کتاب ها و سخنرانی های استاد علی اکبر خانجانی

محل درج آگهی و تبلیغات
نوشته شده در تاريخ شنبه 28 ارديبهشت 1398 توسط حسن
گزارشی از آخرین وضعیت بشری

1081- اگر می بینیم که مثلاً فلانی آدم بدی است بجای اینکه بیائیم بدی اش را علت و معلول جوئی کنیم و دلائل فلسفی یا اجتماعی یا اقتصادی یا روانی یا دینی برایش پیدا کنیم، بیائیم بلافاصله در خود بنگریم و همان نوع بدی را در خودمان جستجو و مشاهده کنیم آنگاه دیگر آن فلانی نفرت انگیز نخواهد بود بلکه بعکس به او نزدیکتر می شویم و اگر او را دوست نداریم لااقل نسبت به او کینه ای در دل نمی گیریم. این کار حداقل فایده ای که دارد این است که دل ما و اعصاب و روان ما بخاطر بدی او چرکین و مکدر و مغشوش نمی شود و پریشان و مریض نمی گردیم و بخشی از انرزی روانی ما به هدر نمی رود. این به نفع ماست تا به نفع او. و نفع دیگر اینکار آنست که ریشه یک بدی را در خود یافته ایم و معرفتی در حق خود پیدا کرده و شاید در رفع آن موفق شویم. و اگر در این کار موفق شویم به ناگاه می بینیم که فلانی دیگر آنگونه بد نیست و آن بدی از او پاک شده است. همین یک مورد تجربه کافی است که وجود ما را بکلی دگرگون نماید و چشم و هوش نوینی در ما کشف گردد و از جهل و مرض نجات یابیم. در واقع این آغاز ژرف نگری و درون بینی است و نجات یافتن از قشری گری و ظاهرپرستی و بازیچگی.

از کتاب گزارشی از آخرین وضعیت بشری ص 181 

۶ - کتاب صوتی(۱)گزارشی از آخرین وضعیت بشری (از دیدگاه معرفت نفس) ۱۳۷۱ (A REPORT ABOUT THE LAST SITUATION)

۶ - کتاب صوتی(۲) گزارشی از آخرین وضعیت بشری (از دیدگاه معرفت نفس) ۱۳۷۱ (A REPORT ABOUT THE LAST SITUATION)

۶ - کتاب صوتی(۳) گزارشی از آخرین وضعیت بشری (از دیدگاه معرفت نفس) ۱۳۷۱ (A REPORT ABOUT THE LAST SITUATION)

۶ - کتاب صوتی(۴) گزارشی از آخرین وضعیت بشری (از دیدگاه معرفت نفس) ۱۳۷۱ (A REPORT ABOUT THE LAST SITUATION)

۶ - کتاب صوتی(۵) گزارشی از آخرین وضعیت بشری (از دیدگاه معرفت نفس) ۱۳۷۱(A REPORT ABOUT THE LAST SITUATION)

۶ - کتاب صوتی(۶) گزارشی از آخرین وضعیت بشری (از دیدگاه معرفت نفس) ۱۳۷۱ (A REPORT ABOUT THE LAST SITUATION)

۶ - کتاب صوتی(۷) گزارشی از آخرین وضعیت بشری (از دیدگاه معرفت نفس) ۱۳۷۱(A REPORT ABOUT THE LAST SITUATION)

۶ - کتاب صوتی(۸) گزارشی از آخرین وضعیت بشری (از دیدگاه معرفت نفس) ۱۳۷۱ (A REPORT ABOUT THE LAST SITUATION)

۶ - کتاب صوتی(۹) گزارشی از آخرین وضعیت بشری (از دیدگاه معرفت نفس) ۱۳۷۱ (A REPORT ABOUT THE LAST SITUATION)

۶ - کتاب صوتی(۱۰) گزارشی از آخرین وضعیت بشری (از دیدگاه معرفت نفس) ۱۳۷۱ (A REPORT ABOUT THE LAST SITUATION)

۶ - کتاب صوتی(۱۱) گزارشی از آخرین وضعیت بشری (از دیدگاه معرفت نفس) ۱۳۷۱ (A REPORT ABOUT THE LAST SITUATION)

۶ - کتاب صوتی(۱۲) گزارشی از آخرین وضعیت بشری (از دیدگاه معرفت نفس) ۱۳۷۱ (A REPORT ABOUT THE LAST SITUATION)

۶ - کتاب صوتی(۱۳) گزارشی از آخرین وضعیت بشری (از دیدگاه معرفت نفس) ۱۳۷۱ (A REPORT ABOUT THE LAST SITUATION)

۶ - کتاب صوتی(۱۴) گزارشی از آخرین وضعیت بشری (از دیدگاه معرفت نفس) ۱۳۷۱ (A REPORT ABOUT THE LAST SITUATION)

۶ - کتاب صوتی(۱۵) گزارشی از آخرین وضعیت بشری (از دیدگاه معرفت نفس) ۱۳۷۱ (A REPORT ABOUT THE LAST SITUATION)

۶ - کتاب صوتی(۱۶) گزارشی از آخرین وضعیت بشری (از دیدگاه معرفت نفس) ۱۳۷۱ (A REPORT ABOUT THE LAST SITUATION)

۶ - کتاب صوتی(۱۷) گزارشی از آخرین وضعیت بشری (از دیدگاه معرفت نفس) ۱۳۷۱ (A REPORT ABOUT THE LAST SITUATION)

۶ - کتاب صوتی(۱۸) گزارشی از آخرین وضعیت بشری (از دیدگاه معرفت نفس) ۱۳۷۱(A REPORT ABOUT THE LAST SITUATION)

۶ - کتاب صوتی(۱۹) گزارشی از آخرین وضعیت بشری (از دیدگاه معرفت نفس) ۱۳۷۱(A REPORT ABOUT THE LAST SITUATION)

۶ - کتاب صوتی(۲۰) گزارشی از آخرین وضعیت بشری (از دیدگاه معرفت نفس) ۱۳۷۱ (A REPORT ABOUT THE LAST SITUATION)

۶ - کتاب صوتی(۲۱) گزارشی از آخرین وضعیت بشری (از دیدگاه معرفت نفس) ۱۳۷۱ (A REPORT ABOUT THE LAST SITUATION)

۶ - کتاب صوتی(۲۲) گزارشی از آخرین وضعیت بشری (از دیدگاه معرفت نفس) ۱۳۷۱ (A REPORT ABOUT THE LAST SITUATION)

۶ - کتاب صوتی(۲۳) گزارشی از آخرین وضعیت بشری (از دیدگاه معرفت نفس) ۱۳۷۱ (A REPORT ABOUT THE LAST SITUATION)

۶ - کتاب صوتی(۲۴) گزارشی از آخرین وضعیت بشری (از دیدگاه معرفت نفس) ۱۳۷۱ (A REPORT ABOUT THE LAST SITUATION)

۶ - کتاب صوتی(۲۵) گزارشی از آخرین وضعیت بشری (از دیدگاه معرفت نفس) ۱۳۷۱ (A REPORT ABOUT THE LAST SITUATION)

۶ - کتاب صوتی(۲۶) گزارشی از آخرین وضعیت بشری (از دیدگاه معرفت نفس) ۱۳۷۱ (A REPORT ABOUT THE LAST SITUATION)

۶ -کتاب صوتی(۲۷) گزارشی از آخرین وضعیت بشری (از دیدگاه معرفت نفس) ۱۳۷۱ (A REPORT ABOUT THE LAST SITUATION)

۶ -کتاب صوتی(۲۸) گزارشی از آخرین وضعیت بشری (از دیدگاه معرفت نفس) ۱۳۷۱ (A REPORT ABOUT THE LAST SITUATION)

۶ - کتاب گزارشی از آخرین وضعیت بشری (از دیدگاه معرفت نفس) ۱۳۷۱ (A REPORT ABOUT THE LAST SITUATION)

دانلود رایگان کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@


 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95
برچسب ها : ظاهرپرستی ،
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه 26 ارديبهشت 1398 توسط حسن
کاتاچوو ( پدیده شناسی بازیهای روانی بشر )
هیچکس قادر نیست که نفس و طبع و شخصیت و آرمان و امیال کسی را تغییر دهد حداکثر می تواند بواسطه فشار و تهدید و تطمیع او را وادار به ریا نماید و بدین طریق بین خود و او بیگانگی و دروغ و مکر پدید آورد. آدمی به میزانی که در تغییر و اصلاح و تربیت و هدایت دیگران اصرار می ورزد آنها را به تزویر می کشاند و معذب می کند و لذا آنها هم از او انتقام می گیرند. و ظلمی شدیدتر از این ممکن نیست: ظلمی متقابل بخود و به دیگران: ظلمی مرکب و مزّورانه. زیرا هنگامی که یک آدم قدرتمند و قلدر علناً و بی ریا زیردستان خود را به زور تحت فرمان خود می کشد هرگز نمی تواند این ظلم را به ماهیت اندرونی آنها وارد سازد و حداکثر به بدن آنها ستم کرده است و این ستمی بسیار رقیق و سطحی و گذراست و موجب گمراهی و خیانتهای بزرگ نمی شود. ولی زوری که در لباس محبت و نصیحت و معرفت و دین و اخلاق پنهان است موجب تباهی بنیادی می گردد. آن یکی ظلمی کافرانه است ولی این یکی ظلمی منافقانه است و اشد ظلم است. اصلاً منشأ هر ظلمی همانا میل به تغییر دادن دیگران است بر اساس امیال و ایده های خود. و جز این ظلمی وجود ندارد و گمراهی ممکن نمی آید. 


از کتاب کاتاچوو ص 23

۲۲کتاب صوتی(۲) کاتاچوو(بازی کودکانه)(پدیده شناسی‌ بازی‌های روانی بشر)(CHILDISH PLAY)

۲۲کتاب صوتی(۳) کاتاچوو(بازی کودکانه)(پدیده شناسی‌ بازی‌های روانی بشر)(CHILDISH PLAY)

۲۲کتاب صوتی(۴) کاتاچوو(بازی کودکانه)(پدیده شناسی‌ بازی‌های روانی بشر)(CHILDISH PLAY)

۲۲کتاب صوتی(۵) کاتاچوو(بازی کودکانه)(پدیده شناسی‌ بازی‌های روانی بشر)(CHILDISH PLAY)

۲۲کتاب کاتاچوو(بازی کودکانه)(پدیده شناسی‌ بازی‌های روانی بشر)(CHILDISH PLAY)

دانلود رایگان کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@


 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95
برچسب ها : ظلم و ستم ،
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 25 ارديبهشت 1398 توسط حسن
کاتاچوو ( پدیده شناسی بازیهای روانی بشر )
انسان یا در حال تأئید و تصویب خویش است و یا در حال نفی خویش و جنگ با خویش. در هر یک از این دو حالت، حالت دیگری در پس پرده مخفی است و فرماندهی مرموزی را بر عهده دارد. یعنی انسان در حال تأئید خویش است زیرا در جنگ با خویش است ولی نمی خواهد جنگی درگیرد و این جنگ آشکار شود. و یا در حال جنگ با خویش است زیرا می خواهد با خویش صلح کند و چون قادر به صلح نیست پس می جنگد. این جنگ و صلح همواره در آن واحد در هر کسی موجود است منتهی گاه جنگ آشکار است و صلح پنهان و گاه هم ظاهراً در صلح است ولی باطناً در جنگ. و این وضع پایانی ندارد جز در مرگ. زیرا آدمی در حال جنگ و صلح هر دو از خویش غایب است و خود را نمی بیند و این جنگ و صلح حاصل این کوری است. جنگ و صلح با کسی که نمی شناسدش و نمی بیندش. این وضعیتی کور و کر و جنونی است و هر دواش به یک میزان باطل و احمقانه است. می جنگد تا پرده از رخ خویش برافکند و چون خسته و ناتوان شد و ناکام گردید باز صلح می کند با کسی که اصلاً نمی داند که کیست. 

از کتاب کاتاچوو ص 16

۲۲کتاب صوتی(۲) کاتاچوو(بازی کودکانه)(پدیده شناسی‌ بازی‌های روانی بشر)(CHILDISH PLAY)

۲۲کتاب صوتی(۳) کاتاچوو(بازی کودکانه)(پدیده شناسی‌ بازی‌های روانی بشر)(CHILDISH PLAY)

۲۲کتاب صوتی(۴) کاتاچوو(بازی کودکانه)(پدیده شناسی‌ بازی‌های روانی بشر)(CHILDISH PLAY)

۲۲کتاب صوتی(۵) کاتاچوو(بازی کودکانه)(پدیده شناسی‌ بازی‌های روانی بشر)(CHILDISH PLAY)

۲۲کتاب کاتاچوو(بازی کودکانه)(پدیده شناسی‌ بازی‌های روانی بشر)(CHILDISH PLAY)

دانلود رایگان کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@


 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95
برچسب ها : بازی های روانی بشر ،
نوشته شده در تاريخ سه شنبه 24 ارديبهشت 1398 توسط حسن
فلسفه ارتباطات
42- هر رابطه ای بر اساس نیازی است و هر نیازی ناشی از یک گرفتاری و بن بست درونی یا بیرونی است. آنگاه که این نیاز در رابطه با کسی از بین رفت و جبران گردید دروغ و ریا و خود-فریبی آغاز می شود. این رابطه اگر پولی باشد و بواسطه پول جبران شود البته چنین مکری را موجب نمی شود: مثل رابطه بیمار با پزشک و یا رابطه قرض دار با بانک و یا رابطه یک به تنگ آمده جنسی با یک روسپی و یا رابطه یک معتاد خمار با قاچاقچی و یا رابطه زن و شوهر با همدیگر که بواسطه پول و پائین تنه تسویه حساب می شود و یا رابطه یک گرفتار با رمال و رابطه یک پرسنل با صاحب کارش. 
ولی آنجائی که این رفع نیاز بواسطه امور مادی جبران پذیر نباشد موجب ریا و خود-فریبی و عذاب وجدان است و سراسر گرفتاری است و گاه انسان احساس می کند که به گرفتاری و نیاز جبران ناپذیرتر و هولناکتر افتاده است که به هیچ قیمتی قابل رفع شدن نیست. از این نوع بن بست های ریا آفرین و عذاب آور در هر رابطه ای می تواند رخ دهد که مربوط به گشایش های روحی و معنوی و باطنی می شود هر چند که منجر به گشایشهای بیرونی و مادی هم شده باشد. برای درک این مطلب بهتر است این مثال همه جائی را بیاوریم که آدمی تا چه حدی دچار عذاب وجدان می شود وقتی که کسی برایش کاری مادی یا معنوی انجام می دهد و مشکلی را برایش حل می کند بدون اینکه مزدی بگیرد. گوئی این باری ابدی است که در اعماق جانش سنگینی می کند و او را زجر می دهد و چه بسا از اینکه آن طرف از وی هیچ مزدی نگرفته که جبران زحمات شده باشد از وی متنفر می شود و کینه اش را به دل می گیرد و او را فردی بغایت متکبر و ستمگر می فهمد و نه ایثارگر. 

از کتاب فلسفه ارتباطات ( وجود سوم ) ص 12    

دانلود رایگان کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@


 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95
برچسب ها : ارتباطات ،
نوشته شده در تاريخ دوشنبه 23 ارديبهشت 1398 توسط حسن
ساربان داغداران
در ازل در طلب وصلت جانان بودم
زین طمع تا به ابد بی سرو سامان بودم

هر کجا نقش نمودم رخ نادیده یار
مرند و مضحکه عاقل و نادان بودم

داغها بس که زدند بر دل این بی سروپا
لوحِ داغ دلِ این امت انسان بودم

1- « و آنانکه در عطش جستجوی جمال پروردگارشان صبوری و استقامت نمودند و صلوة را برپا داشتند و از هر چه داشتند در پنهان و آشکار انفاق کردند و بدی خلق را با نیکی جبران نمودند به کمال خود نائل می آیند و اقامت دائمی آنها بهشت است... سلام بر شما و صبرتان و عاقبت زندگیتان. و آنانکه عهد خود با خدای را پس از بستن گسستند به فساد روی زمین می پردازند و مورد لعنت خدایند و عاقبتی زشت دارند». سوره رعد 25-22.

از کتاب مذهب اصالت عشق جلد چهارم

133- کتاب صوتی (1) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد چهارم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 4)

133- کتاب صوتی (2) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد چهارم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 4)

133- کتاب صوتی (3) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد چهارم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 4)

133- کتاب صوتی (4) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد چهارم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 4)

133- کتاب صوتی (5) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد چهارم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 4)

133- کتاب صوتی (6) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد چهارم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 4)

133- کتاب صوتی (7) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد چهارم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 4)

133- کتاب صوتی (8) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد چهارم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 4)

133- کتاب صوتی (9) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد چهارم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 4)

133- کتاب صوتی (10) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد چهارم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 4)

133- کتاب مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد چهارم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 4)

دانلود رایگان کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@


 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95
برچسب ها : وصلت جانان ،
نوشته شده در تاريخ يکشنبه 22 ارديبهشت 1398 توسط حسن
نیستی شناسی

15- وقتی بچه ای از والدین خود می پرسد که این چیست؟ و مثلاً پاسخ می شنود که این یک کلاغ است این بچه هیچ نمی فهمد و گوئی هیچ پاسخی نیافته است و لذا باز سئوال خود را تکرار می کند که این چیست و باز همان پاسخ مهمل را می شنود که این یک کلاغ است و این بچه بیچاره تا مدتی هر بار که چنین پرنده ای می بیند سئوالش را تکرار می کند و همان پاسخ بیهوده را می شنود تا اینکه مجبور می شود زبان وجدان خود را به این پاسخ ببندد و چشم هستی بین خود را کور کند و بجای این پرنده در حافظه خود واژه کلاغ را بکارد، واژه ای که هرگز سبز نمی شود و حیاتی ندارد و بی روح است. در اینجا شهود، قربانی شنود می شود در حالیکه کمترین پاسخ درست به این بچه باید این گونه باشد که: بچه جان این که می بینی همین است که می بینی، خود چشمت را بگشای تا بهتر و بیشتر ببینی. و این موجود که می بینی در هر شهر و قومی نامی دارد که علامت گذاری است ولی اسم حقیقی این پرنده چیزی است که بایستی از خود او بپرسی. اسامی و القاب و صفاتی که مردمان بر پدیده ها می نهند بزرگترین حجاب بر آن پدیده است. 


از کتاب نیستی شناسی ص 7

120- کتاب صوتی (1) نیستی شناسی (فلسفه فلسفه) -  ۱۳۸۹ (Theosophy of None)

120- کتاب صوتی (2) نیستی شناسی (فلسفه فلسفه) -  ۱۳۸۹ (Theosophy of None)

120- کتاب صوتی (3) نیستی شناسی (فلسفه فلسفه) -  ۱۳۸۹ (Theosophy of None)

120- کتاب صوتی (4) نیستی شناسی (فلسفه فلسفه) -  ۱۳۸۹ (Theosophy of None)

120- کتاب صوتی (5) نیستی شناسی (فلسفه فلسفه) -  ۱۳۸۹ (Theosophy of None)

120- کتاب صوتی (6) نیستی شناسی (فلسفه فلسفه) -  ۱۳۸۹ (Theosophy of None)

120- کتاب صوتی (7) نیستی شناسی (فلسفه فلسفه) -  ۱۳۸۹ (Theosophy of None)

120- کتاب نیستی شناسی (فلسفه فلسفه) -  ۱۳۸۹ (Theosophy of None)

دانلود رایگان کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@


 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95
برچسب ها : نیستی شناسی ،
نوشته شده در تاريخ شنبه 21 ارديبهشت 1398 توسط حسن
زمینه مردم شناسی عرفانی
« هر که خود را شناخت همه را شناخت و هر که خود را نشناخت هیچکس را نشناخت» امام علی (ع)

1- سوره ناس در قرآن کریم که یکی از نخستین سوره هائی است که در مکه بر پیامبر (ص) نازل شد بنیاد مردم شناسی قرآنی را رقم می زند: « بگو پناه می برم به مربی مردم، معبود مردم و صاحب مردم از شر وسوسه های خنّاسی که در سینه های مردم القاء می کنند پنهان و آشکار».

2- خنّاس را اجنه و شیاطین دانسته اند که در صورت آدمی در میان مردمان فعالیت می کنند گاه پنهان (جنّی) و گاه آشکار (مردمی). براستی اینان کیستند؟ و در عین حال در این سوره در همان آغاز در می یابیم که خدا و مربی و مالک مردمان خدای واحد است که بر آنان احاطه کلی دارد علیرغم وسوسه های شیطانی از جانب خنّاس. همانطور که در قرآن می خوانیم که نهایتاً این خداوند است که بر اعمال کافران احاطه دارد در مسیر گمراهی و کفرشان. زیرا خداست که هدایت یا گمراه می کند هر کسی را که هدایت یا گمراهی را برگزیده باشد.
 
قسمتی از کتاب زمینه مردم شناسی عرفانی ص3

123- کتاب صوتی (1) زمینه مردم شناسی عرفانی (جامعه شناسی قرآنی) - ۱۳۹۰ (Basic Theosophical Sociology)

123- کتاب صوتی (2) زمینه مردم شناسی عرفانی (جامعه شناسی قرآنی) - ۱۳۹۰ (Basic Theosophical Sociology)

123- کتاب صوتی (3) زمینه مردم شناسی عرفانی (جامعه شناسی قرآنی) - ۱۳۹۰ (Basic Theosophical Sociology)

123- کتاب صوتی (4) زمینه مردم شناسی عرفانی (جامعه شناسی قرآنی) - ۱۳۹۰ (Basic Theosophical Sociology)

123- کتاب صوتی (5) زمینه مردم شناسی عرفانی (جامعه شناسی قرآنی) - ۱۳۹۰ (Basic Theosophical Sociology)

123- کتاب صوتی (6) زمینه مردم شناسی عرفانی (جامعه شناسی قرآنی) - ۱۳۹۰ (Basic Theosophical Sociology)

123- کتاب صوتی (7) زمینه مردم شناسی عرفانی (جامعه شناسی قرآنی) - ۱۳۹۰ (Basic Theosophical Sociology)

123- کتاب صوتی (8) زمینه مردم شناسی عرفانی (جامعه شناسی قرآنی) - ۱۳۹۰ (Basic Theosophical Sociology)

123- کتاب صوتی (9) زمینه مردم شناسی عرفانی (جامعه شناسی قرآنی) - ۱۳۹۰ (Basic Theosophical Sociology)

123- کتاب زمینه مردم شناسی عرفانی (جامعه شناسی قرآنی) - ۱۳۹۰ (Basic Theosophical Sociology)

دانلود رایگان کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@


 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95
برچسب ها : مردم شناسی ،
نوشته شده در تاريخ جمعه 20 ارديبهشت 1398 توسط حسن
افسردگی
(بیماری عصر مدرنیزم)

در ھیچ دوره ای از تاریخ ھمچون عصر جدید ، بشر بازی و عیاشی نکرده است و تا این حد شکم و
زیرشکمش سیر نبوده و نرقصیده است. و با اینحال بشر مدرن، افسرده ترین بشر تاریخ است و لذا
بخش عظیمی از برنامه ھای فردی و حکومتی در جھت سرحال آوردن و شاد نمودن مردمان است و
بودجه ھای کلانی به این امر اختصاص یافته و ھر روزی یک عیش جدید و داروی نشاط آور جدیدی به
بازار می آید ولی گویا فقط افسردگی را حادتر و پیچیده تر می سازد. اینھمه گرایشات تخدیری و
تحریکی و بزھکاریھا نیز درخدمت به عیش آوردن بشر است و بخش عمده ای از مفاسد و بحرانھا نیز
محصول این تلاش مذبوحانه است.
گوئی کسی نمی داند که نشاط و امید وحیات امری قلبی و روحانی است و با این القاعات بیرونی
اتفاقی نمی افتد الا اینکه دل آدمی، مأیوس تر می شود و عقده ھایش شدیدتر می گردد.
ھر عضوی از وجود انسان غذائی دارد و دل نیز غذای خاص خود را دارد و غذای دل محبت است. و لذا
افسرده گی معلول فقدان محبت است و دل انسانھا در قحطی بسر می برد تا آنجا که می میرد
و خودکشی ھای رنگارنگ آغاز می گردد. و کانون محبت خانواده است که در قحطی محبت بسر می
برد و لذا آدمھا ھمه از خانه بیزارند و در خیابان به جستجوی محبت ھستند.
واقعیت اینست که آدمھا از چشم خودشان افتاده اند و ھیچکس حتی قادر نیست که خودش را
دوست بدارد زیرا براستی ھم موجودی دوست داشتنی نیست و گرنه آدمی ذاتاً خودپرست است.
پس آنقدر زشت شده که حتی ذاتش ھم به او پشت نموده است. پس از دیگران توقعی نمی تواند
بود.
دلی که از خدا بیگانه شده باشد از کانون محبت بیگانه است. و آنچه که قلوب ما را از این کانون دور
ساخته افکار متکبرانه و پلید ماست و اعمال زشت ما که محصول طبیعی افکار ماست. تکبر و غرور
حاصل از رفاه و تکنولوژیھا و مالکیت ھا و مدارک و ادعاھای جعلی و آموزه ھای توخالی و دھان پرکن،
قلوب ما را شقی و سنگ کرده است. تلویزیون و ماھواره و اینترنت و تبلیغات، لحظه ای بما مجال
توجه به دلمان را نمی دھد تا حالی ھم از خودمان بپرسیم. و بناگاه احساس میکنیم که دیگر چیزی
در ما نیست و آن نور زندگی است. و آنگاه بجای بازگشتن بخود و اصلاح افکار و امیال و اعمال خود
روی به متافیزیک و دعا و نماز و مدیتیشن و جن و روح و ھیپنوتیزم و .... می آوریم که بیگانگیھا و
دیوانگیھای مضاعفند. نماز ودعا برای دلی که مرده مثل فاتحه خواندن بر اھل قبور است. بجای اینکه
از راه آمده بازگردیم به تزئین و آرایش مرده می پردازیم و یا به جستجوی مقصرھا میپردازیم که چه
کسانی موجب مرگ روح ما شده اند و البته الا خودمان.
آری اینک که ھمه امکانات خوشبخت بودن فراھم است اصولاً کسی وجود ندارد که بخواھد خوشبخت
شود زیرا کل دل وجان و روح ما خرج امکانات شده است. اینک فقط اتوموبیل و موبایل و کامپیوتر و
تلویزیون وآپارتمان ما خوشبخت ھستند و لباسھای ما . ولی در داخل این فضا دیگر کسی نیست.
انسان تبدیل به اشیاء شده است و این یعنی مدرنیزم!
یاد آن بیماری افتادم که یک ملّاک بزرگ بود و بیماریش این بود که ھر چند وقت یکبار کل وسائل
زندگیش را جمع می کرد و آتش میزد و با این روش میتوانست ادامه زندگی دھد. جز من کسی او
را درک نمی کرد.

قسمتی از کتاب دائرة المعارف عرفانی -جلد اول- بخش بهداشت و درمان - ص 201


  کتاب صوتی (16) دائرة المعارف عرفانی ۱ (فلسفه آدم وحوّا،تعلیم وتربیت،ارتباطات،بهداشت ودرمان)

کتاب صوتی (17) دائرة المعارف عرفانی ۱ (فلسفه آدم وحوّا،تعلیم وتربیت،ارتباطات،بهداشت ودرمان)

کتاب صوتی (18) دائرة المعارف عرفانی ۱ (فلسفه آدم وحوّا،تعلیم وتربیت،ارتباطات،بهداشت ودرمان)

کتاب صوتی (19) دائرة المعارف عرفانی ۱ (فلسفه آدم وحوّا،تعلیم وتربیت،ارتباطات،بهداشت ودرمان)

کتاب دائرة المعارف عرفانی ۱ (فلسفه آدم وحوّا،تعلیم وتربیت،ارتباطات،بهداشت ودرمان)

دانلود رایگان کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@


 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95
برچسب ها : افسردگی ،
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه 19 ارديبهشت 1398 توسط حسن


شکست در زندگی و اعتیاد

تمامی همّ و غمّ بشر در طول زندگی این است که برتری خود را به دیگران اثبات کند و حال هنگامی که او در زندگی شکست می خورد و در آرزوئی ناکام می شود دو راه پیش روی دارد: اگر خود را عامل شکست بداند تمامی برتری و غرور از میان می رود و پوچ می شود امام اگر خود را عامل شکست نداند، می تواند همچنان غرورش را برای خود حفظ کند. اما تمامی عقل و شعور و وجدانش به او می گویند که «خود» عامل این شکست است. و او برای حفظ غرورش چاره ای ندارد تا عقل و وجدان خود را خاموش کند که در این صورت است که او می تواند شکست خود را به گردن دیگران ( جامعه، حکومت، خانواده، فرهنگ، اقتصاد و ...) بیاندازد و اینجاست که مواد مخدر و اعتیادآور از هر دست چه طبیعی و چه شیمیائی، کاربرد پیدا می کنند. پس تمامی مواد اعتیادآور به بشر توانائی خودفریبی می دهند یعنی توان فرار از حقیقت. بنابر این می توان گفت اعتیاد نتیجه غرور بشر و گریز از مسئولیت وی در قبال شکستهای زندگیش می باشد. 

اما هر شکستی، بشر را به سمت اعتیاد نمی برد.

قسمتی از کتاب دائرة المعارف عرفانی -جلد اول- بخش بهداشت و درمان - ص 174


  کتاب صوتی (16) دائرة المعارف عرفانی ۱ (فلسفه آدم وحوّا،تعلیم وتربیت،ارتباطات،بهداشت ودرمان)

کتاب صوتی (17) دائرة المعارف عرفانی ۱ (فلسفه آدم وحوّا،تعلیم وتربیت،ارتباطات،بهداشت ودرمان)

کتاب صوتی (18) دائرة المعارف عرفانی ۱ (فلسفه آدم وحوّا،تعلیم وتربیت،ارتباطات،بهداشت ودرمان)

کتاب صوتی (19) دائرة المعارف عرفانی ۱ (فلسفه آدم وحوّا،تعلیم وتربیت،ارتباطات،بهداشت ودرمان)

کتاب دائرة المعارف عرفانی ۱ (فلسفه آدم وحوّا،تعلیم وتربیت،ارتباطات،بهداشت ودرمان)

دانلود رایگان کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@


 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95
برچسب ها : اعتیاد ،
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 18 ارديبهشت 1398 توسط حسن

حجت های حق در میان مردم

1- عارفان بالله و رهروان معرفت حق، حجت های الهی در میان مردمند به این معنا که: ایمان و توکل و صبر ممکن است، تقوا و عفت و عزت نفس ممکن است، عقلانیت و حکمت در زندگی عملی ممکن است و دین خدا ممکن است و خدا حق است و مومنانش را کفایت می کند.


2- این انسانها که در هر جماعتی چون شمعی در تاریکی هستند همه اراذل و کفار و اشقیاء و ظالمان را به سوی خود می کشند و آنان را با بصیرت و ادله آشکار به سوی خدا دعوت می کنند و حجت را بر آنان تمام می نمایند.


3-« من مأمور شده ام که به بصیرت به سوی خدا دعوت کنم خودم و هر کسی را که مرا پیروی کند». این کلام خدا در تصدیق عارفان اهل بصیرت است.


4- بصیرت یعنی دیدن حقیقت هر چیزی در خویشتن و نمایاندن آن به دیگران در باطنشان. و این از ویژگی اهل معرفت نفس است. « در شماست چرا نمی نگرید» این آیه امر به بصیرت است.


5- اهل بصیرت صاحبان روحی خاص هستند از جانب خدا و یا از یکی از عارفانی که صاحب این روح نزولی هستند.


6- « خداوند روحی از جانب خود را به هر یک از بندگانش که بخواهد نازل می کند تا مردم را به خود آورند و بر حذر دارند». قرآن- این بندگان اهل بصیرت هستند زیرا قلوبشان زنده به روح خداست و لذا بینائی قلبی دارند و می توانند حجت های الهی را به قلوب مردم برسانند.


7- هیچ فرد، گروه، یا جامعه ای به رحمت یا غضب الهی دچار نمی شود الا اینکه قبلاً بواسطه یکی از بندگان صاحب روح و بصیرت به خود آمده و بیدار شده که تصدیق یا تکذیب کرده باشند.


از کتاب اخلاق عرفانی فصل هشتم

126-کتاب صوتی (7) اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) - ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

====================


126-کتاب صوتی (1) اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) - ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

126-کتاب صوتی (2) اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) - ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

126-کتاب صوتی (3) اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) - ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

126-کتاب صوتی (4) اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) - ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

126-کتاب صوتی (5) اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) - ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

126-کتاب صوتی (6) اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) - ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

126-کتاب صوتی (7) اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) - ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

126-کتاب صوتی (8) اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) - ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

126-کتاب صوتی (9) اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) - ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

126-کتاب صوتی (10) اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) - ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

126-کتاب اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) - ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

دانلود رایگان کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@


 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95
برچسب ها : عارفان اهل بصیرت ،
.: Weblog Themes By Pichak :.


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک | قدرت :   آرام بلاگ
سئو سایت ساخت وبلاگ
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]