----------------------------


مصاحبه ای با یک ثروتمند:


س: آیا علم بھتر است یا ثروت؟


ج: البته که ثروت بھتر است زیرا بواسطه آن می توان علم و علما را ھم خرید .


س: آیا دین بھتر است یا ثروت ؟


ج: البته که ثروت بھتر است زیرا بواسطه خیرات و مبرات می توان خدا را ھم خرید .


س: آیا عشق بھتر است یا ثروت ؟


ج: البته که ثروت بھتر است زیرا بواسطه آن می توان ھر محبوبی را خرید.


س: آیا خودت بھتری یا ثروت ؟


ج: البته که ثروت بھتر است زیرا بدون آن خودی ندارم. 


—----------------------------


چند مصاحبه خصوصی


* از دانشجویی پرسیدم : چرا با اینھمه ھزینه گزاف، دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی شده ای ؟


گفت: واقعاً به آزادیش می ارزد : آزادی از دانش،اسلام و مخصوصاً خانواده .


از دروغگویی پرسیدم : چرا اینقدر دروغ می گویی؟


گفت : زیرا ھیچکس باورم نمی کند.


از زنی پرسیدم : عشق بھتر است یا ثروت ؟


گفت : عشق بھتر است با ثروت .


از نو مسلمانی پرسیدم : چرا متدیّن شده ای ؟


گفت : زیرا بازار کفرم کساد شده بود .


از مؤمنی پرسیدم : چرا اینقدر نماز می خوانی ؟


گفت : کار از محکم کاری عیب نمی کند.


از جھودی پرسیدم : بانکداری اسلامی چیست ؟


گفت: جھودی که می خواھند بزور مسلمانش کنند .
از کتاب " دائرة المعارف عرفانی " استاد علی اکبر خانجانی جلد سوم ص 13-11


t.me/eshghvaerfan2برچسب ها : بانکداری ، داتشگاه آزاد ، ثروت ، عشق ،
نوشته شده در تاريخ دوشنبه 1 مرداد 1397 توسط حسن

دیالوگ بین انسان و خدا


۳- اصلاً خداوند، فطری ترین و محوری ترین مسئله ذهن و روان هر انسان سالم و زنده دل است که از کودکی با اوست و بمیزانی که آدمی با این مسائل فطری برخوردی متفکرانه و محققانه دارد زنده است و حیات معنوی دارد. این خود خداوند در فطرت انسان است که سؤال می کند و او را به چالش می کشد و مسئول پاسخگوئی به این سئوالات می کند. و این دیالوگ بین انسان و خدا، صراط المستقیم هدایت و رشد روحانی بشر است.
استاد علی اکبر خانجانی


کتاب خداشناسی امامیه جلد ششم ص ١٠۴۵


t.me/eshghvaerfan2برچسب ها : دیالوگ با خدا ، مسائل روانی ، کودکی ، فطرت زنده ،
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه 28 تير 1397 توسط حسن

شرط کافی برای نجات


۱۹- هر که بخواهد از ضلالت و تاریکی و عذاب و سرگشتگی نجات یابد خدا نجاتش می دهد زیرا بر اسرار قلوب همه آگاه و بیناست ولی مسئله اینست که بیش از آنکه طالب حقیقت و هدایت و آدمیت باشند از عذابها به تنگ آمده اند و این شرط لازم است ولی کافی نیست: کافران نجوا کنان می گویند ای کاش ما هم مؤمنان می بودیم. در حالیکه هنوز میلی به ترک گناهان و اعمال زشت خود ندارند و بر آن اصرار می ورزند. قرآن-


استاد علی اکبر خانجانی


کتاب خودشناسی امامیه جلد پنجم ص ۷۲۴


تلگرام : t.me/eshghvaerfan2برچسب ها : نجات از عذاب ، ترک گناه ، آدم شدن ،
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 27 تير 1397 توسط حسن

حق دوست داشتن


گوئی که کل تاریخ فردی و جمعی بشر به گونه ای در حرکت است و کل حیات و هستی انسان بر قانونی عمل می کند که مقصودی جز این ندارد که معلوم کند که آدمی آیا اهل دوست داشتن هست یا نیست گو اینکه قانون و حقی جز عشق محض و ایثار کامل وجود ندارد و ما بقی امور فقط ابزارهائی در خدمت این حقیقت میباشد: حق دوست داشتن!


استاد علی اکبر خانجانی


کتاب فلسفه وجودی زن ص ۴۰


تلگرام: t.me/eshghvaerfan2برچسب ها : عشق ناب ، ایثار ، دوست داشتن ،
نوشته شده در تاريخ سه شنبه 26 تير 1397 توسط حسن

ارزش معرفت


۲۴۵- ارزش خارق العاده معرفت آن است که انسانِ در حال سقوط آزاد را در نیمه راه بیدار می سازد و بال پرواز می بخشد. و در غیر این صورت انسان، پس از سقوط و انهدام بیدار می شود که دیگر راه نجاتی هم ندارد. انسان یا با نور معرفت بیدار می شود و یا با آتش دوزخ. من نخستین کسی هستم که بهشت و دوزخ و برزخ را در همین دنیا نشان دادم و دین را نقد نمودم و خدای نسیه را به عدم فرستادم.


استاد علی اکبر خانجانی


کتاب هستی بایستیبرچسب ها : ارزش علم ، خودشناسی ، بال پرواز ، سقوط ،
.: Weblog Themes By Pichak :.


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک | قدرت :   آرام بلاگ
سایت تفریحی خبری خشکشویی آنلاین غرفه سازی طلاق توافقی دوربین مداربسته نمایندگی تعمیرات سونی طراحی سایت شرکتی
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]