کتاب ها و سخنرانی های استاد علی اکبر خانجانی

محل درج آگهی و تبلیغات
نوشته شده در تاريخ يکشنبه 29 مهر 1397 توسط حسن

حق الیقین

11- ناکامیهاست که آدمی را به خودش نزدیک می کند.


26- با مرگ، نفس بر یگانگی خویش با جهان مطلع می شود.


34- اکثر مردم سخن خویش را نمی فهمند اینست منشأ سوء تفاهم.


71- گناه، اشکال خاصی از اعمال نیست بلکه نیت خاصی در اعمال است.


80- خشم، نشانه شکست ریاست.


102- آنچه که امروزه علم تاریخ نامیده می شود جهل تاریخ است.


107- دل تو، تو را دوست ندارد بلکه دوست تو را دوست می دارد. 

پس تسلیم دوست باش تا به دوستی با دل برسی.


از کتاب حق الیقین (2000 حکمت ) تألیف استاد علی اکبر خانجانی

@khodshenasi4
برچسب ها : شکست ، دوستی ، گناه ، مرگ ،
نوشته شده در تاريخ جمعه 27 مهر 1397 توسط حسن
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 25 مهر 1397 توسط حسن

انفجار تضادها و پوچی ها در آخرالزمان:

آنکه می خواهد همواره در چشم دیگران آدمی مهربان و صادق و ایثارگر و خردمند و خوشبخت جلوه کند مشغول نبردی مستهلک کننده با حقیقت نفس خویشتن است و در این نبرد با حق، رنجور و دیوانه می شود زیرا تعادل ( عدالت ) را از دست می دهد و به ناگاه در حین عشق و ایثار دست به جنایت می زند و رسوا می شود و این جنایت اجتناب پذیر است و آن نبرد با حق را درهم می شکند و وجود را متعادل می سازد. دیالکتیک همان میزان تعادل در وجود بشر است: تعادل بین خیر و شر، مهر و قهر، خوشبختی و بدبختی، جهل و علم، مرگ و زندگی و بقا و فنا و ماده و معنا. و آنکه دیالکتیک را می شناسد به تعادل می رسد و از افراط و تفریط می رهد و دست از ستمگری و ستم بری که دو روی جهالت است بر می دارد. دیالکتیک «میزان» است و به این میزان وجود، فقط بواسطه معرفت نفس می توان رسید.

**

نفس در ذات خود یگانه است و در ظهور و برون افکنی اش دوگانه و نهایتاً پوچ است و تا این پوچی تا به غایتش آشکار نشود یگانگی اش رخ نمی نماید و دیالکتیک رسالت دارد تا این واقعه را ممکن سازد بواسطه کالاهایش: دانش، تکنولوژی، سیاست، اقتصاد، هنرها و فلسفه و ایدئولوژی ها. و آخرالزمان که به لحاظی همان عرصه ظهور دیالکتیک دیالکتیک  در حیات مادی بشر است لذا عرصه انفجار تضادهاو پوچی هاست و نیز نهایتاً عرصه ظهور انسان کامل و یگانه که در وادی مکان - زمان قرار دارد و ناجی بشریت از قهقرای نیهیلیزم است.

از کتاب الحاقه تألیف استاد علی اکبر خانجانی 

@khodshenasi4

nooreomid.net
برچسب ها : تضاد خیر و شر ، ناجی بشریت ، پوچی آخرالزمان ،
نوشته شده در تاريخ دوشنبه 23 مهر 1397 توسط حسن

کتاب های صوتی (فایل زیپ ) عشق شناسی، معماهای عرفانی ، من و حوا تألیف استاد علی اکبر خانجانی:95- کتاب صوتی عشق شناسی - ۱۳۸۸(Theosophy of love)


 43- کتاب صوتی معماهای عرفانی (یادآوری سؤالات از یاد رفته) - ۱۳۸۱ (Theosophical paradoxes)

 


79- کتاب صوتی من و حوّا (مجموعه مقالات عرفانی) - ۱۳۸۷

(Theosophical Journals)


دانلود همه کتاب ها در سایت : nooreomid.netبرچسب ها : کتاب صوتی عشق و عرفان ،
نوشته شده در تاريخ يکشنبه 22 مهر 1397 توسط حسن

عشق و قدرت و فناجوئی و جاودانگی:

اگر عاشق شدن، عاشق بر ضد «خود» شدن است که جز این هم نیست ( و جز این تجارت است و نه عشق ) پس عشق همان حرکت از هستی خویش بسوی نیستی خویش (معشوق) است پس چنین حرکتی تماماً قدرت است زیرا اصولاً هر حرکتی مستلزم قدرتی است تا چه رسد حرکت به سوی نیستی. پس عشق عین قدرت و بلکه نابترین قدرتها و حرکت بسوی هسته مرکزی قدرت است و اصلاً قدرت موجود در کانون نیستی خویش است که کسی را عاشق می کند : عاشق بر نیستی. معشوق به عنوان معشوق فقط وسیله ای برای این حرکت و تجربه فنا و قدرت و جاودانگی است. آنکه فناخواه تر است عاشق تر و قدرتمند تر است و بر حق تر. زیرا حق ابطال خود را پیشاپیش درک کرده و پذیرا شده است.

از کتاب الحاقه تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 15

@eshghvaerfan2

nooreomid.net
برچسب ها : قدرت ، عاشق شدن ، جاودانگی ، فناجوئی ،
نوشته شده در تاريخ جمعه 20 مهر 1397 توسط حسن

 زندگی وضعیتی بسیار برتر از فهمیدن است 

اگر انسان می فهمید که یقیناً از کجا و برای چه بدنیا می آید و چگونه و برای چه قصدی اینگونه زندگی می کند و به کجا و  برای چه می میرد و بعد چه می شود، مسلماً دیگر هیچ مسئله و مشکلی نمی داشت هر چند که دیگر هیچ انگیزه ای هم برای زندگی کردن نمی داشت. این جهل عظیم و بی انتها که انسان را در لحظه به لحظه زندگی و از همه سو محاصره کرده است در آن واحد تنها دلیل زندگی است و هم تنها علت همه مشکلات زیستن تا سرحد نفی زندگی است. ...

**

آدمی فقط به این دلیل و امید زندگی می کند تا بفهمد که به چه دلیل و امیدی زندگی می کند. ولی این معنائی کاملاً عبث و مالیخولیائی است. حقیقت برتر اینست که انسان زندگی می کند زیرا که زندگی می کند. هست زیرا که هست و می فهمد زیرا می فهمد که هیچ نمی فهمد و زندگی وضعیتی بسیار برتر از فهمیدن است.

**

بخش عمده ای از بشریت همواره بطور حرفه ای و رضایت بخشی بدبخت است و با آگاهی بر این بدبختی خویش بواسطه همان سحر و سر، این بدبختی را دلیل کافی و وافی برای زیستن می یابد. و در اعماق ذات خود به آن فخر نیز می کند و چه بسا هرگز نه حاضر است و نه قادر است که از این وضعیت خارج شود. ...

**

آدمی حتی نه تنها از بدبختی های خود بلکه از حماقت های خود نیز لذت می برد و آن را دلیل پایداری برای زیستن  خود می یابد. ناتوانائی ها و ناداریها و بیماریها و رسوائی ها و ... نیز هر یک دلیلی جاودانه برای ادامه حیات بشرند با رضایتی مالیخولیائی و ورای هر توصیف و معنائی. ...

از کتاب الحاقه تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 148

@khodshenasi4

nooreomid.netبرچسب ها : ناتوانی ، سحر ، لذت ، فقر ،
نوشته شده در تاريخ سه شنبه 3 مهر 1397 توسط حسن

آموزه های شیطانی

و از میان همه آموزه های شیطانی هیچیک مخربتر از القای آرزوهای دنیوی و آرمانهای مادی نیست که کل حواس و هوش و عقل و احساس بشر را بطور مادام العمر در سیطره ظلمت دهر قرار میدهد و دانستیم که سلطان ظلمات دهر پرستی هم ابلیس است که یک پایش در گذشته و پای دیگرش در آینده است و لذا حواس و هوش بشر را از واقعیت الساعه و جاری غافل و کور و کر و احمق می سازد و از حیات و هستی حی و قیومی خداوند محروم مینماید و این هلاکت کامل است.

از کتاب شیطان شناسی استاد علی اکبر خانجانی ص 17

 

@khodshenasi4

Nooreomid.netبرچسب ها : آموزش شیطان،آرزوهای دنیوی،حماقت انسان ،
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه 29 شهريور 1397 توسط حسن

روابط عاطفی اینترنتی

... ولی اگر این روابط عاطفی و راز دل کردن جمعی، فاسقانه و مشرکانه باشد آن جمع را با شیطان محشور می سازد و شیطان همواره همراهشان خواهد بود که این امر در سوره مجادله هشدار داده شده است. حال اگر این نوع اجتماعات عاطفی – فاسقانه در قلمرو شیطان آریل مثل تلفن همراه و اینترنت باشد به شیطان پرستی آشکار می رسد درست مثل آنچه که بر سر عرفان حلقه آمد که عرفان اینترنتی بود!

از کتاب شیطان شناسی استاد علی اکبر خانجانی ص 32

@eshghvaerfan

Nooreomid.netبرچسب ها : رابطه اینترنتی،رابطه عرفانی،عرفان حلقه ،
نوشته شده در تاريخ يکشنبه 25 شهريور 1397 توسط حسن


خود فریبی 

49- پس کافیست که آدمی از چشم خودش بیفتد : نگاه کن که چقدر بدبخت و مفلوک و حقیر هستی! دلم بحالت می سوزد. ولی راه نجات را به تو می آموزم : مدل لباست را عوض کن، عینک بزن، آرایش خودت را تغییر بده، موهایت را رنگ کن، دماغت را عمل کن، برو دانشگاه مدرک بگیر، مدل اتومبیلت تغییر بده، همسرت را عوض کن، اصلاً از این شهر برو، زبانت را عوض کن، اسم مستعار برای خودت انتخاب کن و ...

50- می بینیم که همه این کارهائی که بظاهر عقلی و شرعی هم هست ولی می تواند ذاتاً دروغ باشد و حاصل انکار و تکذیب تو نسبت به هستی ات باشد یعنی عین دروغگوئی و ریاکاری و خود فریبی باشد و این غره ساختن و مغرور نمودن است.

53- باید دانست که اعمال شیطانی اصلاً صورت زشت ندارند و در آغاز کار بسیار زیبایند. زشتی اش در پایان کار آشکار می شود آنگاه که دروغش آشکار شد.

از کتاب پدیده شناسی هویت انسانی استاد علی اکبر خانجانی ص 38

Nooreomid.net

t.me/khodshenasi4
برچسب ها : اسم مستعار،خودفریبی،کار شیطانی ،
نوشته شده در تاريخ شنبه 24 شهريور 1397 توسط حسن

احساس حقارت، مقام خلافت اللهی انسان

62- به همین دلیل آنانکه بیشتر از خود نفرت دارند و احساس حقارت دارند بهمان میزان بخود می بالند و تکبر می ورزند و مغرورند. و این همان ترفند شیطان و شیطان زده گی بشر است. که اول بشر را از خودش بیگانه و بیزار و فراری و طرد می کند و سپس او را رنگ می کند و بخودش مغرور می کند و به پرستش چیزهائی از خودش می کشاند که از او نیستند. پرستش مدرک، لباس، دکوراسیون، خانه، ماشین و ...

64- بشر را از مقام خلافت اللهی اش خلع و بیگانه ساخته و به غیرپرستی و شی پرستی و مد پرستی می کشاند و او این چیزها را با خودش عوضی می گیرد: ماشین دارم، خانه دارم، مدرک دارم و ... پس هستم و این گمشدگی است و تحقق یک دروغ و فریب و امر مشتبه است که آدمی اشیای دیگر را با خودش عوضی گرفته است. آیا دروغ و فریب و هلاکتی واضح تر از این ممکن است؟ ...

از کتاب پدیده شناسی هویت انسانی استاد علی اکبر خانجانی ص 38

Nooreomid.net

t.me/khodshenasi4برچسب ها : احساس غرور،فریب،مقام خلافت اللهی، ،
.: Weblog Themes By Pichak :.


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک | قدرت :   آرام بلاگ
خشکشویی آنلاین خشکشویی آنلاین انجام پایان نامه سئو
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]