کتاب ها و سخنرانی های استاد علی اکبر خانجانی

محل درج آگهی و تبلیغات
نوشته شده در تاريخ يکشنبه 29 مهر 1397 توسط حسن

حق الیقین

11- ناکامیهاست که آدمی را به خودش نزدیک می کند.


26- با مرگ، نفس بر یگانگی خویش با جهان مطلع می شود.


34- اکثر مردم سخن خویش را نمی فهمند اینست منشأ سوء تفاهم.


71- گناه، اشکال خاصی از اعمال نیست بلکه نیت خاصی در اعمال است.


80- خشم، نشانه شکست ریاست.


102- آنچه که امروزه علم تاریخ نامیده می شود جهل تاریخ است.


107- دل تو، تو را دوست ندارد بلکه دوست تو را دوست می دارد. 

پس تسلیم دوست باش تا به دوستی با دل برسی.


از کتاب حق الیقین (2000 حکمت ) تألیف استاد علی اکبر خانجانی

@khodshenasi4
برچسب ها : شکست ، دوستی ، گناه ، مرگ ،
نوشته شده در تاريخ شنبه 28 مهر 1397 توسط حسن
نوشته شده در تاريخ جمعه 27 مهر 1397 توسط حسن
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 25 مهر 1397 توسط حسن

انفجار تضادها و پوچی ها در آخرالزمان:

آنکه می خواهد همواره در چشم دیگران آدمی مهربان و صادق و ایثارگر و خردمند و خوشبخت جلوه کند مشغول نبردی مستهلک کننده با حقیقت نفس خویشتن است و در این نبرد با حق، رنجور و دیوانه می شود زیرا تعادل ( عدالت ) را از دست می دهد و به ناگاه در حین عشق و ایثار دست به جنایت می زند و رسوا می شود و این جنایت اجتناب پذیر است و آن نبرد با حق را درهم می شکند و وجود را متعادل می سازد. دیالکتیک همان میزان تعادل در وجود بشر است: تعادل بین خیر و شر، مهر و قهر، خوشبختی و بدبختی، جهل و علم، مرگ و زندگی و بقا و فنا و ماده و معنا. و آنکه دیالکتیک را می شناسد به تعادل می رسد و از افراط و تفریط می رهد و دست از ستمگری و ستم بری که دو روی جهالت است بر می دارد. دیالکتیک «میزان» است و به این میزان وجود، فقط بواسطه معرفت نفس می توان رسید.

**

نفس در ذات خود یگانه است و در ظهور و برون افکنی اش دوگانه و نهایتاً پوچ است و تا این پوچی تا به غایتش آشکار نشود یگانگی اش رخ نمی نماید و دیالکتیک رسالت دارد تا این واقعه را ممکن سازد بواسطه کالاهایش: دانش، تکنولوژی، سیاست، اقتصاد، هنرها و فلسفه و ایدئولوژی ها. و آخرالزمان که به لحاظی همان عرصه ظهور دیالکتیک دیالکتیک  در حیات مادی بشر است لذا عرصه انفجار تضادهاو پوچی هاست و نیز نهایتاً عرصه ظهور انسان کامل و یگانه که در وادی مکان - زمان قرار دارد و ناجی بشریت از قهقرای نیهیلیزم است.

از کتاب الحاقه تألیف استاد علی اکبر خانجانی 

@khodshenasi4

nooreomid.net
برچسب ها : تضاد خیر و شر ، ناجی بشریت ، پوچی آخرالزمان ،
نوشته شده در تاريخ سه شنبه 24 مهر 1397 توسط حسن

قدرت مدیریت و رهبری

9- انسان بمیزانی که سائر بچه ها را همسان فرزند خود می داند و نسبت به آنها حس مسئولیت می پذیرد بر عرصه رهبری وارد شده است.

10- کسی که در رهبری بر خانواده خود محدود می شود و خانواده اش را از کل جامعه جدا و مخصوص می سازد و فقط رهبری و سعادت خانواده اش را می خواهد از ذات رهبری (ولایت) خارج و ساقط می شود و رهبری بر خانواده اش را نیز از دست می دهد.

22- انسان بمیزانی که از مردم توقع تصدیق و تمجید دارد قادر به رهبری نخواهد بود.

26- رهبر غیر الهی و غیر عارف هم در معنای نهائی، یک مأمور الهی است که سایه غضب و عدالت خدا بر قومی است و ظلمت خود مردم است که بر آنها فرمان می راند.

30- مهمترین رسالت یک رهبر اینست که شوق انسان کامل را در اندیشه و احساس جامعه بکارد و رشد دهد. این اصل و جوهره تربیت و تعالی و هدایت جامعه است.

 

از کتاب پدیده شناسی هویت انسانی استاد علی اکبر خانجانی ص 80

nooreomid.net

@khodshenasi4برچسب ها : قدرت رهبری ، مدیریت خانواده ، انسان کامل ،
نوشته شده در تاريخ دوشنبه 23 مهر 1397 توسط حسن

کتاب های صوتی (فایل زیپ ) عشق شناسی، معماهای عرفانی ، من و حوا تألیف استاد علی اکبر خانجانی:95- کتاب صوتی عشق شناسی - ۱۳۸۸(Theosophy of love)


 43- کتاب صوتی معماهای عرفانی (یادآوری سؤالات از یاد رفته) - ۱۳۸۱ (Theosophical paradoxes)

 


79- کتاب صوتی من و حوّا (مجموعه مقالات عرفانی) - ۱۳۸۷

(Theosophical Journals)


دانلود همه کتاب ها در سایت : nooreomid.netبرچسب ها : کتاب صوتی عشق و عرفان ،
نوشته شده در تاريخ يکشنبه 22 مهر 1397 توسط حسن

عشق و قدرت و فناجوئی و جاودانگی:

اگر عاشق شدن، عاشق بر ضد «خود» شدن است که جز این هم نیست ( و جز این تجارت است و نه عشق ) پس عشق همان حرکت از هستی خویش بسوی نیستی خویش (معشوق) است پس چنین حرکتی تماماً قدرت است زیرا اصولاً هر حرکتی مستلزم قدرتی است تا چه رسد حرکت به سوی نیستی. پس عشق عین قدرت و بلکه نابترین قدرتها و حرکت بسوی هسته مرکزی قدرت است و اصلاً قدرت موجود در کانون نیستی خویش است که کسی را عاشق می کند : عاشق بر نیستی. معشوق به عنوان معشوق فقط وسیله ای برای این حرکت و تجربه فنا و قدرت و جاودانگی است. آنکه فناخواه تر است عاشق تر و قدرتمند تر است و بر حق تر. زیرا حق ابطال خود را پیشاپیش درک کرده و پذیرا شده است.

از کتاب الحاقه تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 15

@eshghvaerfan2

nooreomid.net
برچسب ها : قدرت ، عاشق شدن ، جاودانگی ، فناجوئی ،
نوشته شده در تاريخ شنبه 21 مهر 1397 توسط حسن

 نوع دگر فهمیدن ( اراده آخرالزمانی ):

نوع دگر فهمیدن یک اراده آخرالزمانی است یعنی اراده ای برای خروج از این دنیا و ورود به آخرت و جهان ماورای طبیعت.

...

اراده به دگر شدن طبعاً حاصل اراده به پایان رسیدن و بن بست با تمامیت روان خویش است که عین اراده به دگر شدن است.

این بدان معناست که انسان مدرن با روان خودش به بن بست رسیده است و راه خروجی می طلبد که بمعنای خروج از زمانیت و عمر طبیعی خویش است.

از کتاب پدیده شناسی هویت انسانی استاد علی اکبر خانجانی ص 113

@akharozzaman2

Nooreomid.net

 برچسب ها : اراده ، آخرالزمان ، عمر ، بن بست ،
نوشته شده در تاريخ جمعه 20 مهر 1397 توسط حسن

 زندگی وضعیتی بسیار برتر از فهمیدن است 

اگر انسان می فهمید که یقیناً از کجا و برای چه بدنیا می آید و چگونه و برای چه قصدی اینگونه زندگی می کند و به کجا و  برای چه می میرد و بعد چه می شود، مسلماً دیگر هیچ مسئله و مشکلی نمی داشت هر چند که دیگر هیچ انگیزه ای هم برای زندگی کردن نمی داشت. این جهل عظیم و بی انتها که انسان را در لحظه به لحظه زندگی و از همه سو محاصره کرده است در آن واحد تنها دلیل زندگی است و هم تنها علت همه مشکلات زیستن تا سرحد نفی زندگی است. ...

**

آدمی فقط به این دلیل و امید زندگی می کند تا بفهمد که به چه دلیل و امیدی زندگی می کند. ولی این معنائی کاملاً عبث و مالیخولیائی است. حقیقت برتر اینست که انسان زندگی می کند زیرا که زندگی می کند. هست زیرا که هست و می فهمد زیرا می فهمد که هیچ نمی فهمد و زندگی وضعیتی بسیار برتر از فهمیدن است.

**

بخش عمده ای از بشریت همواره بطور حرفه ای و رضایت بخشی بدبخت است و با آگاهی بر این بدبختی خویش بواسطه همان سحر و سر، این بدبختی را دلیل کافی و وافی برای زیستن می یابد. و در اعماق ذات خود به آن فخر نیز می کند و چه بسا هرگز نه حاضر است و نه قادر است که از این وضعیت خارج شود. ...

**

آدمی حتی نه تنها از بدبختی های خود بلکه از حماقت های خود نیز لذت می برد و آن را دلیل پایداری برای زیستن  خود می یابد. ناتوانائی ها و ناداریها و بیماریها و رسوائی ها و ... نیز هر یک دلیلی جاودانه برای ادامه حیات بشرند با رضایتی مالیخولیائی و ورای هر توصیف و معنائی. ...

از کتاب الحاقه تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 148

@khodshenasi4

nooreomid.netبرچسب ها : ناتوانی ، سحر ، لذت ، فقر ،
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 18 مهر 1397 توسط حسن

دانلود کتاب های صوتی ( فایل زیپ شده )

1- کتاب صوتی ماهی سیاه کوچولو (ادامه داستان) - ۱۳۶۰

2- کتاب صوتی آیا است، است؟ (نجوایی با دل خویشتن) - ۱۳۶۰

 3- کتاب صوتی غزل هستی - ۱۳۶۳

 4- کتاب صوتی غزل عشق (مجموعه اشعار) ۱۳۶۵-۱۳۷۵

5- کتاب صوتی کتاب چیزها (فلسفه وجودی اسلام) - ۱۳۷۰

6- کتاب صوتی گزارشی از آخرین وضعیت بشری (از دیدگاه معرفت نفس) - ۱۳۷۱

7- کتاب مبانی ریاضیات عرفانی (فلسفه اعداد)  - ۱۳۷۱(صوتی ندارد)

8- کتاب الممنوع (ام الکتاب) – ۱۳۷۲(صوتی ندارد)

9- کتاب صوتی حق الیقین (۲۰۰۰ حکمت) -  ۱۳۷۲

10- کتاب صوتی قرآن الساعه (تفسیر، تعین و تاویل موضوعی قرآن از منظر امامت) - ۱۳۷۵

 11- کتاب صوتی عین الیقین (تفسیرعینی آیات محکمات قرآن) - ۱۳۷۶

12- کتاب صوتی جانشین خدا - ۱۳۷۶

13- کتاب صوتی خلقت دوباره (مکتب اصالت معرفت) - ۱۳۷۶

14- کتاب صوتی مادیت آدمی - ۱۳۷۶

 15- کتاب صوتی غزلی زدگرسو (ترجمه برگزیده ادگاردآلن پو) - 1377Edgar Alan Poe)  )

16- کتاب صوتی هزارلب الباب (سخنان قصار حضرت علی (ع)٫ گلچینی ازنهج البلاغه٫غررالحکم) - ۱۳۷۵-۱۳۷۶

17- کتاب صوتی حضور و فناناپذیری (ترجمه اثری ازگابریل مارسل) -1377 Presence & immortality) )

18- کتاب صوتی کندوکاوی در اصول جلد۱ (پدیده شناسی عناصر فرهنگ و تمدن) - ۱۳۷۷ (The Principle of Principles 1)

 19- کتاب صوتی کندوکاوی در اصول جلد۲ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)  - ۱۳۷۷ (The Principle of Principles 2)

 20- کتاب صوتی کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی ‌عناصر فرهنگ و تمدن) - ۱۳۷۷ (The Principle of Principles 3)

21-  کتاب صوتی کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی ‌عناصر فرهنگ و تمدن  - ۱۳۷۷) (The Principle of Principles 4)

22- کتاب صوتی کاتاچوو (بازی کودکانه) (پدیده شناسی‌ بازی‌های روانی بشر) - ۱۳۷۷

23- کتاب صوتی پدیده شناسی ‌ایمان (دینامیزم ایمان)(ترجمه آثاری ازپل تیلیخ) - ۱۳۷۷ (Dynamism of Faith)

24- کتاب صوتی اینست انسان (فلسفه اراده وهنرازمیا‌‌ن برخاستن) - ۱۳۷۸

 25- کتاب صوتی من و تو (ترجمه اثری از مارتین پوپر) - ۱۳۷۸

26- کتاب صوتی پایان فلسفه (فائق آمدن بر ماورای طبیعت – ترجمه اثری ازمارتین) - ۱۳۷۸ (Martin Heidegger, The End of Philosophy)

27- کتاب صوتی چه باید کرد (دستورالعملی در آداب بهزیستی و هدایت آخرالزمان) - ۱۳۷۹

28- کتاب صوتی فلسفه ارتباطات (وجود سوم ) - ۱۳۷۹

 29- کتاب صوتی فلسفه غرائز (بوده شدگی انسان) - ۱۳۷۹

 30- کتاب صوتی فلسفه وجودی زن (ماده وجود۱)(کندوکاوی در وجود زنانه) - ۱۳۷۹

 31- کتاب صوتی فلسفه زمان (در جستجوی زمان از دست رفته ) - ۱۳۷۹ (Philosophy of Time)

 32- کتاب صوتی حقیقت چیست - 1379What Is the Truth) )

 33- کتاب صوتی تراژدی کافی ‌نیست (ترجمه اثری از کارل یاسپرس) - ۱۳۷۹

34- کتاب صوتی معمای آزادی  - ۱۳۷۹

 35- کتاب صوتی شناخت شناسی‌ - ۱۳۷۹ (Epistemology)

 36- کتاب صوتی هستی ‌بایستی (خودشناسی عرفانی من)(چگونه انسان همان است که باید باشد) - ۱۳۸۰

37- کتاب صوتی کندوکاوی در حقوق (الحاقه) (حق ابطال)  - ۱۳۸۰

 38- کتاب صوتی خداشناسی اجتماعی (من_تو_او) -  1380(خودآموز تربیت عرفانی)(ثبت کتابخانه ملی‌:۸۳-۳۰۰۱۱ )

39-  کتاب صوتی محاق (مغانه)  - ۱۳۸۰ (Dark Side of the Moon)

40- کتاب صوتی درد خدا (نظری بر فراسوی بود و نبود)(ثبت کتابخانه ملی ۸۴م-۵۸۷۲) - ۱۳۸۰ (The Agony of God)

 41- کتاب صوتی خاطرات حواس - ۱۳۸۱

 42- کتاب صوتی من- تو- او (جان_جامعه_خدا) - ۱۳۸۱

 43- کتاب صوتی معماهای عرفانی (یادآوری سؤالات از یاد رفته) - ۱۳۸۱ (Theosophical paradoxes)

 44- کتاب صوتی ابر انسان - ۱۳۸۲ (The Ultra Man)

 45- کتاب صوتی افسانه پسامدرنیزم (کندوکاوی در ذات سنّت، مدرنیزم، پسامدرنیزم) - ۱۳۸۲ (The Myth of Post-modernism)

 46- کتاب صوتی شوکران حقیقت (هفت وادی معرفت عشق) - ۱۳۸۲

47- کتاب صوتی خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) - ۱۳۸۲ (Natural Theology)

48- کتاب صوتی دعای عرفه آخرالزمان -

.: Weblog Themes By Pichak :.


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک | قدرت :   آرام بلاگ
خشکشویی آنلاین خشکشویی آنلاین انجام پایان نامه سئو
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]