کتاب ها و سخنرانی های استاد علی اکبر خانجانی

محل درج آگهی و تبلیغات
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه 23 اسفند 1397 توسط حسن

بیماری و تطهیر نفس

36- پس بدان که رجوع به دوا و دکتر خیانتی بزرگ در حق خویشتن است و به مثابه از دست دادن فرصتی کم نظیر جهت تقرب الی الله می باشد و تزکیه و تطهیر نفس. در حالیکه رجوع به دوا و دکتر مصداق خسارتی در دنیا و آخرت است که کمترین خیری ندارد و فقط بیماری را تعمیق و پنهان می سازد. مثلاً یک سرماخوردگی و آنفولانزا را تبدیل به سینوزیت و میگرن و آسم می کند و الی آخر!

37- ولی دانستن محض این حقایق بدون توبه و تقوا و جهاد اکبر و کسب معرفت و اجرای آن در زندگی روزمره، فقط آدمی را مقلدی کور و کر می سازد و می پندارد که اگر برای بیماری خود و خانواده به دکتر نرود مشکل حل است. ولی چنین نیست!


38- برخی هم می پندارند که اگر بجای دوا و دکتر به عطاری و داروهای گیاهی و سنتی رجوع کنند عارف شده اند و رستگار! ولی چنین نیست!


از کتاب مبانی عرفان عملی ص 36

155- کتاب صوتی (1) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (2) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (3) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (4) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (5) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (6) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (7) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (8) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (9) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (10) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (11) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (12) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (13) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (14) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (15) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (16) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (17) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (18) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

همه کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@


 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95برچسب ها : بیماری و تطهیر نفس ،
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 22 اسفند 1397 توسط حسن

کفران نعمت

17- ولی اساسی ترین و عمومی ترین منشأ کفر و بدبختی بشری اینست که نعماتی را که خداوند به هر فردی اعطا نموده درک و تصدیق نمی کند و شکرش را به جا نمی آورد و لذا از مواهبش محروم می ماند و لذا دچار قحطی و آتش حرص و حسد گشته و چشم به نعمات زندگی دیگران دارد و به همه آدمیان دچار خصومت می شود و به این باور شیطانی می رسد که گوئی همه آدمیان متحداً حق او را خورده و او را از زندگی محروم کرده اند. و این اساس ضلالت و شیطان زدگی بشر است که وی را در دو دنیا می سوزاند و به عذاب نابودی می کشاند زیرا آن حیات و هستی را که خدا به او بخشیده قدر نمی شناسد و شکر پروردگار را نمی کند پس بدان هر انسان بدبخت و مفلوکی که می بینی جز این علتی ندارد که همین ناشکری او را نهایتاً تبدیل به یک شیطان می کند یعنی یک جنایتکار.


از کتاب خداشناسی امامیه (شرح اسمای الهی ) جلد چهارم

 161- کتاب صوتی (1) خداشناسی امامیه جلد۴ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) - ۱۳۹۳ (۴ Quranic Theosophy)

161- کتاب صوتی (2) خداشناسی امامیه جلد۴ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) - ۱۳۹۳ (۴ Quranic Theosophy)

161- کتاب صوتی (3) خداشناسی امامیه جلد۴ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) - ۱۳۹۳ (۴ Quranic Theosophy)

161- کتاب صوتی (4) خداشناسی امامیه جلد۴ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) - ۱۳۹۳ (۴ Quranic Theosophy)

161- کتاب صوتی (5) خداشناسی امامیه جلد۴ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) - ۱۳۹۳ (۴ Quranic Theosophy)

161- کتاب صوتی (6) خداشناسی امامیه جلد۴ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) - ۱۳۹۳ (۴ Quranic Theosophy)

161- کتاب صوتی (7) خداشناسی امامیه جلد۴ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) - ۱۳۹۳ (۴ Quranic Theosophy)

161- کتاب صوتی (8) خداشناسی امامیه جلد۴ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) - ۱۳۹۳ (۴ Quranic Theosophy)

161- کتاب صوتی (9) خداشناسی امامیه جلد۴ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) - ۱۳۹۳ (۴ Quranic Theosophy)

161- کتاب صوتی (10) خداشناسی امامیه جلد۴ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) - ۱۳۹۳ (۴ Quranic Theosophy)

161- کتاب صوتی (11) خداشناسی امامیه جلد۴ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) - ۱۳۹۳ (۴ Quranic Theosophy)

161- کتاب صوتی (12) خداشناسی امامیه جلد۴ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) - ۱۳۹۳ (۴ Quranic Theosophy)

161- کتاب صوتی (13) خداشناسی امامیه جلد۴ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) - ۱۳۹۳ (۴ Quranic Theosophy)

161- کتاب صوتی (14) خداشناسی امامیه جلد۴ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) - ۱۳۹۳ (۴ Quranic Theosophy)

161- کتاب خداشناسی امامیه جلد۴ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) - ۱۳۹۳ (۴ Quranic Theosophy)

همه کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@


 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95برچسب ها : شکر نعمت کفر نعمت ،
نوشته شده در تاريخ سه شنبه 21 اسفند 1397 توسط حسن

37- باب توقعات 

تو دوستش می داری و آنگاه از او توقع میداری که رعایت خواسته هایت را نماید و بلکه خودش را فدایت کند.چرا؟ این اوست که بایستی چنین توقعی از تو داشته باشد نه تو از او! آیا نه اینست؟ پس تو دیوانه شده ای ای عاشق!!


وای بر خدماتی که در تو ایجاد توقع از دیگران می کند. این از ارکان دوزخ نفس توست! این خدمت نیست که می کنی عین شیطنت است و زمینه ظلم و آدمخواری است. ای پدر، ای مادر، ای همسر، ای رفیق، ای عاشق، ای خدمتگزار، ای فدائی، ای انقلابی ...

خدمت مکن تا خیانت نبینی و عاقبت خود خیانت نکنی! اصلاً چه کسی تو را مأمور به خدمت کرده است؟ چه کسی تو را امر به ایثار کرده است؟ خدا که نکرده است پس حتماً شیطان کرده است.

آهای ای خانم یا آقای ایثارگر که بر حسب اتفاق دستت هم اصلاً نمک ندارد! دام شیطان را جمع کن!

هر کاری که در آن توقع شخصی داری کاری شیطانی است پس مکن که حتماً پشیمان می شوی و تاوانش را می دهی! بخصوص شما ای والدین و همسران عزیز! 

هر که حق وظیفه را شناخت رستگار شد! و وظیفه هم یک معنا بیشتر ندارد و به غیر از این محال است و آن انجام کار برای رضای خداست.  

از کتاب اخلاق عرفانی ص 29

126-کتاب صوتی (1) اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) - ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

126-کتاب صوتی (2) اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) - ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

126-کتاب صوتی (3) اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) - ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

126-کتاب صوتی (4) اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) - ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

126-کتاب صوتی (5) اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) - ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

126-کتاب صوتی (6) اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) - ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

126-کتاب صوتی (7) اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) - ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

126-کتاب صوتی (8) اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) - ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

126-کتاب صوتی (9) اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) - ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

126-کتاب صوتی (10) اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) - ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

126-کتاب اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) - ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

126-کتاب اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) - ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

همه کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@


 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95برچسب ها : توقع و انتظار از دیگری ،
نوشته شده در تاريخ دوشنبه 20 اسفند 1397 توسط حسن

فرزند

اول بدان که فرزند تجسم رابطه پدر و مادر خویش است چرا که مخلوق این رابطه است تن به تن! در این معنا بمان!

دوم اینکه فرزند تو ادامه و تکامل توست نه تقلید و تکرار تو! و این ذات تعلیم و تربیت فرزند است.

پس تو فرزندت را تربیت نمی کنی بلکه خودت را تربیت می کنی. پس به فرزندت امر و نهی کن از روی محبت تا بتوانی به نفس خودت امر و نهی کنی. پس بوالهوسی خویش را به حساب مهر و محبت و ایثارت به فرزند مگذار. فرزند پرستی تو عین خودپرستی توست او را مپرست تا دشمن جانت مسازی.

از کتاب اخلاق عرفانی ص 13

126-کتاب صوتی (1) اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) - ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

126-کتاب صوتی (2) اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) - ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

126-کتاب صوتی (3) اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) - ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

126-کتاب صوتی (4) اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) - ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

126-کتاب صوتی (5) اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) - ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

126-کتاب صوتی (6) اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) - ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

126-کتاب صوتی (7) اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) - ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

126-کتاب صوتی (8) اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) - ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

126-کتاب صوتی (9) اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) - ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

126-کتاب صوتی (10) اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) - ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

126-کتاب اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) - ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

126-کتاب اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) - ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

همه کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@


 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95برچسب ها : تربیت فرزند ،
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه 16 اسفند 1397 توسط حسن

ازدواج و زناشوئی

این را بدان ه تا یکی هستی و مجردی با خودی پس تنها نیستی و چون دو تا شدی بی خودی و لذا تن تو ها و هویش در می آید از بی کسی اش. زیرا روحت در همسر تو جا خوش می کند ولی همدمی نمی یابد و در آنجا بی کس است و تن تو هم این سوی آن جا مانده است و اینست تنهائی که جدائی و طلاق تن و روح توست که همسرت بین آن دو حائل شده است. 


پس انتظار و اندیشه رهائی از تنهائی در ازدواج اساس جهل در ازدواج و زناشوئی است و اساس همه مسائل و سوء تفاهمات لاینحل این عرصه مالیخولیائی! این راز را فهم کن تا زناشوئی را جهنم نسازی و مرتکب جنون و جنایت نشوی!


از کتاب اخلاق عرفانی ص 13

همه کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@


 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95برچسب ها : ازدواج ،
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 15 اسفند 1397 توسط حسن

عدل و ظلم

این را بدان که در هر امری نهایتاً این خود توئی که به خود ظلم می کنی و هیچ کس قادر نیست که بدون اراده خودت به حریم وجود تو تجاوز کند و تو را وادار به کاری نماید و حداکثر اینست که جانت را در راه دفاع از عزت و شرف خودت فدا می کنی و شهیدی به درگاه حق، این پیروزی عظیم است.


ظلم پذیری یعنی اجازه می دهی که حریم و حدود وجودت را در هم شکنند و عزت و شرف و قداست وجود را خدشه دار کنند و امر غیر حق را بر تو جاری سازند و این عین زنای وجدان است که تا فرد نخواهد نمی توانند به او تجاوز کنند مگر به مرده اش که فاقد روح و وجدان است.

از کتاب اخلاق عرفانی ص 10

 126-کتاب صوتی (1) اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) - ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

126-کتاب صوتی (2) اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) - ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

126-کتاب صوتی (3) اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) - ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

126-کتاب صوتی (4) اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) - ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

126-کتاب صوتی (5) اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) - ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

126-کتاب صوتی (6) اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) - ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

126-کتاب صوتی (7) اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) - ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

126-کتاب صوتی (8) اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) - ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

126-کتاب صوتی (9) اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) - ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

126-کتاب صوتی (10) اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) - ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

126-کتاب اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) - ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

همه کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@


 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95برچسب ها : عدل و ظلم ،
نوشته شده در تاريخ سه شنبه 14 اسفند 1397 توسط حسن

انتقام الهی

4- «کیست ظالمتر از کسی که به آیات و نشانه های الهی متذکر شد و آنها را درک نمود و سپس روی گردانید. بدرستی که ما انتقام می ستانیم.» سجده 22- پس کسی که نشانه های حق وجودش را دید و فهمید و باور کرد و انکار نمود حق وجود خود را انکار کرده است و خود را محکوم به نابودی ساخته است و بخودش هیچ رحمی نکرده است. برای بیدار کردن و تنبیه چنین کسی چه باید کرد؟ بایستی همان کاری را با او کرد که او با حقایق الهی کرده است که همه حقایق وجود خودش می باشند یعنی باید خودش را قبل از نابود شدن، انکار کرد و مطرود همه عزیزانش نمود و یکه و بیکس و درمانده و ضجه زنان رهایش ساخت تا بخود آید و خیانتش را دریابد و توبه کند و به حق وجود بازگردد! اینست انتقام الهی!


از کتاب خداشناسی امامیه (شرح اسمای الهی) جلد سوم

فهرست جلد سوم:

عبودیت - انتقام - عدل و قسط - انس - رشد - هدایت - رزق - جعلیت - قلب - متانت - وراثت - سرعت - امر - شکران - نصرت - حکمت - اذن و فتوا - میعاد - سیر و سیرت - طهارت و زکات - قیمومیت - کشف و ستر - توسعه - شهادت - کبر- مراقبت - قوه - فضیلت - تسمیه - امیت - تأیید - وکالت - بعث - فصلت و وصلت- انشراح - رفعت - سماع - بصیرت - موهبت - ذوالعرش - سقاء - بیان - قول - تدبیر - دعوت - حفاظت - جمعیت و فردیت - نورانیت - وحی -

 160- کتاب صوتی (1) خداشناسی امامیه جلد۳ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) - ۱۳۹۳ (۳ Quranic Theosophy)

160- کتاب صوتی (2) خداشناسی امامیه جلد۳ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) - ۱۳۹۳ (۳ Quranic Theosophy)

160- کتاب صوتی (3) خداشناسی امامیه جلد۳ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) - ۱۳۹۳ (۳ Quranic Theosophy)

160- کتاب صوتی (4) خداشناسی امامیه جلد۳ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) - ۱۳۹۳ (۳ Quranic Theosophy)

160- کتاب صوتی (5) خداشناسی امامیه جلد۳ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) - ۱۳۹۳ (۳ Quranic Theosophy)

160- کتاب صوتی (6) خداشناسی امامیه جلد۳ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) - ۱۳۹۳ (۳ Quranic Theosophy)

160- کتاب صوتی (7) خداشناسی امامیه جلد۳ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) - ۱۳۹۳ (۳ Quranic Theosophy)

160- کتاب صوتی (8) خداشناسی امامیه جلد۳ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) - ۱۳۹۳ (۳ Quranic Theosophy)

160- کتاب صوتی (9) خداشناسی امامیه جلد۳ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) - ۱۳۹۳ (۳ Quranic Theosophy)

160- کتاب صوتی (10) خداشناسی امامیه جلد۳ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) - ۱۳۹۳ (۳ Quranic Theosophy)

160- کتاب صوتی (11) خداشناسی امامیه جلد۳ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) - ۱۳۹۳ (۳ Quranic Theosophy)

160- کتاب صوتی (12) خداشناسی امامیه جلد۳ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) - ۱۳۹۳ (۳ Quranic Theosophy)

160- کتاب صوتی (13) خداشناسی امامیه جلد۳ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) - ۱۳۹۳ (۳ Quranic Theosophy)

160- کتاب صوتی (14) خداشناسی امامیه جلد۳ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) - ۱۳۹۳ (۳ Quranic Theosophy)

160- کتاب خداشناسی امامیه جلد۳ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) - ۱۳۹۳ (۳ Quranic Theosophy)

همه کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@


 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95برچسب ها : انتقام الهی ،
نوشته شده در تاريخ دوشنبه 13 اسفند 1397 توسط حسن

دیالکتیکِ دیالکتیک

75- عامه مردمان، بدیهای زندگیشان را برای دیگران تسبیح و خود را منزه می کنند و خوبیهای زندگیشان را برای خود تنفیس می کنند: خوبی از آن من است و بدی از دیگران! ولی اهل ایمان بعکس عمل می کنند یعنی: خوبی از جانب خداست و بدی از من است. ولی اهل معرفت نفس هر دو را برای خدا تسبیح می کنند بواسطه معرفت توحیدی ناشی از علم فرقان که: خیر و شر همه از جانب اوست! و این دیالکتیک توحیدی است! و کسی می تواند دارای چنین تسبیحی باشد که بتواند یگانگی باطنی خیر و شر را دریابد و ببیند شر برخاسته از خیر است و خیر هم از شر است و فقط با چنین نگرش و معرفتی می توان به سنتزی برتر تعالی یافت با خیر و شری دگر و شدیدتر! که غایت این تز و آنتی تز همانا بود و نبود است که ما در سائر آثارمان یگانگیش را به گونه های متفاوتی نشان داده ایم بخصوص در کلمة الله (ال لا ه ). کتاب "کلمة الله" بیان دیالکتیک دیالکتیک است.


از کتاب دیالکتیکِ دیالکتیک 

166- کتاب صوتی (1) دیالکتیک دیالکتیک (مذهب رندان) - ۱۳۹۳ (Dialecticology)

166- کتاب صوتی (2) دیالکتیک دیالکتیک (مذهب رندان) - ۱۳۹۳ (Dialecticology)

166- کتاب صوتی (3) دیالکتیک دیالکتیک (مذهب رندان) - ۱۳۹۳ (Dialecticology)

166- کتاب صوتی (4) دیالکتیک دیالکتیک (مذهب رندان) - ۱۳۹۳ (Dialecticology)

166- کتاب صوتی (5) دیالکتیک دیالکتیک (مذهب رندان) - ۱۳۹۳ (Dialecticology)

166- کتاب دیالکتیک دیالکتیک (مذهب رندان) - ۱۳۹۳ (Dialecticology)

همه کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@


 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95برچسب ها : خیر و شر ،
نوشته شده در تاريخ يکشنبه 12 اسفند 1397 توسط حسن

اشد لطف الهی

نی من منم و نی تو توئی و نی تو منی

هم من منم و هم تو توئی و هم تو منی


من با تو چنانم ای نگار ختنی

کاندر عجبم که من منم یا تو منی


من، من نی ام و اگر دمی من منمی

این عالم را چو ذره برهم زنمی


گر این منمی که دل زمن برکندست

خود را چو درخت از زمین برکنمی

مولوی

7- اشد لطف الهی در قلمرو شعور و معرفت بشری برخاسته از اضداد است که به صورت تقابل ذوالجلال و ذی الجلال آشکار می شود که اشدش در رابطه بین زن و مرد است. یعنی جهنم زناشوئی فقط ناشی از فقدان شناختی لطیف از این رابطه است و تا لطافت و رقت و ظرافت و رحمت و کبریائی رابطه درک نشود این دوزخ قابل علاج نیست. دوزخی که حاصل شقاوت و غلظت و قساوت و ثقل و ظلمت فهم و شعور طرفین است نسبت به ذات رابطه.


از کتاب خداشناسی امامیه جلد دوم ( شرح اسمای الهی ) حضرت لطیف  

159کتاب صوتی (4) خداشناسی امامیه جلد۲ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی)-  ۱۳۹۳ (۲ Quranic Theosophy)

همه کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@


 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95برچسب ها : رابطه زن و مرد ،
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه 9 اسفند 1397 توسط حسن

چگونه می توان خوب شد؟

1- آدمی اگر نظری بر خویشتن کند جز حقارتها و جنونها و حسادتها و ناتوانی ها نمی یابد و به نابودی خود راضی می شود و در این عطش است که کسی را بیابد که او را از او بستاند. و این عطش مرید شدن است و آستانه خوب شدن فی نفسه.

2- برخی با نگاهی به خود چنان وحشت می کنند که تا قیامت از خود روی برمی گردانند و خود را به فراموشی می سپارند و اینانند گمشدگان: ضالین!


3-و اما برخی با دیدن حقارتها و فساد نفس خود شروع به رنگ و لعاب زدن بخود می کنند و شبانه روز خود را بزک می کنند و دکوراسیون را مجلل می سازند و اسباب و اثاثیه می افزایند و همه جا را برق می اندازند. اینانند دنیاپرستان و ریاکاران کافر.


4- و برخی هم ماسک دین و شریعت به خود می زنند و بدین ترتیب آن دیو درون را از بیرون تقدیس می کنند و آن دیو مستمراً رشد می یابد و اینها هم مستمراً آداب تقدس را می افزایند. اینان منافقانند.


5- برخی هم به مبارزه با نفس خود می پردازند و ریاضت می کشند و هرچه می گذرد فقط موذی تر و پیچیده تر می شوند. و اینان زاهدان ریائی هستند.


6- اما انگشت شماری هم به جستجوی پیر طریقت و امام هدایت می پردازند چون به این باور می رسند که خود قادر به اصلاح خود نیستندو اینان مومنانند که نفسشان تبدیل و تحول می یابد و الهی می شود.


 از کتاب نامه های عرفانی تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 160

108- کتاب صوتی (1) نامه‌های عرفانی ( ج 2 ) – ۱۳۸۸

108- کتاب صوتی (2) نامه‌های عرفانی ( ج 2 ) – ۱۳۸۸

108- کتاب صوتی (3) نامه‌های عرفانی ( ج 2 ) – ۱۳۸۸

108- کتاب صوتی (4) نامه‌های عرفانی ( ج 2 ) – ۱۳۸۸

108- کتاب صوتی (5) نامه‌های عرفانی ( ج 2 ) – ۱۳۸۸

108- کتاب صوتی (6) نامه‌های عرفانی ( ج 2 ) – ۱۳۸۸

108- کتاب صوتی (7) نامه‌های عرفانی ( ج 2 ) – ۱۳۸۸

108- کتاب صوتی (8) نامه‌های عرفانی ( ج 2 ) – ۱۳۸۸

108- کتاب نامه‌های عرفانی ( ج 2 ) – ۱۳۸۸

همه کتاب های صوتی و متنی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@


 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95برچسب ها : خوب شدن ،
.: Weblog Themes By Pichak :.


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک | قدرت :   آرام بلاگ
سئو سایت ساخت وبلاگ افزودنی های بتن
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]